www.iraksolidaritet.se
www.iraksolidaritet.se
IrakSolidaritet >> Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen >> Petraeus, ny CENTCOM chef
www.iraksolidaritet.se
General David Petraeus, varm tillskyndare av truppförstärkningar (surge) i Irak, tar befälet över USA:s militära operationer även i Afghanistan.
Senaten bekräftar valet av David Petraeus (befälhavare över USA:s styrkor i Irak) som chef för Centcom, det amerikanska kommandot över militära aktioner i Väst-och Centralasien. med tillträde i oktober. Siffrorna var 95-2 till förmån för Petraeus.
läs mer>>
Senast ändrad: 2008-07-18
www.iraksolidaritet.se
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se