www.iraksolidaritet.se
www.iraksolidaritet.se
IrakSolidaritet >> VAD HÄNDER I IRAK? >> Biden i Bagdad, sept 2009
www.iraksolidaritet.se

Joe Biden, Obamas vicepresident, i Bagdad

 

Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915
Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari.

Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad

090916
Vice-president Joe Biden möttes av protester i Bagdad

”Biden sänder en signal om delning av Irak".
Biden är oerhört illa omtyckt i Irak på grund av sin splittrings- och delningspolitik.
Läs mer om Bidens delningsförslag i Brännpunkt Irak 2, sid 40-41
Obamas val av vice-president, försvars-och utrikesminister och andra krigshetsande rådgivare borde väcka frågor om Obamas verkliga avsikter i Irak.
090706

http://en.aswataliraq.info/?p=119043

Granateld träffade gröna zonen nära USAs befästa mastodontambassad samma dag.
I juli exploderade en vägsidesbomb när nyblivne ambassadör Christopher Hill färdades med en militärkonvoj i södra Irak. Han undkom. Bevakningen är enorm och ofta färdas militärkonvojer på vägar förbjudna för vanlig trafik,. ”Bombningen visar att ”militants” även i de säkraste städerna attackerar USAs närvaro”, säger den militäre talesmannen major Myles Caggins i USA Today.

Senast ändrad: 2015-08-28
www.iraksolidaritet.se
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se