.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
IMPERALISM
OLJA OCH EKONOMI
IRAKS GRANNAR
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

Dra tillbaka trupperna och stanna kvar
Tänker USA lämna Irak?
Nytt kapitel

Dimridåer och förvirring sprids i en tragikomisk cirkusföreställning om USA:s bedrägliga uttåg ur Irak. Det är en seger för Iraks folk att vare sig Obama eller Al-Maliki kan säga öppet att USA ska stanna kvar. Folket vill bli av med ockupationen. Förändrade former för USA:s militära närvaro. Militarisering av diplomatin.

Obamas vicepresident Joe Biden, stabschef amiral Mike Mullen och andra höga politiska och militära digniteter har åkt skytteltrafik till Bagdad i mer än ett års tid med krav att USA ska behålla militär närvaro i Irak med fortsatt immunitet för amerikanska soldater.

I december reser Al-Maliki till Washington
för överläggningar med president Obama:

De ska diskutera det långsiktiga strategiska samarbetsavtalet mellan USA och Irak som även inbegriper säkerhetssamarbete.
Det skrevs på samtidigt som SOFA och godkändes av parlamentet och innebär i praktiken att amerikansk trupp kan fortsätta i Irak. Med löfte om folkomröstning senast juli 2008, genomdrevs SOFA trots motstånd. Naturligtvis kom ingen omröstning till stånd, men samarbetsavtalet gäller långsiktigt. Stötestenen i förhandlingarna om förlängning av SOFA har varit USA:s krav på immunitet för amerikanska soldater som väcker mycket starka känslor i Irak efter alla massakrer, Blackwaters Nisourtorgsmassaker och andra liknande händelser. Man måste kringgå problemet.

USA:s president Barak Obama, vann presidentvalet med det populära löftet att göra slut på kriget i Irak. Hans stjärna är i dalande. Det är en seger för Iraks folk och dess motstånd att såväl Obama som Al-Maliki tvingas säga att USA drar tillbaka sina trupper.
Det vore en stor prestigeförlust för Obama att i kommande valrörelse erkänna att han inte avslutat kriget i Irak. Alltså fortsätter dimridåerna och lögnerna.
Så hatad är ockupationen att politikerna måste låtsas att man försvarar Iraks självständighet och att alla amerikanska soldater i enlighet med SOFA ska ha lämnat Irak 111231.
Det var Bush som tecknade SOFA-avtalet i ett försök att lugna den krigströtta opinionen och få alla att tro att det är över i Irak. Obama har fortsatt denna retorik och har lyckats att försvaga antikrigsrörelsen.
Mellan skål och vägg och ibland öppet, uttalar såväl irakiska som amerikanska politiska och militära representanter gång på gång att den irakiska armén inte är färdigtränad av USA, att Irak inte kan försvara sina gränser och sitt luftrum, att USA behövs för underrättelsearbete och upprorsbekämpning med mera. Alltså måste amerikansk militär finnas på plats.

Illusionsmakeriet inbegriper överförande av uppgifter från Pentagon till USA:s utrikesdepartement som ska hålla sig med såväl trupp som helikoptrar.

Av den amerikanska mastodontambassadens personal på drygt 16.000, kommer närmare 5000 att vara privata legoknektar och ett okänt antal amerikanska soldater.
Privatiseringen av kriget fortsätter.

Två jättekonsulat med över 1000 anställada var, ska byggas ut i Basra och Erbil.

I oljestaden Basra kommer USA att ha mer än 1200 anställda varav en stor del kommer att vara privata legoknektar, men även soldater som del av State's Office of Security Cooperation. Konsulatet i Erbil kommer att ha minst 1400 anställda. Såväl amerikanska soldater som privat säkerhetsanställda kommer att finnas här.
Senatens kommitté för internationella relationer uppskattar att USA:s UD kommer att använda 25 till 30 miljarder dollar på diplomatiska uppgifter i Irak under de närmaste 5 åren och att summan för budgetåret 2012 kommer att stiga till minst 3 miljarder dollar, ungefär en fjärdedel av utrikesdepartementets budget för utrikesoperationer detta år. Så USA är kvar.
Washington Post kallar den diplomatiska satsningen på Irak när rent militära uppgifter övertas från Pentagon för den största utlandssatsningen ”sedan Marshallhjälpen” efter andra världskriget.

En mycket farlig sammanblandning sker av militära och diplomatiska uppgifter.

Diplomatin militariseras i snabb takt när USA:s utrikesdepartement ska kunna hålla sig med egen militär styrka, flygplan med mera och övertar uppgifter från Pentagon.

CIA kommer att vara kvar i Irak
.
USA:s nuvarande försvarsminister och tidigare CIA-chef Leon Panetta har naturligtvis goda relationer med CIA.


Specialstyrkor kommer att finnas kvar
i Irak, men även verka från andra baser runt om Irak.

Enligt gamla och nya uppgifter har USA omkring 5000 specialsoldater i Irak och har tränat irakiska specialtrupper ISOF, (The Iraq Special Operation Forces) till mordmaskiner under amerikansk ledning. De irakiska specialstyrkorna är de största USA någonsin utbildat.

De har varit i full aktion under det gångna året och lett irakiska specialtrupper. Husräder och luftanfall är vanligt förekommande om än inte i media.

Hit hör brigader som the ”Dirty Brigade”.
USA har dessutom specialstyrkor som Green Berets, Navy Seals med fler som kan slå till var som helst i världen. Det gäller även Irak.
20.000 specialsoldater varav 13.000 stationerade utomlands deltar i räder i 70 länder som ska utökas till 120. Detta under fredspresidenten Obamas styre.
Det mesta känner vi inte till eftersom kostnader och verksamhet är hemligstämplade.

Al-Maliki har gång på gång visat på framkomliga vägar för amerikansk militär närvaro genom att föreslå att de amerikanska trupperna knyts till NATO snarare än driva frågan i ett bilateralt avtal där immunitet inte skulle accepteras av parlamentet. NATO:s chef i Irak är förstås amerikan.
NATO deltar i utbildningen av irakiska soldater och poliser och denna verksamhet kommer att fortsätta efter 2011. NATO har även erbjudit sig att härbärgera amerikansk trupp under sitt beskydd efter 2011.

Inte undra på att USA inte längre vill vara ”unilaterala”. De får NATO och Sverige som inte är NATO-land att delta i och ekonomiskt stödja USA:s krig. Sverige utbildar bl.a. poliser i Irak.

Mycket påpassligt utbildar NATO ”oljepoliser”. Som bekant har även NATO deklarerat att man strävar efter ”energisäkerhet”, i klartext tillgång till Iraks och Mellanösterns olja och gas.
Al-Maliki understryker ”att behovet av utbildning finns och att alla politiska block är eniga om det och att olika alternativ existerar”. På så vis lämnas parlamentet utanför.

Stor militär uppladdning sker i Kuweit längs Iraks gräns och Gulfstaterna.
USA har baser i Kuweit och Gulfländerna från vilka man kan slå till i Irak och var som helst i det oljerika området.

Det råder ingen tvekan om USA:s geopolitiska intressen i Irak. Så här uttrycker sig i dagarna en tidigare nationell säkerhetsrådgivare i Bushadministrationen: ”Behovet av olja är en av våra strategiska behov vad beträffar fortsatt närvaro i Irak”. På samma sätt uttrycker sig Leon Panetta, Obamas nuvarande försvarsminister och tidigare CIA-chef och David Petraeus, nuvarande chef för CIA och tidigare överbefälhavare i Irak och sedermera Chef för USA:s Centralkommando (Centcom).


Hur den amerikanska politiska och ekonomiska situationen till sist påverkar krigsinsatserna, går inte att exakt förutspå. Kriget har inte stöd i folkopinionen, men den luras att tro att kriget och ockupationen är över. Det bidrar även till att dölja kostnaderna för kriget. USA har lidit hårda slag i Irak. Opinionen är ockupationsfientlig, men det bedrägliga språkbruket som döljer avsikterna och verkligheten har en dövande effekt på antikrigsmotståndet trots att kravet att USA måste lämna Irak, i högsta grad är aktuellt.


http://www.thedailybeast.com/articles/2011/10/25/cia-seeks-to-take-over-intel-programs-from-u-s-troops-leaving-iraq.html
The Curtain rises on second act of an endless Warcrime
The US Departure an Illusion
111105

Senast ändrad: 2011-11-05
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .