www.iraksolidaritet.se
www.iraksolidaritet.se
IrakSolidaritet >> VAD HÄNDER I IRAK? >> Regionalval2, 2009
www.iraksolidaritet.se
Regionalvalsresultat
51% deltog i valet, i snitt, i de 14 provinser som röstade. 40% deltog i Bagdad.
Flyktingar utanför Irak fick inte rösta.De stora skarorna internflyktingar och andra grupper har haft stora svårigheter om de valt att rösta. 4 omstridda provinser med bl.a oljestaden Kirkuk ska rösta i maj. Valdeltagandet var lägre än väntat trots hot om indragna matransoner och andra påtryckningar som mutor för en röst och mord. Nästan en miljon soldater och poliser bevakade de taggtrådsomringade vallokalerna i detta som väst kallar ”demokratiska val”.
Mängder av rapporter om valfusk kommer till valkommissionen.
Läs tidigare artiklar
Exempel 1 på valfusk
Exempel 2 på valfusk
FN:s generalsekreterare berömmer valet och talar vänligt och uppmuntrande till Iraks marionettregim. Vi är ännu så länge mycket långt från Nürnberg då krigsförbrytare ställdes inför rätta.

En tidig bedömning är att Al Malikis valallians ”State opf Lawlist” där hans Dawaparti ingår kommit först i 8 av 14 provinser, bl. andra Bagdad och Basra. Många gånger med liten övervikt. Många uppgörelser kommer att ske och valbråk mellan allianspartier och allianser är redan i full gång. Valet tycks ha inneburit en tillbakagång för det fundamentalistiska shiapartiet ISCI (tidigare SCIRI), ett av de ockupationspartier USA samarbetat med och fört till makten i Irak.
Al Maliki har under trycket från det irakiska folket, visat upp visst motstånd mot säkerhetspakten, men skrivit på. Ockupationsmakten genomdriver sin vilja. Den stora frågan är nu den av USA och oljebolagen krävda nya ”olje och gas-lagen” som ska ”legalisera” utförsäljningen av landets tillgångar.
Motståndet är mycket stort i Irak och Al Maliki vänder kappan efter vinden, men har varit för oljelagen liksom nuvarande oljeministern. På ett mycket tvetydigt sätt har den centrala regeringen å ena sidan kritiserat KRG (Kurdistans regionala regering) för de oljeavtal de gjort i strid med rådande oljelag och å andra sidan låtit KRG hålla på. Man försöker spela på de nationella strängarna.
Det irakiska folket visar att de inte vill ha den etniskt-religiösa splittring som USA infört och alla gröna zonenregeringar tillämpat. Det irakiska folket vill inte ha uppdelning på etniskt-religiös grund. Stödet för en stark central regering är stort.

En avgörande fråga för den nya regeringen och parlamentet blir oljan.
USA har genomdrivande av den nya oljelagen som utvärderingsmål ”benchmark” för ”demokrati” och ”nationell försoning” i Irak. Oljan ska säljas ut. Den nationaliserades åren 1972- 1976. Inkomsterna betalade gratis sjukvård och gratis utbildning. Ska denna koloniala utplundring fortsätta?

Oljan är av avgörande betydelse för Iraks folk. Det gäller landets välfärd. Det irakiska folket äger landets naturtillgångar enligt konstitutionen och den nu gällande oljelagen. Den centrala regeringen ska fördela inkomsterna rättvist mellan provinserna. Den irakiske oljeexperten Issam Al- Chalabi som IrakSolidaritet bjöd till Sverige i november 2009, förklarade tydligt att många av Iraks oljekällor ligger under flera provinser. Alla former av uppdelning eller lokal rätt att teckna oljeavtal etc. leder till splittring, strider och etnisk rensning såsom USAs hittills förda politik utvisar. Al Malikiregeringen har försökt hävda att den nya oljelagen inte skulle strida mot denna politik. Det stämmer inte och Joe Biden, Obamas vice-president har drivit på uppdelnings-och splittringspolitiken.

Valet i Karbala, helig stad för shiamuslimer, är av intresse. Al Maliliks religiösa shiamuslimska parti förlorade mot Yusef Al Habubi som tydligt uttrycker sin sekulära inställning. Al Habubi var administratör under Saddamregimen.

Valanalys av Reidar Visser som arbetar för  Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi). Han specialicerar sig på Basraregionen.
Senast ändrad: 2009-03-05
www.iraksolidaritet.se
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se