www.iraksolidaritet.se
www.iraksolidaritet.se
IrakSolidaritet >> OLJA OCH EKONOMI >> Kriget om oljan
www.iraksolidaritet.se

Kriget om oljan


Iraks olja
”Den största utförsäljningen någonsin av av oljetillgångar”
Runt 40% av Iraks oljereserver öppnas för oljebolagen. Irak är fortfarande ockuperat av amerikansk och brittiska trupp. The Guardian 081013

Oljejätten Shell blir det första stora oljebolaget som får tillgång till Iraks energisektor.
Förhandlingarna har varit hemliga och skett utan konkurrens. Motståndet i Irak är stort mot utförsäljning av energisektorn.

Följande är inledningen till det föredrag som hölls av Issam al-Chalabi vid den 27 konferensen ”Olja och Pengar” i London 18-19 september 2006. Al-Chalabi har tidigare varit oljeminister i Irak och president för det Irakiska Nationella Oljebolaget.
”Sedan upptäckten av olja i Persien i slutet på artonhundratalet och i Irak i början på nittonhundratalet har oljan stått i fokus vid alla viktigare händelser i Mellersta Östern."

Läs hela artikeln

"Krigets svarta orsak"

4   a p r i l   2 0 0 7 

Lasse Karlsson, Attac, skriver i senaste numret av Ordfront om USA:s omvandling av Iraks ekonomi i strid med folkrätten. "Krigets svarta orsak".

..........................................................................................................

"Production sharing agreement"

2 8   j a n u a r i   2 0 0 7
Ett 40-sidigt dokument utarbetat av USA har läckt till Independ-
ent on Sunday (IoS). Det är ett ”lagförslag till den irakiska regeringen att underteckna ”production sharing agreement” kontrakt (PSA) med utländska bolag för att utveckla sina stora oljereserver.”
 
Dessa kontrakt ”med en stor oljeproducent i Mellanöstern garanterar investerarna väldiga profiter under de närmaste 30 åren.”

Iraks oljereserver är de tredje största i världen. I kapitlet ”Skatteregler” slår lagförslaget fast att de utländska bolagen kan föra ut profiten ur landet utan restriktioner och att de inte behöver betala någon skatt när de gör så.

Krig och ockupation gynnar Halliburton, vars tidigare chef hette Dick Cheney, Kellog, Brown&Root, Shell, Exxon och alla de andra bolagen. Såväl Iraks nya konstitution som den s.k. Bakerrapporten underlättar och befrämjar denna plundring. Innan ockupationen användes inkomsterna av Iraks 1975 nationaliserade olja till bl.a. en välutvecklad utbildning och sjukvård.

källa

Länkar
Guardinan Unlimited: "Iraqies will never accept this sellout to the oil corporations"..........................................................................................................Krigsprofitörernas blomstrande affärer

2 8   j a n u a r i   2 0 0 7

Professorn i ekonomi vid Drake University i Iowa Ismael Hossein-zadeh skriver om förstörelsen och plundringen av Irak. Follow the money trail”.

Medveten och systematisk förstörelse av infrastruktur göder krigsprofitörerna. Det gör även den s.k. återuppbyggnaden.

Mångmiljardkontrakt undertecknas men återuppbyggnad är näst intill obefintlig och 70% av Iraks arbetsföra befolkning går arbetslös.
USA upprättar ”återuppbyggnadsplaner” för 25 länder som inte befinner sig i krig enligt Naomi Klein i artikeln ”The Rise of Disaster Capitalism”.

”Att profitera på krig är inget nytt; det har alltid existerat under loppet av krigshistorien. Det som gör krigsprofiterande så extremt farligt för fred och stabilitet när det gäller USA:s senaste krig idag är det faktum att det har blivit en av de större drivkraftarna bakom kriget”.

”Det är en nyckel till att förstå varför den amerikanska härskande eliten så ogärna tar hem trupperna från Irak.”

källa


..........................................................................................................


USA:s oljelag för Irak har antagits

1   m a r s   2 0 0 7

USA har författat den nya oljelag som påtvingas Irak och som nu antagits av marionettkabinettet i Bagdad.


Innebörden är privatisering, kontrakt på 30 år och rätten för de utländska bolagen att föra ut 100% av vinsten. Enligt den nya lagen fördelas vissa vinster mellan regionerna. Lagen är ännu ett av ockupationens verktyg för splittring och söndring av staten Irak.

Inkomsterna från Iraks nationaliserade olja betalade gratis sjukvård och utbildning. Vinsterna hamnar nu hos bolagen. Saddam Hussein skulle bort för att USA skulle komma åt oljan. Mänskliga rättigheter och "demokrati" har blivit svepskälet för intervention och kontroll av olja -och andra tillgångar.


källa
Senast ändrad: 2015-07-31
www.iraksolidaritet.se
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se