.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
VAD HÄNDER I IRAK?
KRIGSBROTT
MOTST.RÖRELSEN
USAs ETABL I IRAK
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

Utred brotten mot mänskliga rättigheter i Irak!
FN:s råd för mänskliga rättigheter höll sin 19e ordinarie session i Genève 27 februari – 23 mars 2012
Ett stort och betydelsefullt förberedelsearbete återspeglas i nedanstående resolutioner.

FN:s råd för mänskliga rättigheter höll sin 19e ordinarie session i Genève 27 februari – 23 mars 2012
Ett stort och betydelsefullt förberedelsearbete återspeglas i nedanstående resolutioner som berör brott mot mänskliga rättigheter i Irak och undertecknats av mer än 200 internationella organisationer. Resolutionerna har antagits av människorättsrådet för vidare behandling.

Resolutionerna vittnar om de grova brott mot Iraks folk som begåtts av ockupationsmakten och de lokala regeringarna och begås fortfarande. Såväl Sverige som världssamfundet måste reagera kraftfullare och kräva att skyldiga till krigsbrott ställs inför rätta. Folkrätten måste upprätthållas även i Irak.
BRussells Tribunal och International Anti-Occupation Network (IAON) där föreningen IrakSolidaritet ingår har gjort ett mycket värdefullt arbete.

I resolutionerna finns konkreta skildringar av situationen och förfärande statistik. Det är skakande läsning.

De NGOer som undertecknat dessa dokument uppmanar FN och i främsta hand FN:s människorättsråd att

- Säkerställa att alla brott mot mänskliga rättigheter under sanktionerna, angreppet på Irak och ockupationen ska undersökas av en oberoende internationell kommitté.

- Alla åtgärder måste vidtas för att få slut på det pågående tillståndet av straffrihet i Irak och särskilt med avseende på de ockuperande makternas skuld och ansvar.

- FN måste tillsätta en speciell rapportör för människorättssituationen i Irak.

- Begära att högkommissionären lägger fram en detaljerad rapport om brott mot mänskliga rättigheter i Irak i enlighet med UNAMIs och det civila samhällets rapporter.

Utöver dessa krav specificeras krav gällande brott som Iraks barn utsatts och utsätts för, kvinnorna, avrättningar, utomrättsliga avrättningar, tortyr med mera.

Här följer resolutionerna:
Human Rights situation in Iraq according to UNAMI 2011 report

The Plight of Iraqi Academics

The destruction of Iraq´s education system

The situation of Iraqi children

Children of Iraq and armed conflicts

Detention and rule of law in Iraq

Violation of women rights in Iraq

Enforced or involuntary disappearences in Iraq

Iraqi children health situation

Death penalty and extrajudicial summary or arbitrary executions in Iraq

Högnivåsegmenet
Filmade uttalanden
Haifa Zangana, irakisk författare, människorättsaktivist och en av grundarna till Women Solidarity for an Independent and Unified Iraq, föredrar uttalandet ”Human Rights, Accountability and Impunity”.

Beatrijs Kentane, BRussells Tribunal, föredrar uttalande om ”Våld mot och handel med barn”.

Dessa uttalanden finns i text på engelska här.

Det är vår förhoppning att människorättsorganisationer, fackliga, kulturella, politiska och andra organisationer och enskilda stöder det pågående arbetet och gör en insats för de krav som ställs i resolutionerna.

IrakSolidaritet har påbörjat ett arbete med uppmaningar till rikdsdagspartierna att agera för att brott mot mänskliga rättigheter i Irak undersöks och de skyldiga ställs inför rätta.
”Utred de massiva brotten mot mänskliga rättigheter i Irak!
Detta brev sändes i september 2011 och bygger vidare på uppmaningar som ställdes till riksdagen före riksdagsvalet 2010. Till detta finns ett omfattande bakgrundsmaterial.

Förövarna ska inte komma undan!

Senast ändrad: 2012-05-11
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .