.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
VÅR VERKSAMHET
FÖRENINGEN
STUDIECIRKELN
KONTAKTA OSS
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

Avrättningar efter skenrättegångar
Stoppa avrättningen av Tariq Aziz och andra fångar dömda till döden!

Amnesty och andra människorättsorganisationer protesterar och uppmanar Irak att avskaffa dödsstraffet. Vi har tidigare skrivit om de 10 män och en kvinna som avrättades i november 2010. Nu hotas Tariq Aziz, f.d. vice statsminister och utrikesminister av verkställande av hans dödsdom. Föreningen protesterar  mot dödsdomar. Vi stöder att EU och Sverige kräver ett moratorium i väntan på beslut om förbud för dödsstraff, men uttrycker vår protest och avsky mot att EU och Sverige de facto tills vidare tillåter dödsdomar om de uppfyller ”minimikrav”.
Brevväxling med Sveriges ambassad i Bagdad.
läs tidigare artikel
läs mer om Tariq Aziz

Utttalande

STOPPA AVRÄTT NINGARNA I IRAK!

Nyligen avrättades 11 dödsdömda i Irak. Enligt Amnesty International väntar hundratals människor i irakiska dödsceller på verkställande av sina domar, bl.a. Tareq Aziz, Iraks f.d. vicestatsminister och utrikesminister. Han tillhör Iraks kristna minoritet och var en symbol för ett sekulärt Irak. En regeringstalesman har sagt att hans avrättning är att vänta efter USA:s trupptillbakadragande. En grotesk politisk massaker kan befaras äga rum snart inför våra ögon om inte omvärlden reagerar.

Nio års krig och ockupation har lämnat Irak i spillror. Visserligen är det en seger för det irakiska folket att USA tvingas dra tillbaka sina trupper och ge upp sina planer på fler permanent militärbaser. Men den regim som upprättats under ockupationen har redan spruckit. En allt mer diktatorisk al-Maliki kontrollerar stora delar av statsapparaten med sina miliser.  Parlamentet har sammanträtt bara ett fåtal gånger. Både vicepresidenten och vicestatsministern har av en genompolitiserad rättsapparat anklagats för terrorism. De miliser och utländskstödda terrorister som har följt i ockupationens fotspår fortsätter oavbrutet sina fega attacker mot civila. En avrättning av Tareq Aziz hotar att utlösa nya inbördes strider och sekteristiska blodbad.

Sverige har genom EU protesterat mot tillämpningen av dödsstraffet i Irak och uppmanat regeringen att införa ett moratorium som ett första steg mot ett avskaffande av detsamma. Men man tillägger enligt UD ”I avvaktan på ett moratorium uppmuntrar EU Iraks regering att följa internationella minimistandards  för användning av dödsstraffet, dvs begränsa användandet till de alla grövsta brotten. EU betonar att även i sådana sammanhang måste det föreligga otvetydiga bevis för brott, och det får inte förekomma framtvingade erkännanden. EU betonar även vikten av rätten till överklagande samt att dödsstraff inte får utdömas till minderåriga”.

Detta tillägg är helt oacceptabelt. EU har genom sitt tal om minimistandard sagt att de inte kommer längre. Man har ju accepterat att en regering som tillkom under den folkrättsvidriga ockupationen är legitim. För de dödsdömda kan det bara uppfattas som att EU nu ger grönt ljus och godkänner den irakiska regeringens dödsdomar förutsatt att de uppfyller dessa minimivillkor. Att acceptera ett moratorium i avvaktan på ett formellt beslut om avskaffande av dödstraffet är en sak. Men rätten till liv är inte någonting man kompromissar om i EU eller någon annanstans. Det strider mot Sveriges grundlag och är ett hån mot de grundläggande värderingarna om de mänskliga rättigheterna som vi förespråkar. Tänk om man i kampen för ett förbud mot slaveriet ville förbjuda transport av slavar men samtidigt gjorde tillägget att transport av slavar skulle tillsvidare uppfylla elementära krav på transportstandard!

Det får inte råda något tvivel om var Sverige står i denna fråga. Sveriges regering måste tydligt och offentligt fördöma beslut om dödsdomar i Irak och kräva att verkställigheten av dessa stoppas.

Mike Powers
Föreningen IrakSolidaritet
2012-01-10

Brev till Sveriges ambassad i Bagdad
Henrik Persson, medlem i IrakSolidaritet, skrev till ambassaden med en fråga om Sveriges inställning till dödsdomarna med anledning av hängningen av 11 irakiska fångar i november 2011.
Detta brev föregicks av ett protestbrev med uppmaning att inte genomföra dessa avrättningar.
Brevet har sänts till den irakiske premiärministern, presidenten och ministern för mänskliga rättigheter. Se längre ner.

Till:
Sveriges ambassad, Bagdad
Tydligen hängdes 11 personer i Bagdad i förrgår - trots Amnesty Internationals och andras påpekanden om att rättegångarna inte gått rätt till.
Har Sverige någon ståndpunkt när det gäller detta?

Vänliga hälsningar,
Henrik Persson
Stockholm,
Sverige  

Ambassadens svar till Henrik 111220

Henrik,

Tack för ditt mail. Sveriges ståndpunkt i frågan om dödstraffet är att dödsstraffet strider mot själva grundvalen för de mänskliga rättigheterna. Detta straff är statens yttersta förtryck över individen och har inte någon plats i en modern och civiliserad rättsordning. Sverige driver sedan många år aktivt frågan om ett universellt
avskaffande av dödsstraffet. I avvaktan därpå verkar Sverige för att straffet inte ska tillämpas och att varje användning ska ske med iakttagande av de rättssäkerhetsgarantier som folkrätten påbjuder och den internationella rättens begränsningar, inklusive förbudet mot att avrätta barn. Sverige verkar också för att fler länder ska ratificera det andra fakultativa protokollet till konventionen om medborgerliga och politiska
rättigheter syftande till dödsstraffets avskaffande.  Det är oacceptabelt att avrättningar av minderåriga, mentalt sjuka och funktionshindrade fortfarande förekommer och att avrättningar sker med
grymma och barbariska metoder.
 
Den svenska ambassaden har framfört den svenska regeringens ståndpunkt avseende dödsstraffet till irakiska regeringsföreträdare vid upprepade tillfällen. Ambassaden kommer att fortsätta framföra den svenska regeringens ståndpunkt i denna fråga.

I Irak liksom i andra länder där Sverige har ambassader har vi en nära samordning med EU, och mycket av det löpande arbetet mot dödsstraffet sker genom EU. EU:s agerande sker enligt gemensamma riktlinjer, vilka antogs 1998 och har bidragit till att intensifiera unionens arbete med att påverka andra länder att avskaffa
dödsstraffet eller begränsa dess användning. En mycket viktig framgång för ett globalt avskaffande av dödsstraffet uppnåddes då FN:s generalförsamling hösten 2007 för första gången sedan 1977 kunde anta en resolution mot dödsstraffet. Resolutionen lades fram av en grupp länder från alla världsdelar, i vilken EU var pådrivande. Sverige ingick i den grupp inom EU som förberett resolutionsarbetet för unionens del.

I samband med den internationella dagen mot dödsstraffet i oktober gjorde den svenska ambassaden, tillsammans med övriga EU-länder som finns representerade i Irak, ett formellt EU- uttalande mot tillämpningen av dödsstraffet i Irak. I uttalandet fördömer EU den irakiska regeringens tillämpning av dödsstraffet och uppmanar regeringen att införa ett moratorium som ett första steg mot ett avskaffande av detsamma. I avvaktan på ett moratorium uppmuntrar EU Iraks regering att följa internationella minimistandards för användandet av dödsstraffet, dvs begränsa användandet till de allra grövsta brotten. EU betonar att även i sådana sammanhang måste det föreligga otvetydiga bevis för brott, och det får inte förekomma framtvingade erkännanden. EU betonar även vikten av rätten till överklagande samt att dödsstraff inte får utdömas till minderåriga.  

Vänliga hälsningar
Louise
Louise Calais
Counsellor - Deputy Head of Mission
Embassy of Sweden Baghdad

Brevet har vidarebefordrats till ambassadör Carl-Magnus Nesser och tredje sekreterare Eva Lundström
Stockholm, Sweden 6th of November 2011

Tidigare brev från Henrik Persson till ambassaden i Bagdad med uppmaning att inte genomföra dödsdomarna 

Your Excellencies,

I am calling on the Iraqi authorities not to proceed with the executions of :
 
Ibrahim Najm ‘Abboud,
Firas Hassan Fleih al-Juburi,
Fadhel Ibrahim al-Juburi,
Haydar Mut’eb ‘Abdel-Qader,
Hikmat Fadhel Ibrahim,
Sayyid Hamadi Ahmed,
Sofian Jassem Mohammad and the other eight people sentenced;
these 15 people may not have received a fair trial according to international standards for fair trial;
I urge the Iraqi authorities to declare an imminent moratorium on executions;
I am calling for the commutation of all death sentences of people on death row;
I am insisting that, while recognizing that governments have an obligation to bring to justice those responsible for serious crimes, the death penalty violates the right to life and is the ultimate form of cruel, inhuman and degrading punishment, and should not be applied even for crimes of the greatest magnitude.

Respectfully Yours,
 
Henrik Persson,
Stockholm,
Sweden

Detta brev har sänts till följande adresser:

To:
Prime Minister
Nuri Kamil al-Maliki
Convention Centre (Qasr al-Ma’aridh)
Baghdad,
Iraq
 
To:
President
Jalal Talabani
Convention Centre (Qasr al-Ma’aridh)
Baghdad,
Iraq
 
Copies to :
- Minister of Human Rights
Mohammad Shayaa al-Sudani
Convention Centre (Qasr al-Ma’aridh)
Baghdad,
Iraq
 
- Embassy of Sweden, Baghdad, Iraq

Further information


120117

Senast ändrad: 2012-01-21
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .