www.iraksolidaritet.se
www.iraksolidaritet.se
IrakSolidaritet >> KRIGSBROTT >> Åtal för krigsbrott, 101101
www.iraksolidaritet.se

Väck åtal mot de ansvariga för krigsbrott i USA

Det är hög tid att vidta lagliga åtgärder mot de ansvariga för "krigsbrott, brott mot mänskligheten och folkmord" i Irak.
"Vi uppmanar därför till bildande av en internationell koalition av advokater, folkrättsspecialister, samt antikrigs-, antiockupations- och progressiva krafter för att genomföra denna förpliktande uppgift".
Förhoppningsvis har vi advokater och folkrättsspecialister i Sverige som vill ta sig an denna uppgift!
101101

I Spanien ändrades lagstiftningen i oktober förra året efter hårda amerikanska påtryckningar. Spanien gick med på att begränsa sin egen jurisdiktion över brott mot mänskligheten och folkmord.
101101
Ett försök att åtala ansvariga amerikanska och brittiska presidenter i Spanien avvisades av domstolen.
De ansvariga ska åtalas. Vi ska inte ge upp!
Rättvisa för Irak

Läs anklagelseakten som överlämnades till Spaniens Nationella Domstol
101101

Senast ändrad: 2010-11-01
www.iraksolidaritet.se
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se