.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
VAD HÄNDER I IRAK?
KRIGSBROTT
MOTST.RÖRELSEN
USAs ETABL I IRAK
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

Ytterligare förstörelse av Iraks högre utbildning
”EDUCIDE”

Utbildningen, Iraks stolthet, har krossats av ockupationen. ”EDUCIDE”, mord på utbildningen, var det begrepp Hans Cristoph von Sponeck (tidigare FN-samordnare för humanitära frågor i Irak) introducerade i sitt anförande på seminariet i Gent, Belgien: ”Försvar för utbildning i tider av krig och ockupation”, 9-11 mars 2011.
Kommande ledare för Irak utbildas i USA.
Följande är utdrag från en artikel av Dirk Adriaensens (BRussells Tribunal) den 1 december 2011.

Ytterligare förstörelse av Iraks högre
Vägen mot helvetet är utstakad med goda intentioner.
Iraks minister för högre utbildning, Ali Al-Adeeb, tillkännagav den 6 oktober en ny treårsplan för återuppbyggnad av Iraks förstörda utbildningssystem. Genom att skicka irakiska talanger utomlands och uppmuntra internationellt samarbete ska den högre utbildningen utvecklas och föras framåt. Kontakter har tagits med Kanada och USA för att ta emot studenter. Med Ryssland för samarbete och hjälp med ingenjörsutbildning.

Vackra planer och fina ord. Men hur ser situationen ut i verkligheten?


Ministern för högre utbildning: En räv i hönshuset?
Vem är Ali Al-Adeeb? Han är medlem i det islamistiska Dawa partiet, andreman efter Maliki. Återvände 2003 från exil i Iran. Ingick i den kommitté som 2005 formulerade Iraks illegala konstitution under ockupation. Enligt irakiska källor har han troligen en bror i det iranska Shura–rådet.
Tusentals tjänster har tillsatts på falska examensbevis, köpta och/eller tilltvingade under hot. I examensbeviset utfärdat 2010, efter han blivit utnämnd till minister, har Ali Al-Adeeb  en Bachelor Degree från 1965, vilket betyder att han då var 19 år vilket är omöjligt i Irak.
31 Juli 2011 mördades Dr Dawood Salman Rahim och hans son. Några dagar tidigare hade Dr Rahim vägrat Ali Al-Adeeb att jämställa två olika examina, en religiös med en vetenskaplig.
Under hösten har Ali Al-Adeeb satt ny fart på avbaathifieringen och arresterat flera hundra. Under drygt ett år har han avskedat ca 1200 universieteslektorer. Han vill också införa islamiska lagar på universiteten genom bl a användande av slöja och separation av könen.
Antalet framstående akademiker som flytt landet överstiger 20 000. Av de 6 700 professorer som flytt sedan 2003 har bara 150 återvänt t o m oktober 2008. Vi ska också vara medvetna om att flera hundra professorer mördats inom landet. Bland de som finns kvar är regeringens policy att ersätta dem med partitrogna och/eller folk med fejkade examensbevis.
Al-Adeeb bedriver en shiasekteristisk dödsskvadron riktad mot sunniirakier bland akademiker, officerare och poliser. Många anställda inom högskoleministeriet har fejkade irakiska namn och samarbetar med säkerhetstjänsten i Iran. Detta resulterar i att ännu fler professorer flyr landet.

Gentkonferensen 9–12 mars 2011
Konferensens tema var ”Försvar av utbildning i tider av krig och ockupation”.
Konferensen har följts upp i en bok som kom ut  i december på Academia Press.
Titeln är:  “BEYOND EDUCIDE - Sanctions,Occupation and the Struggle for Higher Education in Iraq.”
Läs hela artikeln.
Björn Bergfeldt har sammanfattat

I samband med seminarier kommer föreningen att ha boken på vårt bokbord. I artikeln ovan finns även länk för beställning direkt från BRussells Tribunal.

läs om Gentseminariet
”Försvar för utbildning i tider av krig och ockupation” 9-11 mars 2011

Universitet i krig

läs fler artiklar

Kommande ledare för Irak utbildas i USA
Antalet irakiska studenter som skickats till USA att studera, ökade med 45% under studieåret 2010-2011.
Al-Malikiregimen avser att skicka 2500 studenter till USA under 2012.
”Det är en fyrdubbling av antalet”, meddelar Abdul Hadi Al-Khalili, kulturattaché vid Iraks ambassad i Washington, som samtidigt tillägger att ”USA på detta sätt får en chans att hjälpa till att skapa Iraks nästa generation av ledare”.
 
Irak betalar och USA:s UD gör en blixtaktion för att hitta några av Iraks bästa studenter och koppla dem till amerikanska universitet.
I oktober 2011 träffade rekryterare från 22 amerikanska 1500 studenter i Arbil i norra Irak. De flesta var redan godkända av den irakiska regimen.
Deras framtid hänger på att återknyta med USA, sade Suzanne Bodoin på den amerikanska ambassadens kulturavdelning i Bagdad.

Artikeln påpekar att även under Saddam Husseins regering, skickade 1000-tals studenter att studera utomlands. Många även i USA.
Kommentar:
Skillnaden är obeskrivlig.  Irak hade då en framstående utbildning och välutbyggd infrastruktur för högre utbildning och studenter skickades utomlands till de bästa universiteten för topputbildning.
Nu har utbildningen förstörts, infrastrukturen är krossad. Professorerna har i stor utsträckning flytt eller mördats. Inget uppbygge av utbildningen kan ske i landet vars utbildade förföljs.
Såväl ockupationsmakten som deras banditer i Bagdad uttrycker sitt intresse att utbilda ett ledarskikt i USA som passar USA:s intressen i Irak.
120104

Senast ändrad: 2012-01-05
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .