www.iraksolidaritet.se
www.iraksolidaritet.se
IrakSolidaritet >> Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
>> Uttalande 15 sept
www.iraksolidaritet.se

Ockupationens terror
mot civilbefolkningen
i Irak

Föreningen IrakSolidaritet har i ett uttalande till regeringen begärt att regeringen fördömer de brott mot civilbefolkningen som USA och dess allierade begår. Uttalandet kräver att regeringen stödjer de civila organisationerna i Falluja och andra bombade städer och kraven på oberoende undersökning av situationen där.
Till Sveriges Regering:

Ockupationens terror mot civilbefolkningen i Irak
-------------------------------------------------
Återigen faller bomberna över en stad i Irak. Återigen får en stads befolkning uppleva vad terror innebär. Människor tvingas bort ifrån sina hem och sin stad till en osäker flyktingtillvaro. Deras hem bombas och utsätts för raketbeskjutning. Belägrande soldater terroriserar befolkningen. Denna gång gäller det Tal Afar, en stad med 300 000 invånare belägrad av 6 000 amerikanska och 4 000 irakiska soldater.

90 % av invånarna har flytt den belägrade staden för att undkomma våld och förstörelse. Ockupationsmaktens soldater genomför ständiga räder mot människors hem.
Prickskyttar på taken hindrar människor att ta hand om skadade och döda. Tal Afars medicinska infrastruktur har allvarligt skadats av de pågående militära attackerna. Läkare och sjukvårdare kan inte komma in i den belägrade staden för att hjälpa den desperata civilbefolkningen.

Tal Afar är bara en fortsättning på den massförstörelse av städer och samhällen som USA bedriver i Irak. Falluja som angreps i november 2004 har blivit en symbol för denna politik. Falluja var en gång en stad med 350 000 invånare. Nu har 70 % av staden förstörts.

Fallujas civila representanter uppskattar de döda till minst 3000-6000 människor. Förbjudna vapen som splitterbomber och giftgaser har använts. Det stora allmänna sjukhuset attackerades och intogs av ockupationsmakten. Tre av fem sjukhus förstördes. Andra städer som utsatts för bombanfall är Hadditha och Al Qaim. Det rapporteras att bombning av Ramadi är påbörjad och Samarra antas stå på tur.

Angreppskriget skedde i strid med folkrätten och utan säkerhetsrådets stöd. USA: s unilaterala agerande och ”försvarsdoktriner” utmanar all internationell rätt.
.

· IrakSolidaritet förväntar sig att Sveriges regering entydigt fördömer de brott som USA och övriga länder i USA-koalitionen begår mot den irakiska civilbefolkningen.
· IrakSolidaritet kräver att Sveriges regering stöder Fallujas civila organisationer i deras krav att FN ska tillsätta en oberoende undersökningskommission som i kontakt med de civila organisationerna undersöker situationen.
Samma krav gäller andra bombade städer
.

Stockholm den 15 september 2005-09-15
Föreningen IrakSolidaritet
info@iraksolidaritet.se
Sigyn Meder, Eftikhar H. Alhusainy
www.iraksolidaritet.se
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se