www.iraksolidaritet.se
www.iraksolidaritet.se
IrakSolidaritet >> OM FALLUJA >> Uppror igen i Falluja
www.iraksolidaritet.se

Uppror igen i Falluja


Falluja förvandlades till en polisstat efter belägringen i vintras. Det skulle bli den säkraste staden i hela Irak.

Tusentals amerikanska och irakiska soldater bor i hus som fallit sönder och patrullerar gator som kantas av taggtrådsrullar. Varje irakier som vill in i staden måste visa upp en bricka och genomgå en kroppsvisitering vid en av sex vägspärrar. Från kl 22 är det utegångsförbud.

Men icke desto mindre reser sig ett uppror, åtta månader efter att USA-militären dödat så många som 1.500 irakier i en kostsam invasion som spred antiamerikanska känslor över Irak och hela arabvärlden.

Falluja är den fd stödjepunkten för gerillan där fyra amerikanska konsulter i mars 2004 dödades i ett bakhåll och kropparna av två av dem hängdes upp i en bro. Någonstans i stadens innandömen bygger upprorsmän återigen bilbomber för självmordsbombare.

Under senare veckor har åtminstone fyra exploderat. En av dem dödade sex amerikanska soldater men också fyra kvinnor. Två av fem befästningsverk som byggs för polien har brandbombats. Tre medlemmar av det nybildade stadsfullmäktige med 21 medlemmar har hastigt gett sig iväg och andra har slutat delta i sammanträdena, förmodligen efter hot.

Lika störande är att även fallujabor som i november var för en upprensning av upprorsmännen börjar reta sig på ockupationen.

Så inleder Edward Wong i New York Times en rapport från den ockuperade staden 15 juli. Rubriken är 8 Months After U.S.-Led Siege, Insurgents Rise Again in Falluja.

Läs hela artikeln via länken nedan.
Källa är Common Dreams News Center
www.iraksolidaritet.se
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se