www.iraksolidaritet.se
www.iraksolidaritet.se
IrakSolidaritet >> STUDIECIRKELN >> Studiecirkel hösten 2006
www.iraksolidaritet.se

Studiecirkel om Irak hösten 2006

Studiematerialet är bearbetat. Det kan laddas hem via länken nedan.

 

Studiecirkeln om Irak startade igen torsdag 12 oktober kl 18 i ABF-huset på Sveavägen 41 (T-Rådmansgatan).

Anmälan sker till ABF. Cirkeln finns med i ABF:s katalog. Kostnad 170 kr för fem studiemöten.

Anmälan på ABF:s hemsida här. Skriv Studiecirkel om Irakkonflikten som kursrubrik.

 

Kursanmälan kan också ske med

 • Telefon: 08-453 41 80
 • Fax: 08-21 77 86
 • E-brev: studier@abfstockholm.se

   

  Studiematerialet har uppdaterats under sommaren och hösten och består av fem studiemöten om angreppskriget och ockupationen, Iraks moderna historia, USA:s krigspolitik och motståndsrörelsen mot ockupationen. Hämta fil här.

   

  Föreningen IrakSolidaritet hoppas att denna studiecirkel ska ge dig möjlighet att tränga bakom rubrikerna och bättre förstå vilka USA:s geopolitiska intressen i Mellanöstern är, förstå ockupationens förödande effekter på det irakiska samhället kulturellt, socialt och ekonomiskt och även förstå hur motståndskampen mot ockupationen ser ut. Motståndet återspeglas överhuvudtaget inte i pressen, eller får en skev beskrivning när den kallas terrorism.Diskussion och synpunkter välkomnas.
Senast ändrad: 2015-08-28

kompendium060916.doc
www.iraksolidaritet.se
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se