www.iraksolidaritet.se
www.iraksolidaritet.se
IrakSolidaritet >> FÖRENINGEN >> Bokrekommendation, 110703
www.iraksolidaritet.se

Vill du veta mer om Irak?
IrakSolidaritet rekommenderar några oumbärliga böcker.

För självstudier finns det några utmärkta böcker om Irak som vi vill rekommendera (utan inbördes ordning):

Cultural Cleansing In Iraq – Why Museums Were Looted, Libraries Burned and Academics Murdered (Pluto Press 2010). Boken innehåller ett antal artiklar i olika ämnesområden av specialister inom arkeologi, historia, utbildning och politik. En mycket bra inledning beskriver den politiska bakgrunden och USA:s strategiska och ekonomiska intressen i den oljerika regionen. Författarna för fram begreppet ”state-ending”, som innebär att avsikten redan från början var att förinta staten Irak, på vars ruiner ett ”nytt Irak” skulle upprättas enligt USA:s kända modell. Endast oljeministeriet och inrikesdepartementet skonades i förstörelsen. Den här boken förklarar ingående taktiken och de verkliga bevekelsegrunderna för det brottsliga överfallet på Irak.

Om "Kriget mot Iraks kultur i BTJ-häftet (Bibliotekstjänst)
"Författarna är alla etablerade nordamerikanska forskare och professorer och ställer obehagliga frågor kring USA:s motiv och agerande. Det är en väldokumenterad och välskriven bok där bevis och material kommer från både amerikanska och irakiska källor och dokument." Tord Rönnholm, BTJ.

Kerstin Berminge bloggar om boken ”Kriget mot Iraks kultur"

OBS!
I januari 2012 kom "Cultural Cleansing" ut på svenska.
Den svenska titeln är "Kriget mot Iraks kultur" och har givits ut av  Alhambra förlag.
Kontakt med förlaget
alhambra@alhambra.se

Blood On Our Hands – The American Invasion and Destruction of Iraq av Nicolas J.S. Davies (Nimble Books LLC, 2010). Davies bok ger en mycket faktarik och samtidigt skrämmande redogörelse för hur förstörelsen av en hel nation kunde ske med brutalt militärt våld. Författaren demaskerar hela den väv av lögner och krigspropaganda som var avsedda att dölja de verkliga motiven för det folkrättsvidriga överfallet på Irak. Boken ger också en mycket detaljerad beskrivning av det som idag sker i landet; det ger en helt annan bild än den desinformation som sprids av de västliga nyhetsbyråerna. Idag är det mest tystnad som råder om Irak, vilket gör den här boken än mer angelägen.

Invisible War – The United States and The Iraq Sanctions av Joy Gordon (Harvard University Press 2010). Boken behandlar de förödande konsekvenserna av sanktionerna mellan 1990-2003. Redan innan anfallet år 2003 var Irak ett svårt sargat land. Gordon redogör för den cyniska politik som innebar att mer än en halv miljon barn fått sätta livet till redan fram till år 1996 som en följd av blockaden. USA saboterade alla försök i FN att häva sanktionerna trots medvetenheten om dess fruktansvärda verkningar. En mycket läsvärd beskrivning av hur USA med hot och utpressning mot andra medlemsstater använder sig av FN när så är möjligt för att tjäna sina politiska och ekonomiska intressen.

Blackwater – Världens Mäktigaste Privatarmé av Jeremy Scahill (Norstedts, pocket 2009). Det finns anledning att lyfta fram denna viktiga bok om privatarméerna som nu alltmer tar över krigföringen i Irak och Afghanistan. Allt tal om truppbortdragningar är bara ett falskt propagandatrick, så länge krigföringen alltmer tas över av privata kontraktörer. Legoknektar rekryteras nu från fattiga och förtryckta länder som bl. a. Filippinerna, Uganda och Sierra Leone. Det handlar om krig som business. En oumbärlig bok som ger en skrämmande bild av privatiseringen av krig och terror.

Det Stora Kriget för Mänskligheten – Kampen om Mellanöstern av Robert Fisk (Norstedts 2007). Idag, med de omvälvande händelserna i hela arabvärlden, är det här en mycket bra och angelägen bok för att bättre förstå bakgrunden till det som idag sker i hela mellanöstern. Boken är på hela 1100 täta sidor, utmärkt översatt till svensk språkdräkt av Katarina Földesi. En stor del handlar om Irak och krigen där: Iran – Irak 1980- 88, Gulfkriget 1991 och USA:s anfall 2003 och ockupationens följder därefter. Robert Fisk är en i sann mening undersökande journalist, som inte nöjer sig med nyhetsbyråernas serverade bild av händelserna. Han beger sig ut på slagfältet med livet som insats. Fisk beskriver med obarmhärtig pregnans krigets fruktansvärda ansikte med förkolnade och stympade lik. Han har inte mycket till övers för ”hotelljournalisterna”, de som sitter i baren medan skändligheterna pågår därute, och sedan tjänstvilligt och utan kritik sprider de västliga nyhetsbyråernas desinformation och krigspropaganda. Boken är förutom ett lysande reportage en mycket avslöjande och kritisk granskning av pressens och medias roll som medansvariga till alla krigsbrott.

”KRIGETS FÖRSTA OFFER ÄR SANNINGEN”
Bokrekommendation

Författare är den australiensiske reportern Phillip Knightley. Boken kom ut för några år sedan, men är tyvärr lika aktuell som någonsin. Makthavarna har blivit allt skickligare på att hantera medier i krigstider och det berättas på ett alldeles lysande och klargörande sätt med bl.a. lögnerna inför Irakkriget som exempel.
läs mer
120701

”Making the World Safe for Capitalism: How Iraq Threatened the US Economic Empire and had to be Destroyed”
Det är titeln på en bok som publicerats av Pluto Press i år, 2012. Författare är Christopher Doran, som undervisar vid Indiana University, Bloomington, USA. Varför Irak ”måste förstöras” framgår av denna välskrivna och väldokumenterade bok om de bakomliggande motiven som ledde fram till invasionen av Irak 2003. Den hör till IrakSolidaritets bokrekommendationer och Arne Hjorth från föreningen har skrivit en längre recension på svenska.
läs hela sammanfattningen

Böckerna – utom Robert Fisks bok – finns recenserade i Brännpunkt 4 och 5. AH

IrakSolidaritet har ”Cultural Cleansing” och ”Blood on our Hands” i vårt boklager.
Cultural Cleansing kostar 150:- plus porto och Blood on our Hands 250:- plus porto.

Skicka beställning till:
info@iraksolidaritet.se

Kontakt:
info@iraksolidaritet.se
Hemsida:
www.iraksolidaritet.se
110703

Senast ändrad: 2012-09-25
www.iraksolidaritet.se
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se