www.iraksolidaritet.se
www.iraksolidaritet.se
IrakSolidaritet >> OM FALLUJA >> Angrepp på Ramadi
www.iraksolidaritet.se

Ramadi: Åter till Falluja

Av Dahr Jamail
t r u t h o u t | Perspective
Måndag 12 juni 2006

Rädda invånare strömmar nu ut ur Ramadi efter att USA-militären i månader har angripit staden med taktik som att stänga av vattnet, elströmmen och medicinsk vård. De har attackerat med prickskyttar och slumpmässiga flygangrepp. Denna gång är det rätt av irakierna att frukta det värsta - en attack med full kraft mot staden, ungefär som det skedde mot Falluja inte långt bort.
Rädda invånare strömmar nu ut ur Ramadi efter att USA-militären i månader har angripit staden med taktik som att stänga av vattnet, elströmmen och medicinsk vård. De har attackerat med prickskyttar och slumpmässiga flygangrepp. Denna gång är det rätt av irakierna att frukta det värsta - en attack med full kraft mot staden, ungefär som det skedde mot Falluja inte långt bort.

Det har alltid varit bara en fråga om när USA-militären slutligen kommer att förstöra Ramadi, huvudstad i al-Anbar-provinsen. Ramadi ligger ju så nära Falluja och är så likt Falluja, både etniskt och i sitt förakt mot idén att vara ockuperad, så att många människor i Ramadi kallar Falluja "Ramadi". Jag känner många människor från Ramadi som förlorat släktingar och vänner i bägge USAs överfall mot Falluja, och de antiamerikanska stämningarna har alltid varit starka där.

Vid det här laget känner vi alla igen scenen när USA-militären i Irak beslutar överfalla en hel stad - vi har sett hur standardbeteendet upprepats, på ett eller annat sätt, i Haditha, Al-Qa'im, Samarra, delar av Bagdad, Najaf och Falluja två gånger... hittills. Staden förseglas i veckor eller till och med i månader, vatten och el stängs av, medicinsk vård stängs ned, utegångsförbud införs, rörelsefriheten inskränks, luftangrepp utnyttjas. Sedan inleds den verkliga attacken. Nu har den verkliga attacken inletts i Ramadi.

Krigsflygplan korsar himlen och bombningarna ökar, högtalare riktade mot staden varnar civila för en "häftig förestående attack" (fast den redan inletts) och tusentals familjer är fångna i sina hem, precis som i Falluja under de två attackerna mot den staden. Dessutom har många som stannat i staden inte råd att ge sig iväg eftersom de är så fattiga, eller också saknar de transportmedel, eller vill de vakta hemmet efter det är det enda de har kvar.

Shejk Fassal Guood, före detta guvernör för al-Anbar, sade om läget: "Situationen är katastrofal. Inga offentliga tjänster, ingen el, inget vatten." Han sade också "Vi vet nu med säkerhet att amerikanerna och irakiska befälhavare har beslutat att när som helst starta en bred offensiv, men de borde ha överlagt med oss."

Läs vidare via länken nedan.
www.iraksolidaritet.se
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se