www.iraksolidaritet.se
www.iraksolidaritet.se
IrakSolidaritet >> VAD GÖR SVERIGE? >> Massavvisning, 100612
www.iraksolidaritet.se

Den ”riskerar irakiernas liv” anser FN:s flyktingkommissariat UNHCR som riktar skarp kritik mot massavisningen av 56 irakier från Sverige, Norge, Storbritannien och Nederländerna vars asylansökningar avslagits.
FN:s kritik mot den svenskledda gruppavvisningen av 56 irakier i onsdags har fått flera riksdagspartier att reagera.

Det är enligt UNHCR första gången EU-länder samplanerar avvisningen genom gränskontrollmyndigheten Frontex.
Det har blivit allt svårare att för irakiska flyktingar att få stanna i Sverige. De ska kunna bevisa att de är personligen hotade. Deras dokument och bevis godtas som regel inte.
Migrationsöverdomstolen har helt enkelt beslutat att det ”inte råder inre väpnad konflikt i Irak”. IrakSolidaritet protesterade mot detta absurda och mot verkligheten stridande beslut 12 juli 2007. Se uttalande.

”Det är mycket allvarligt”, säger UNHCR:s taleskvinna Melissa Fleming till SvD.
”Säkerhetsläget är instabilt i Irak med fortsatta våldsamheter och människorättsbrott. Vi är oroade över signalen denna europeiska massaktion sänder till grannländerna Syrien och Jordanien dit många irakier flytt”.
Amnesty ser allvarligt på massavvisningen: ” Sju år efter den USA-ledda invasionen lever irakierna fortfarande i fruktan och hundratals civila dödas eller skadas varje månad. Det är helt klart att den irakiska regeringen inte klarar av att skydda sin befolkning och det gäller även dem som skickas tillbaka från andra länder”.

”Vi mycket oroade över svenska myndigheters, enligt vår mening, ofta felaktiga syn på vilka möjligheter som i verkligheten finns att få skydd från övergrepp. Likaså är bedömningen av särskilt utsatta gruppers och minoriteters behov av skydd långt ifrån alltid korrekt”, säger Madelaine Seidlitz, flyktingjurist på svenska Amnesty.
Fler massavvisningar har skett från Sverige. I februari 2009 avvisades ett 50-tal flyktingar med handfängsel och underförnedrande former.

Den 30 januari 2006 bröt sig okända uniformerade milismän in i dr. Haider Al-Jubooris hem i Bagdad.
Möbler och vetenskaplig utrustning förstördes. Männen arresterade honom och hans gamla pappa. I 75 dagar torterades Haider innan han och pappan släpptes. Då hade familjen sålt personlig egendom för att få ihop 20.000 dollar i lösensumma.
Haider är personligen hotad. Milismännen sade att de skulle döda honom om han inte försvann ut ur landet. Haider flydde medan milismännen går fria på Bagdadsgator.
Efter långt över ett års väntan fick Haider avslag på sin asylansökan.
Läs mer om Haiders fall, Brännpunkt Irak 3, sid 23
Haider som har en PhD i optoelektronik och laserteknik, tvingades avbryta en lovande akademisk karriär. I Sverige praktiserade han gratis på Lunds universitet.
Haider är även typisk på ett annat sätt. Han är akademiker och dessa har hotats, mördats och tvingasts i flykt sedan ockupationens början. Kampanjen mot Iraks välutbildade har föga uppmärksammats i Sverige. Det går fortfarande att skriva på den internationella kampanj som länge pågått till stöd för Iraks hotade akademiker.

Ockupationen måste upphöra!
Irakiska flyktingar har rätt till en rättssäker behandling i Sverige tills säkerhet råder i Irak!

läs några fler artiklar
100612

Senast ändrad: 2010-06-12
www.iraksolidaritet.se
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se