www.iraksolidaritet.se
www.iraksolidaritet.se
IrakSolidaritet >> OLJA OCH EKONOMI >> Ambassadören och oljan, 0909
www.iraksolidaritet.se

USA:s ambassadör i Irak kräver att Irak öppnar fler oljefält

USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.
”Marknadsekonomi ger ekonomisk tillväxt, fler arbetstillfällen och försvagar terroristernas nätverk,”påstår han.
Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.

Gällande oljelag, den som USA och bolagen med stöd av marionettregimen i gröna zonen vill byta ut, tillåter inte utförsäljning av landets nationaliserade olja.

USA och oljebolagen har länge försökt genomdriva en ny olje- och gaslag som skulle ge plundringen och utförsäljningen av oljan ett ”legalt ramverk”. Motståndet är mycket starkt i Irak och har hindrat ockupationsmakten att få igenom lagen i det irakiska parlamentet.
Påståendet att Irak inte har en oljelag är falskt. Den oljelag som tog sin form i början av 70-talet gäller fortfarande. Eventuella kontrakt med utländska bolag kräver godkännade av parlamentet.
De kontrakt den kurdiska regionala regeringen skriver med utländska bolag strider mot rådande oljelag.

Målsättningen att inlemma Irak i ett marknadssystem där USA dominerar uttrycks bl.a. i USAs Greater Middle East projekt, men även i Stockholmskonferensen som hölls 29 maj 2008 med krigsförbrytare som Condolezza Rice och Al Maliki som gäster: öppna Irak för den ”globala marknaden” är budskapet. Det är bara att studera ”ramverket” kring konferensen, ”The International Compact with Iraq”.

USAs beroende av importerad (stulen, plundrad) olja kommer inte att minska under den närmaste framtiden.
Vi har ännu inte hört Obama säga att han tar avstånd från användande av militärt våld för att få tillgång till Mellanösterns oljekällor (Carterdoktrinen).
Och arbetstillfällena som ambassadören antyder? I stora delar av Irak råder 60-70% arbetslöshet. Importerad arbetskraft byggde USAs monumentala jättebas och ambassad. Privat kontraktsanställda från hela världen tjänstgör i Irak. De betjänar ockupationen som legoknektar, säkerhetsvakter, kockar och chaufförer med mer.

Hill oroar sig för parlamentsvalet i januari. Ockupationens olika irakiska fraktioner slåss med alla medel om inflytande. Regeringsbildningen kan ta månader.
Dessutom ska den omröstning om SOFA-pakten (Säkerhetspakten) som skulle ägt rum i juli ske i samband med valen om den nu blir av. SOFA-pakten genomdrevs i parlamentet efter löften om att folket skulle kunna avvisa den i en omröstning i juli.
Iraks spökoljeminister Al Shahristani hävdar att marionettregeringen kan underteckna kontrakten med de internationella bolagen och att dessa skulle vara giltiga och legala i ”avsaknad av en oljelag”. Ockupationen, bolagen och marionettregimen förnekar rådande oljelag eftersom den är ett hinder för utförsäljningen av oljan och påbjuder att eventuella kontrakt ska föreläggas parlamentet för godkännande.

Senast ändrad: 2015-08-26
www.iraksolidaritet.se
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se