.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
VAD HÄNDER I IRAK?
KRIGSBROTT
MOTST.RÖRELSEN
USAs ETABL I IRAK
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

Motståndet mot ockupationen i Irak är legitimt!

När det irakiska folket gör motstånd mot ockupationen och med alla medel kämpar för sitt oberoende, har det folkrätten på sin sida.
IrakSolidaritet slog redan i sin första plattform fast stödet till motståndskampen i Irak.
Hashim Al-Malki och Eva Myrdal har för tidskriften Folket i Bild/Kulturfront gjort följande genomgång av de olika motståndsgrupperrna.

Motståndsgrupper i Irak

Väpnat och politiskt motstånd mot ockupanterna i Irak har pågått sedan inmarschen 2003. Vilka som ingår i detta motstånd och vad motståndet syftar till utöver att kasta ut ockupanten har hela tiden varit svårt att överblicka från en västerländsk utsiktspunkt. Diskussioner har hela tiden förekommit om i vilken grad motståndet styrts och infiltrerats av ockupationsmakten för att misskreditera det verkliga och legitima motståndet. För att skaffa ett bättre underlag för diskussionen bad FiB Hashim Al-Malki och Eva Myrdal undersöka saken.

Motståndet mot Förenta Staternas ockupation av Irak har pågått bara i sex år, och de väpnade motståndsgrupperna har ännu inte bildat en enad front vare sig på marken eller politiskt, men är eniga om att driva ut ockupanten. Det enstämmiga kravet "USA ut ur Irak" bärs också av massdemonstrationerna i Bagdads fattiga förorter på årsdagarna av ockupationen.

Det irakiska väpnade motståndet mot ockupationen består enligt uppgifter i dagstidningen Ashraq alawasat (London), 26 juli 2009, av 100 skilda grupper. Motståndskampen har pågått bara i sex år, och grupperna har ännu inte bildat en enad front. I dagsläget presenterar sig dock fem motståndsfronter offentligt, representerande drygt hälften av de väpnade grupperna.

The General Command of the Armed Forces of The Iraqi Army är en återorganisering av den irakiska armén som upplöstes av ockupationsmakten den 23 maj 2003. Fronten bildades 2006 och består av tio väpnade grupper. Arméns hemsideslänk
http://www.j-aliraq.net/
var nåbar så sent som den 20 augusti 2009, men är nu borttagen. Man kan dock nå en annan hemsida som anger att den representerar The General Command of the Armed Forces of The Iraqi Army.
http://www.almansore.com/1921/

al-Muqawamah al-Islamiyyah (Asaib ahl al-Haqq) är en front som består av sju shi’itiska beväpnade grupper: al-Imam Ali brigaderna, Abu al-Fadl al-Abbas brigaderna, al-Imam al-Sajjad brigaderna, al-Imam al-Askari brigaderna, al-Imam al-Hadi brigaderna, Hizbollah-brigaderna och al-Imam Mousa al-Kadim brigaderna. Vissa av dessa grupper grundades av tidigare medlemmar i Mehdi-armén när den shi’itiske imamen Al-Sadr beordrade denna att lägga ner sin väpnade kamp i augusti 2007. Asaib ahl al-Haqq presenterar sina militära operationer på nätet, men har inte någon offentlig talesman.
http://vidslib.com/index.php?view=6219860     
videoklipp 1     
videoklipp 2     
videoklipp 3   
videoklipp 4  

Shi’itiska beväpnade grupper, däribland Al-Sadrs Mehdi-armé , attackerade brittiska trupper i städerna Omara och Basra i södra Irak och tvingade ockupationssoldaterna att lämna dessa städer från 200. I mars 2008 attackerades grupperna av trupper från Nouri Al-Malikis regering. I dag kommer få rapporter om militära operationer från dessa motståndsgrupper i södra Irak. Däremot mobiliserar Al-Sadr politiskt mot ockupationen och mot det så kallade säkerhetsavtalet med ockupationsmakten. Sedan 2004 samlar hans rörelse på årsdagen av ockupationen 100 000-tals demonstranter på gatorna i Bagdad för kravet att Förenta Staterna skall lämna Irak.   
videoklipp 5  
videoklipp 6 
videoklipp 7  
videoklipp 8 

Fronten för Ba‘ath-partiets beväpnade grupper heter Jabhat al-Jihad wa-al-Tahrir . Den bildades i oktober 2007 och består av 40 grupper. Den som offentligt talar i deras namn heter Kanaan Amin.
http://www.hcjl.org/home/  

En politisk front som kallar sig al-Jabha al-Wataniyyah wa-al-Qawmiyyah wa-al-Islamiyyah (Den patriotiska, nationella och islamiska fronten) är knuten till Baathpartiets militära front. Deras officiella politiska talesman är Dr. Khudair al-Murshidi, bosatt i Damaskus. Han är också talesman för Izzat al-Duris fraktion av Ba'athpartiet.
http://www.jabha-wqs.net/.

Den front som i juni 2009 offentligt tog Sheik Harith al-Dari från Association of Muslim Scholars in Iraq (AMSI) till politisk talesman består av tio grupper och heter Jabhat al-Jihad wa-al-Taghyyir.
http://www.jhadfront.com/index.php?c=218.
Al-Dari är bosatt i Amman, Jordanien. Utöver denna front har möjligtvis ytterligare tre grupper sagt sig villiga att låta honom vara deras talesman. En av dessa grupper, Jaish al-Mujahidin al-Murabitin , offentliggjorde dock den 1 juni att de uteslutit Abu Ahmed al-Mashhadani som gått ut med detta meddelande.
http://www.alkader.net  

Den 15 juli 2009 klev Ali al-Jubouri, en talesman för en annan front, nämligen Al-Majlis al-Siyasi lil-Muqawamah al-Iraqiyyah (Political Council of The Iraqi Resistance), fram i programmet Bila Hudud i den arabiska TV-kanalen Aljazeera och meddelade att en delegation från fronten förhandlat med ockupationsmakten under mars och maj i år.
http://www.aljazeera.net
Fronten bildades i oktober 2007 och består av fyra beväpnade grupper, bland dem är al-Jaish al-Islami fi al-Iraq och Jama’at Ansar al-Sunnah al-Hay’ah al-Shar’iyyah . Den sistnämnda har avskiljt sig från den misstänkt al-Qa’idabaserade organisationen Ansar al-Sunnah och i dagsläget erkänner ingen av dessa fem frontorganisationer al-Qa’ida som en del av motståndet mot ockupationen. Frontens officiella hemsida är
http://www.pciraq.org/  

I nättidningen IslamOnline Network förde Al-Jubouri fram åsikten att det är dags för varje motståndsgrupp att ha en talesman som kan representera gruppen offentligt och tillade att alla motståndsgrupperna är ense om detta. Fronten han representerar har goda relationer med alla övriga motståndsgrupper enligt Al-Jubouri och han anser inte att det skadar enigheten att ha olika talesmän.
islamonline.com/news/
Några dagar efter intervjun i Aljazeera förekom många rapporter på TV-kanaler, på nätet och i tidningar att förhandlingarna hade ägt rum i Istanbul med turkisk medverkan den 6 mars i år.
http://www.asharq-e.com:80  
Ett dokument som sägs vara protokollet från överläggningarna har tillgängligjorts via nedanstående länk.
http://latimesblogs.latimes.com  

Den irakiska regeringen under ockupationen med Nouri Al-Maliki i spetsen uttrycker självklart stort missnöje med denna eventuella förhandling.

Förenta Staterna behärskar inte det ockuperade området; den irakiska regeringen under ockupationen kontrollerar inte territoriet; det väpnade motståndet opererar i olika delar av landet. De gör motstånd mot ockupationen men representerar skilda samhälleliga och ideologiska intressen. I dag visar de att de fortfarande ser det som viktigt att skaffa maximalt inflytande för den egna gruppen, samtidigt som många understryker att de inte bekämpar varandra, utan ockupanten. Alla shi'itiska, sunnitiska och sekulära motståndsgrupper som har yttrat sig offentligt i frågan har fördömt de många attacker som utförts mot civila irakier de senaste månaderna.

Hashim Al-Malki & Eva Myrdal

Senast ändrad: 2009-09-16
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .