.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
VAD HÄNDER I IRAK?
KRIGSBROTT
MOTST.RÖRELSEN
USAs ETABL I IRAK
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

Det osynliga kriget mot Irak”

”The Invisible War Against Iraq” (det osynliga kriget mot Irak) är titeln på en bok som recenseras i Huffington Post den 18 november. Bokens författare är Joy Gordon, och den är utgiven av Harvard University Press. Artikeln är en påminnelse om det fruktansvärda brott som har begåtts mot Iraks folk med FN som täckmantel. Nästan all import, så även mediciner och t.o.m. ägg omfattades av blockaden. Ägg sades kunna användas för att odla virus som kunde omvandlas till massförstörelsevapen.

När beslutet om sanktioner väl var taget 1990, så utnyttjade USA senare sitt veto för att förhindra ett avslut på blockaden. En klar majoritet i säkerhetsrådet var för ett hävande, men USA kunde nu ensamt driva igenom sin politik och använda FN som ett fikonlöv av legitimitet åt sanktionerna som ”systematiskt prioriterade avrustning före humanitära hänsyn” och försäkra sig om det internationella samfundets medbrottslighet.Det uttalade syftet var att åstadkomma ”regimförändring”. USA spenderade över 100 miljoner dollar för att samtidigt understödja regimfientliga grupper för att iscensätta en militärkupp. UNSCOM, den speciella ”oberoende” kommission, som skulle undersöka om Irak hade tillgång till massförstörelsevapen, utnyttjades av USA för att spionera på regimen.

Det efterföljande Gulfkriget 1991 innebar en enorm förstörelse, som enligt uppskattning motsvarar ett värde av 232 miljarder dollar. Elkraftverk, vattenreningsanläggningar för avloppsvatten och vattenverk för dricksvatten lades avsiktligt i ruiner under intensiva bombanfall. Bristen på rent vatten gjorde att vattenburna sjukdomar som kolera och tyfus spreds lavinartat och speciellt drabbade detta de svagaste, d.v.s. barnen. 1997 beräknades antalet undernärda barn till en miljon, och 1998 konstaterades att 70 % av kvinnorna led av blodbrist. 1997 beräknades också mer än en halv miljon barn under fem år ha dött som en följd av sanktionerna. USA:s dåvarande utrikesminister, Madeleine Albright, tyckte i en intervju att priset för sanktionerna var värt en halv miljon döda barn.

Som en följd av 13 års (1990 – 2003) sanktioner och krig har Irak störtats ner från ”första till fjärde-världen status”. Den recenserade boken sträcker sig fram till 2003 när det stora anfallet på Irak iscensattes. Redan innan kriget 2003 var Irak ett svårt sargat land med massvält och förödelse. Läs den här recensionen och beställ gärna boken.

Arne Hjorth
101213

Joy Gordon skriver om sanktionerna
Joy Gordon, författarinnan till boken, kommenterar själv i en artikel USA:s ansvar för de höga mänskliga pris Iraks befolkning fick betala för de påtvingade sanktionerna.
”De åstadkom en humanitär kris med hundratusentals döda barn och kollaps av varje system nödvändigt för att upprätthålla mänskligt liv i ett modernt samhälle”.
”Vad han (Joe Biden, USA:s vicepresident, som talade i säkerhetsrådet för några dagar sedan när sanktionerna hävdes) förvisso inte nämnde var att av alla säkerhetsrådets nationer, var det USA - och enbart USA - som såg till att denna mänskliga skada skulle bli massiv och urskillningslös”.
101231
Bert Sacks, Seattle, aktivist mot sanktionerna, står anklagad inför federal domstol
Han och några vänner förde med sig mediciner till Irak i protest mot blockaden och dess konsekvenser av mänsklig katastrof. Nu är det han som står anklagad, inte sanktionerna.
Det gäller även Sverige. Volvo, Scania och andra företag står åtalade för att ha brutit mot blockaden. De brottsliga sanktionerna är det tyst om.
110108

Senast ändrad: 2011-01-08
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .