.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
VÅR VERKSAMHET
FÖRENINGEN
STUDIECIRKELN
KONTAKTA OSS
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

Vad händer i Irak?
9 år efter USA:s folkrättsvidriga krig och ockupation.

Vad händer med antikrigsrörelsen i USA?
Seminarierna 13-14 mars 2012

13 mars 2012
På ett mycket lyckat seminarium 13 mars 2012 i en till trängsel fylld sal på ABF Stockholm talade Dr. Khdhayer Waheed

Hussein, läkare och biträdande professor, en röst för det politiska motståndet och Cindy Sheehan, USA:s kända ”fredsmamma” och antikrigsaktivist.
Du kan läsa referat av deras tal, se filmer och foton från mötet.
Här finns inbjudan till seminariet 13 mars med information om gästerna.
Arr. IrakSolidaritet och ABF med stöd av FIB/K, Afghanistansolidaritet, ARK (Arbetsgruppen mot radioaktiv krigföring), IKFF (Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet) Stockholm, Stockholms Fredskommitté.

Filmade tal

Mike Powers
, Föreningen IrakSolidaritets ordförande, presenterar kvällens huvudtalare, Dr Khdhayer Waheed Hussein och Cindy Sheehan.


Dr. Khdhayer Waheed Hussein, läkare , biträdande professor och talesman för det politiska motståndet i Irak, talar om de förfärande effekterna av USA:s krig och ockupation i del 1 och om det nationella motståndet i Irak i del 2 av sitt tal.

Del 1

What has the US done in Iraq?

Del 2
How the National Resistance sees the situation today

Cindy Sheehan, USA:s ”fredsmamma” och antikrigsaktivist talar

Korta anföranden
Professor Abdul Salam Altaii, ordförande Föreningen för fred och social solidaritet i Skandinavien talar

Lars-Gunnar Liljestrand, ordförande Föreningen Afghanistansolidaritet, talar om Afghanistan

Anita Lilburn, ordförande Aktionsgruppen mot radioaktiv krigföring (ARK), talar om de skrämmande effekerna av uranvapen

Sigyn Meder, föreningen IrakSolidaritet talar om Fallujainsamlingen till stöd för forskning om de missbildade och sjuka barnen och andra kampanjer.

Stöd Fallujainsamlingen!
Bara i januari 2012, redovisade allmänna sjukhuset i Falluja 672 fall av missbildade nyfödda.
Det är toppen på isberget. Sjukhuset har inte möjlighet att bokföra alla och de flesta dör inom 30 till 40 minuter efter födseln.
Det är skakande att dessa krigsbrott uppmärksammas så lite trots forskning och dokument. Uranvapen måste förbjudas!
Stöd den oberoende forskningen genom att skicka bidrag till Fallujainsamlingen
pg 11673-1

IrakSolidaritets seminarieverksamhet och Brännpunkt Irak
Föreningen har en bred seminarieverksamhet som kostar en hel del pengar även om vi gör allt för att hålla kostnaderna nere. Vi måste betala våra gästande talares resor och kostnader i samband med seminarierna.
Vi har gett ut ett nytt intressant och innehållsrikt nummer av Brännpunkt Irak.
Tidningen är subventionerad för att bara kosta 20 kronor. Det är en stor utgift, men tidningen är viktig för solidariteten med Iraks folk.
Vi behöver trycka en ny upplaga.
Stöd vår verksamhet med ett bidrag till IrakSolidaritets föreningskonto: pg 409692-1

Beställ gärna det nya numret av tidningen: info@iraksolidaritet.se

Referat av talen

Referat
av dr. Khdhayer Waheed Hussein
s tal

Referat
av Cindy Sheehans tal

Foton från seminariet 13 mars

Cindy bloggar om seminariet på sin hemsida

Professor Anders Romelsjö bloggar om läget

14 mars 2012

På Karolinska sjukhuset 14 mars 2012 talade professor Khdhayer Waheed Hussein :

"The deterioration of Health and Health Services in Iraq". Inbjudan till mötet.
Han talade på Norrbackainstitutet på inbjudan av professorerna Anders Romelsjö och Peter Allebeck om den humanitära katastrof som råder inom sjukvården som drabbats mycket hårt av ockupationen.
Film från mötet
Foton från seminariet 14 mars
120318

Senast ändrad: 2012-04-16
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .