.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
VAD HÄNDER I IRAK?
KRIGSBROTT
MOTST.RÖRELSEN
USAs ETABL I IRAK
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

Solidaritetskonferens inställd efter dödshot

IrakSolidaritet

PRESSMEDDELANDE 2010-06-27

Solidaritetskonferens inställd efter dödshot

Ockupationsmakten USA och den irakiska regeringen, som påstår sig införa demokrati i Irak, har med diplomatiska påtryckningar och dödshot stoppat en planerad internationell konferens, som skulle ha hållits i Spanien med företrädare för den irakiska motståndsrörelsen, den enda legitima företrädaren för det irakiska folket.

Konferensen skulle ha hållits i staden Gijón i den autonoma regionen Asturien i Spanien 18-20 juni. De lokala regeringarna i staden Gijón och provinsen Asturien och den lokala befolkningen gav hela tiden konferensen fullt stöd.

Företrädare för lagliga organisationer i Irak som företräder det politiska demokratiska motståndet mot ockupationsmakten skulle ha spelat en central roll under konferensen. De hade förberett en gemensam deklaration om motståndets politiska ambitioner.

Ett syfte med konferensen var att inleda en dialog med Europa i ett läge då Spanien var ordförandeland i EU.

I mitten av maj hade de irakiska deltagarna fått visum av det spanska utrikesdepartementet. Flera av dem hade tidigare fått visum för besök i Spanien.

Sedan USA:s vicepresident Joseph Biden träffat den spanska regeringen drogs de redan beviljade visa tillbaka, i strid med tidigare löften till konferensens organisatörer. Organisatörerna beslöt då att ändå genomföra konferensen med videolänkar till de irakiska deltagare som inte tilläts komma.

Den spanska regeringen förmedlade då hotelser, uppenbarligen från milis nära knuten till premiärminister Al- Malikis regim i Irak, däribland hot mot några av de spanska organisatörernas familjemedlemmar. Regeringen gjorde inget för att skydda spanska medborgare eller de inbjudna irakierna, utan pressade istället organisatörerna att ställa in konferensen.

I den situationen fattade organisatörerna i Spanska Kampanjen mot ockupationen och för Iraks suveränitet (CEOSI) den 18 juni beslutet att ställa in konferensen.

Företrädare för solidaritetsorganisationer i Storbritannien, Luxemburg, Belgien, Tyskland, Sverige, Portugal och USA hade kommit till Gijón för att delta i konferensen. En delegation av internationella konferensdeltagare överlämnade en protestdeklaration till en grupp från det spanska parlamentet i Madrid den 21 juni, där man framhöll:

” Trots inställandet av denna konferens, så är de som kom för att delta – och som undertecknar detta dokument – överens om att fortsätta sitt arbete för att ge stöd åt och bygga solidaritet med den irakiska motståndsrörelsen.”

Deklarationen bifogas.

UTTALANDE
av de internationella deltagarna i Gijón-konferensen
om den politiska irakiska motståndsrörelsen mot ockupationen

Den spanska staten och Europeiska Unionen har förlorat en historisk möjlighet att spela en viktig roll i att öppna samtal med den irakiska motståndsrörelsen direkt med de politiska grupper som stöder den. Vi anser att denna rörelse är den sanna och demokratiska representanten för det irakiska folket, som har uttryckt sin önskan att få leva i ett fritt och självständigt Irak.

På grund av odemokratiska påtryckningar från den spanska staten och hot om våld av den irakiska regeringen, som tillsatts av USA:s ockupationsmakt, tvingades organisatörerna av konferensen i Gijon, Asturien, i Spanien att inställa en konferens vars syfte var att inleda dessa samtal.

Den nuvarande irakiska regimen är helt och hållet upprättad av ockupationsmakten. Denna regim är uppbyggd på korruption och plundring och på en sekteristisk och etnisk splittring av det irakiska samhälle som påtvingats genom ockupationen, och som nu hotar förinta några av de små minoriteterna. Den sju år långa ockupationen har dessutom förstört den irakiska staten, dess ekonomi, dess utbildnings- och sjukvårdssystem samt den irakiska infrastrukturen, och den hotar att förstöra hela den irakiska samhällsstrukturen. Ett avskyvärt exempel på ovanstående har varit USA:s användning av vapen med utarmat uran och vit fosfor, som förorsakat skador på nyfödda och missfall, genetiska skador, cancer och en förgiftad miljö.

På grund av ovanstående brott av ockupationen och marionettregimen, stöder vi motståndsrörelsen i alla dess yttringar – politiskt, kulturellt, civilt och väpnat – och vi erkänner endast den irakiska motståndsrörelsen som den legala och legitima representanten för det irakiska folket i enlighet med Artikel 51 i FN-stadgan, som innehåller rätten till individuellt och kollektivt självförsvar och FN:s Generalförsamlings resolution 33/24 från 1978 som bekräftar: ”…rätten till folkens försvar av självständighet, territoriell integritet, nationell enhet och frigörelse från kolonial dominans och utländsk ockupation med alla tillgängliga medel, särskilt väpnad kamp”.

Vi tackar ledningen för den autonoma regionen i Asturien och staden Gijon för deras mod att stå som värdar för konferensen om den irakiska motståndsrörelsen och för deras gästfrihet. Detta är ett fint exempel på internationell solidaritet. Trots inställandet av denna konferens, så är de som kom för att delta – och som undertecknar detta dokument – överens om att fortsätta sitt arbete för att ge stöd åt och bygga solidaritet med den irakiska motståndsrörelsen, och ge stöd till följande punkter:

1. Vi kräver ett villkorslöst, totalt och omedelbart tillbakadragande av alla trupper och legosoldater samt utbetalning av krigsskadestånd för de skador som förorsakats av kriget och ockupationen.

2. Det är nödvändigt att bevara ett självständigt och enat Irak.

3. Internationell lag måste tillämpas för att förhindra en fortsatt cykel av våld och förstörelse.

4. Vi kräver respekt för mänskligt liv och värdighet, frigivande av alla politiska fångar i irakiska fängelser och ett slut på dödsstraffet.

5. Vi hyllar och ger vårt fulla stöd till den irakiska motståndsrörelsens prestation att upprätta politisk enighet.

 

19 juni 2010

Undertecknare:
Arab Cause Solidarity Committee, Spanien
Cantarabia Editorial, Spanien
Dirk Adriaensens, Executive Committee of the Brussels Tribunal, Belgien
International Action Centre, USA
IrakSolidaritet, Stockholm, Sverige
IraqSolidarity Group, Tyskland
National Centre for Justice - Storbritannien
Platform Aturem la Guerra (PASI), Catalonia, Spanien
Spanish Campaign against the Occupation and for the Sovereignty of Iraq (CEOSI), Spanien
Tlaxcala, the International Network of Translators for Linguistic Diversity (flera länder)
Tribunal Iraque-Portugal, Portugal
Yezidi Iraqi National Bloc
Zuhair Al Sharook, Former Dean of Mosul University
Haifa Zangana, Irakisk författare

Senast ändrad: 2010-06-27
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .