.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
VÅR VERKSAMHET
FÖRENINGEN
STUDIECIRKELN
KONTAKTA OSS
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

Förstörelsen av den högre utbildningen i Irak

Ockupationen har inneburit katastrof för det irakiska utbildningsväsendet, tidigare det bäst ansedda i hela Mellanöstern.
Det är lika skakande varje gång att ta del av fakta om den systematiska förstörelsen riktad mot Iraks undervisningsinstitutioner och de riktade morden på irakiska akademiker.
Det står inte i media och även om du följer frågan, är vidden av förstörelsen svår att fatta.
Sigyn Meder från föreningen talade om detta och om seminariet i Gent 9,10,11 mars på ABF Stockholm 27 april.

Mellan mars 2003 och oktober 2008 ägde 31.598 våldsamma attacker rum mot irakiska undervisningsinstitutioner enligt UNESCO-rapporten: ”Education under Attack” (2010).
84% av Iraks institutioner för högre utbildning har bränts, förstörts eller plundrats.
40% av Iraks mycket väl utbildade medelklass har flytt efter 2003. Många har mördats.

459 mördade akademiker finns med på den partiella lista BRussells Tribunal upprättat.
Det är dokumenterade fall. Långt fler har mördats i välplanerade attacker. Få har överlevt.

Under mars månad 2011 mördades 5 irakiska professorer.
Ingen har åtalats för mord på en professor. Inga undersökningar äger rum. Total straffrihet råder i det rättslösa, ockuperade Irak.

Ta del av BRussells Tribunals partiella lista på mördade akademiker.

Ta del av syftet med Ghent Seminar, se film för mobilisering, läs pressmeddelanden med mera.

Internationellt seminarium (Ghent Seminar) om situationen för irakiska akademiker
”Försvar för utbildning i tider av krig och ockupation”

Seminariet organiserades av Menarg (Mellanöstern-och Nordafrikasektionen) på universitet i Gent och BRussells Tribunal.
På det mycket sakkunniga och prestigefyllda seminariet 9, 10 och 11 mars i Gent, Belgien, deltog 35 välrenommerade och väl kända irakiska akademiker och personligheter. De kom såväl inifrån Irak som från exilen.
Dessutom deltog ett stort antal såväl amerikanska som andra internationella personligheter och aktivister från många länder, totalt 200 personer.

Program finns här.
Deltagande talare med biografier finns här.

Många av talen finns publicerade här.

Skakande siffror och exempel gavs under dessa föreläsningar och paneldiskussioner. Samtidigt råder en nästan total skammens tystnad om dessa brott i världen, något som Hans von Sponeck med fler underströk.

Det är markant hur irakiska akademiker och intellektuella upplever att de är utsatta för en mordkampanj. Deras stolthet och nationella identitet i form av kulturskatter och undervisnigsinstitutioner plundras och förstörs. Undervisningen är landets ryggrad, nödvändig för utveckling och framsteg. Nu bryts den ner. Det som sker är mord på framtiden.

Ockupationsmakten har det yttersta ansvaret för säkerheten i landet. Denna fruktansvärda förstörelse upplevs som ett led i politiken att ”söndra och härska”. Det som splittrar och försvagar Irak, gynnar ockupationen.

Från seminariet krävs att oberoende, internationella undersökningar äger rum om denna förstörelse och morden på irakiska akademiker och intellektuella.

The ”Ghent Charter”

För att höja medvetenheten om förstörelsen av den irakiska utbildningen, ansedd som den bästa i Mellanöstern, och finna metoder att stödja de irakiska akademikerna, skrevs ”Ghent Charter” inför seminariet i Gent.
Det har undertecknats av 4 belgiska universitetsrektorer och många personligheter i Belgien och runt om i världen.


Professor Richard Falk, professor emeritus i internationell rätt vid Princeton University, beskriver den fruktansvärda situationen för Iraks högre utbildning på grund av ockupationen.
”Vi som ägnar våra liv åt högre utbildning, inser betydelsen av välutbildade och hängivna ungdomar för ett lands välmående. Om Iraks framtid ska återställas till något som liknar anständighet, måste landets institutioner för högre utbildning bli säkra och välkomnande för studenter och lärare".
"Läs under tiden Ghent Charter och gråt"!
Du kan fortfarande underteckna det!
Sprid gärna!
110512

Fler artiklar i ämnet
Västs
intervention har fullständigt ödelagt Iraks universitet, som tidigare räknades bland de bästa i regionen, konstaterar Hugh Gusterson från George Mason University i USA i artikeln Universitetet i krig.
Läs sammanfattning av huvuddragen i artikeln.
110828

Fler artiklar

Senast ändrad: 2011-09-07
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .