www.iraksolidaritet.se
www.iraksolidaritet.se
IrakSolidaritet >> Läs och beställ Brännpunkt Irak.
www.iraksolidaritet.se

Läs och beställ tidningar och broschyrer från IrakSolidaritet

Alla nummer av tidningen som pdf
Beställningar sänds till info@iraksolidaritet.se


10 år efter ockupationen, nr 7 i serien Brännpunkt Irak

Brännpunkt Irak 6

Brännpunkt Irak 5

Brännpunkt Irak 4

Brännpunkt Irak 3

Brännpunkt Irak 2

Brännpunkt Irak 1

Irak - 10 år efter ockupationen
Pris 40:-
Föreningen betalar portot
Alla andra nummer av Brännpunkt Irak kostar 20 kr/ex. + porto.

Fallujabroschyren
Fallujas civila organisationer beskriver förödelsen i Falluja direkt efter USA:s andra stora angrepp på staden i november 2004.
Broschyren kostar 10 kr/st. + porto.
Beställer du 5 ex. kostar de 5 kr/st. + porto

Allt nedladdningsbart material.

Skicka din beställning till: info@iraksolidaritet.se.

Senast ändrad: 2013-08-26
www.iraksolidaritet.se
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se