www.iraksolidaritet.se
www.iraksolidaritet.se
IrakSolidaritet >> STUDIECIRKELN >> Studiecirkel våren 2007
www.iraksolidaritet.se
Studiecirkel om Irak - våren 2007


Studiecirkeln presenteras i ABF:s kurskatalog. Den startar torsdag den 15 februari kl 18.00 i ABF-huset på Sveavägen 41 (T-Rådmansgatan).
Vi hoppas att denna studiecirkel ska ge dig möjlighet att tränga bakom rubrikerna och bättre förstå vilka USA:s geopolitiska intressen i Mellanöstern är, förstå ockupationens förödande effekter på det irakiska samhället kulturellt, socialt och ekonomiskt och även förstå hur motståndskampen mot ockupationen ser ut. Den återspeglas överhuvudtaget inte i pressen.

Vi har samlat artiklar, skrivit och anger även länkar till intressant material. Vi är övertygade att det utbyte av tankar, fakta och argument som äger rum ska berika en kommande upplaga av studiecirkeln. Vi är tacksamma för synpunkter.

Kursanmälan gör du
*  på ABF:s hemsida (skriv "Studiecirkel om Irakkonflikten" i kursrubriksfältet).
*  via telefon 08-453 41 80
*  via fax 08-21 77 86
*  via e-post  studier@abfstockholm.se 

Studiematerial:
*  Vårt nya studiematerial för 2007 (de två första avsnitten).
Senast ändrad: 2008-02-06
www.iraksolidaritet.se
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se