www.iraksolidaritet.se
www.iraksolidaritet.se
IrakSolidaritet >> FÖRENINGEN >> Obama och Irak
www.iraksolidaritet.se

Obama och Irak
Är Irak på väg till frihet och demokrati?

Mathias Cederholm som är historiker vid Lunds universitet och forskar om Irak talade 22 april om både Bushs och Obamas Irakpolitik och läget i Irak för en intresserad publik i en fullsatt lokal på ABF i Stockholm.
Arr. IrakSolidaritet och ABF
Nyheter om Irak rapporterar om seminariet 22 april
Dagen innan hölls en debatt om Irak på Medelhavsmuséet. Representanter för riksdagspartierna S, FP,C, ,V och Sveriges Irakambassadör deltog.
Arr. Re-orient, Arenagruppen och Medelhavsmuséet.

USA-alliansens angreppskrig mot Irak stred mot folkrätten, det vet vi. Ockupationen fick sitt godkännade i och med det mandat som FNs Säkerhetsråd utfärdade. USA skulle överlämna ”suveräniteten” till en irakisk regering, en marionettregim vars existens var och är beroende av ockupationstrupperna. Det är inte förenligt med folkrätten och Mathias framhöll det farliga prejudikat detta kan innebär.
Obamas löften om tillbakadragande av USAs trupper omges av tvetydiga uttalanden om ”kvarvarande trupper” och nya baser byggs i Irak. Alla dörrar hålls öppna för fortsatt ockupation. FNs mandat avslutades 31 december 2008 och den mellan USA och gröna zonenregeringen undertecknade Säkerhetspakten trädde i kraft.
Enligt detta avtal ska USA lämna Irak under 2011. Naturligtvis kan säkerhetspakten förlängas.
Mathias talade bl.a om oljan som en huvudorsak till ockupationen, men även om Europas intresse av Iraks olja och gas. Detta knyter an till debatten på Medelhavsmuséet där alla partier utom V uttryckte Sveriges ekonomiska intressen i Irak
Vår hemsida har större artiklar om regionalvalen och säkerhetspakten, motståndet och mycket annat som Mathias talade om.

Media ger med få undantag en vilseledande bild av Irak som tenderar att bli en icke-fråga. Opinionen fås att tro att ockupationen är över och tystnad råder om USAs krigsförbrytelser. Irak är på väg mot demokrati och landet ligger öppet för Västs ekonomiska intressen.
Irakdebatt
Debatten på Medelhavsmuséet klargjorde de ekonomiska intressena som avgörande för legalisering av och goda förbindelser med marionettregimen i gröna zonen,
Såväl Sveriges Irakambassadör Niclas Trouvé som 3 av 5 riksdagspartier (M deltog inte) betraktar marionettregimen i Irak som legal och på väg mot demokrati. Det var inte tal om ockupation. De ekonomiska intressena var huvudinriktning i deras inlägg. Ambassadören uttryckte glädje över att kunna öppna den svenska ambassaden i det ockuperade Bagdad, där ingen diplomat kan röra sig utan militär eskort, och att svenska företags intressen för Irak bara ökar. Vi behöver deras olja och gas. Irak är bra för den svenska arbetslösheten. Vi får exportera.
De 3 partierna Fp, C och S ansåg att Irak var ”på väg mot något bättre”.
1,3 miljoner döda, flyktingkatastrofen och USAs krigsförbrytelser var icke-fakta.
Socialdemokraternas Kent Härstedt och det ska erkännas anklagade de borgerliga partierna för att de inte omedelbart fördömde angreppskriget som olagligt, men i synen på Irak idag och de stora ekonomiska möjligheter som öppnade sig för Sverige var de överens. Ingen ockupation pågår.
Vi kan påminna oss vår handelsministers besök i Irak förra året och hennes förtjusta kommentar: ”Irak är en guldgruva”.
Att kontrakt och avtal skrivna under ockupation saknar giltighet var inget som föresvävade de 3 partierna. Endast V tog upp detta faktum.
Förutom Kent Härstedt (S) deltog Fredrik Malm ((fp), Abir Al-Sahlani (C) och Kalle Larsson (V).
Mikael Olsson/P1s Konflikt ledde debatten.
Endast Kalle Larsson (V) talade om det ockuperade Irak och meddelade att V inte står bakom öppnandet av svensk ambassad i Bagdad. Medan Kalle Larsson ansåg att irakiska flyktingar ska få stanna i Sverige, ansåg Abir Al- Sahlani att det var en viktig uppgift för EU  när Sverige blir ordförandeland att se till att flyktingarna åker hem.
Legaliseringen av vår tids blodigaste ockupation är en ren skandal som vi måste uppmärksamma och protestera emot. Det strider mot folkrätten. FN ska inte utnyttjas och missbrukas!

Mer om motståndet.
Intervju med Dr Muthanna al Dhari, från AMSI:s press- och informationsavdelning, Muslimska lärdes förbund i Irak (AMSI), som blivit en röst för motståndet mot ockupationen,
Brännpunkt Irak 2, sid. 30
”Fred i Irak är en  möjlighet”. Läs Le Feyt-förklaringen! Du kan även stödja med din namnunderskrift.

Mer om Obama och Irak.
Obamas Irak: ”No change”
Den brittiska forskaren Sarah Meyer skriver
Obama måste lyssna på det irakiska folket

Senast ändrad: 2015-08-26
www.iraksolidaritet.se
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se