www.iraksolidaritet.se
www.iraksolidaritet.se
IrakSolidaritet >> KONTAKTA OSS >> Kontakta IrakSolidaritet
www.iraksolidaritet.se

Välkommen till IrakSolidaritet!


Kontakt
Du kan nå oss genom att skriva till: info@iraksolidaritet.se

Hör gärna av dig med frågor och synpunkter!

Information om föreningens styrelse och verksamhetsberättelser

Nyhetsbrev och information
Skicka namn och e-postadress till: info@iraksolidaritet.se


Medlemskap
Det kostar 100 kronor för yrkesverksamma och 50 kronor för pensionärer, studerande och arbetslösa.
Medlemskap gäller kalenderår.
Föreningen sänkte medlemsavgiften på årsmötet 8 maj 2014 för att möjliggöra för fler att bli medlemmar.

Inbetalning sker till pg: 409692-1.
V.v ange tydligt:
Namn
Adress
E-postadress
Telefonnummer
Vad inbetalningen gäller

Vi ber dig även att skicka ovanstående uppgifter till : info@iraksolidaritet.se på grund av svårigheter att rätt tolka uppgifter på inbetalningskort m.m.

Bidrag till föreningen
Föreningens verksamhet som seminarier, flygblad, affischer och annan opinionsbildning, bekostas av medlemsavgifter och bidrag. Försäljning av tidskrifter och böcker sker i stort sett utan förtjänst.

Vill du bidra till vår verksamhet, sänd ditt bidrag till pg: 409692-1
V.v ange tydligt:
Namn
Adress
E-postadress
Vad inbetalningen gäller

Vi ber dig även att skicka ovanstående uppgifter till : info@iraksolidaritet.se på grund av svårigheter att rätt tolka uppgifter på inbetalningskort m.m.

Stöd Fallujainsamlingen
Stöd solidaritetsinsamlingen för Iraks folk!
Varenda krona når fram.
Sänd ditt bidrag till pg 11673-1
V.v ange tydligt:
Namn
Adress
E-postadress


Revisorer för insamlingen: Tomas Bolme och Bo Stenström


Läs om Fallujainsamlingen, insamlade medel och tidigare utbetalningar.
Plattform

Nedan är den plattform som du stödjer när du blir medlem hos oss.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motståndskampen!


• Inget svenskt stöd till ockupationen!

Senast ändrad: 2015-01-23
www.iraksolidaritet.se
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se