.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
VAD HÄNDER I IRAK?
KRIGSBROTT
MOTST.RÖRELSEN
USAs ETABL I IRAK
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

Endast motstånd är legalt

Originaltexten från 2006-10-05 finns på Brysseltribunalens hemsida.
Noterna [inom hakparenteser] hänvisar till länkar i den engelska originaltexten.

· Den USA-ledda ockupationen av Irak har politiskt, militärt, moraliskt och ekonomiskt gått in i en återvändsgränd.
· Endast det nationella folkliga motståndet kan med legitimitet företräda det irakiska folket och den irakiska republiken.
· Endast det nationellt folkliga motståndet har rätt, och förmåga att staka ut en väg mot fred och stabilitet i landet.
  

År 2005 fastslog ”Jury of Conscience of the World Tribunal on Iraq” den USA-ledda invasionens lagstridighet och det omoraliska i ockupationen och krossandet av den irakiska staten och nationen.

Lagen står på Iraks sida

En förteckning över kriminella dåd som USA ligger bakom skulle bli alltför lång. Internationell lag fastslår att:

 
* den USA-ledda ockupationen uttryckligen förbjuds iscensätta institutionella omdaningar som syftar till varaktig förändring av grundläggande strukturer inom den irakiska staten såsom dess rättskipande, politiska och ekonomiska institutioner och dess sociala struktur [1]. Givet 2003 års obestridligt olagliga invasion av Irak är inte bara den USA-manipulerade irakiska konstitutionen och det Nationella Rådet, utan även alla lagar, fördrag, överenskommelser och kontrakt som undertecknats efter invasionen och under den därefter följande ockupationen olagliga. Alla stater måste enligt internationell lag avstå från att legalisera följderna av andra staters olagliga åtgärder [2].

 
* den USA-ledda ockupationen enligt folkrätten inte får träffa långsiktiga, ekonomiska avtal som inte är fastställda av en suverän regering som företräder ett suveränt folk [3]. Då definitionsmässigt ingen suverän regering kan existera under ockupation så kommer alla försök att binda den framtida utvinningen av Iraks olja till utländska (eller multinationella) företag att vara olagliga och av noll och intet värde. Det gäller särskilt för Irak ofördelaktiga “Product Sharing Agreements” (PSAs).

 
* folkrätten entydigt förbjuder den USA-ledda ockupationsmakten att söka, eller tillåta delning av Irak i tre eller fler delar. Skulle ockupationen få ett sådant resultat vore det ett allvarligt brott mot de krigets lagar som reglerar en krigförande parts ockupation. Det är dessutom olagligt att som ockupant skapa och underblåsa etniska och sekteristiska strävanden i syfte att genomdriva en politik i strid med det irakiska folkets intressen [4].

 
* den USA-ledda ockupationens politik har misslyckats. Ockupationsmyndigheterna har ingen rätt att söka underkuva irakierna med våld. Bestraffningsaktioner som utan att göra åtskillnad mellan civila och stridande motståndsmän drabbar hela städer – som nu planerna på att för fjärde gången i ordningen avväpna Bagdad – är illegala och åtalbara enligt internationell lag [5]. Den USA-ledda ockupationsmakten och de feodala ombud den inrättat genomför kollektiva bestraffningar, begår brott mot mänskligheten och använder förbjudna vapen. De överträder krigets lagar genom att inte erkänna motståndskämparnas rätt att göra motstånd [6].

 
* den pågående mordkampanjen med tortyr, våldtäkter och terror mot Sunnibefolkningen i Irak utgör, tillsammans med de USA-finansierade dödsskvadronernas verksamhet folkmord enligt  Folkmordskonventionen från 1951 [7]. De USA-ledda ockupationsstyrkornas misslyckande att i enlighet med folkrätten skydda liv och säkra en trygg tillvaro för alla irakiska medborgare oberoende av konfessionell tillhörighet eller andra särskiljande egenskaper utgör en krigsförbrytelse och ett brott mot mänskligheten [8].

 
* enbart det nationella folkliga motståndet i Irak är lagligt. Dess legalitet och legitimitet garanteras av ett flertal internationella juridiska instrument, däribland grundläggande och bindande dokument såsom FN-stadgan [9]. Det folkliga motståndet borde bli erkänt som en motståndsarmé som utgör en fortsättning av den irakiska staten.


Endast motstånd är lagligt

Bara det folkliga motståndet i Irak – det väpnade, det politiska och det civila – kan beträda vägen mot fred och stabilitet i Irak. Det är både ett objektivt faktum och en rättighet enligt internationell lag. Ingen annan kan tala på det irakiska folkets vägnar eller förkroppsliga den irakiska republiken , särskilt inte marionettpolitiker som USA installerat inom den 10 kvadratkilometer stora yta som kallas den ”Gröna Zonen”.


Det fulla ansvaret för all den förödelse som drabbat det irakiska folket ligger hos USA, dess misslyckade ”politiska process” och dess misslyckade säkerhetsåtgärder. Ingen upptrappning kan leda till en lösning.


Ockupationen måste upphöra nu!

Abdul Ilah Albayaty (B/Russell/s Tribunal Advisory Committee)
Hana Albayaty (B/Russell/s Tribunal Executive Committee)
Ian Douglas (B/Russell/s Tribunal Advisory Committee)

"Vem är vem" i BrusselsTribunal


(Översättning Peter Emsheimer/ Gösta Ask)

Senast ändrad: 2009-11-20
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .