.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
VAD HÄNDER I IRAK?
KRIGSBROTT
MOTST.RÖRELSEN
USAs ETABL I IRAK
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

”Avrättningen av Abed Hamoud är en del av den alarmerande eskaleringen av avrättningar i Irak”

Det skriver Amnesty International i ett uttalande 8 juni 2012.
Farhågorna ökar för Tariq Aziz.

Abed Hamoud som var Saddam Husseins sekreterare avrättades genom hängning 7 juni.
Amnesty uttrycker stor oro: ”Avrättningen av Abed Hamoud är en del av den alarmerande eskaleringen av avrättningar i Irak och vi fruktar att andra snart kommer att mötas av samma öde”, sade Hassiba Hadj Sahraoui, Amnestys vicechef för Mellanöstern och Nordafrika.
Minst 70 avrättningar har ägt rum under 2012.
Farhågorna ökar för Tariq Aziz.
Se den appell fader Miguel d´Escoto Brockman, tidigare ordförande för FN:s generalförsamling, gjorde 3 november 2010

Abed Hamoud arresterades juni 2003 av amerikanska styrkor och dömdes till döden i oktober 2010 av Iraks högsta brottsmålsdomstol (SICT) tillsammans med Tariq Aziz, tidigare vice premiärminister och utrikesminister och Shakir Sadoun, tidigare inrikesminister.

De dömdes för ”brott mot mänskligheten”, men förnekade dessa brott. SICT är ökänd för sina politiska domar och brister i det rättsliga förfarandet. USA hävdar att Irak ensamt ansvarar för besluten, men USA överlämnade dessa fångar till den irakiska regimen under full vetskap att de skulle dömas till döden. Såväl Amnesty som HRW har ett antal gånger understrukit att USA överlämnat irakiska fångar till trolig tortyr och avrättning.

Tariq Aziz son Ziad Aziz beskriver i en intervju vad det innebär att USA överlämnar Tariq Aziz till Iraks regering och kräver att hans ska behandlas som krigsfånge med de rättigheter en krigsfånge har.
I Washington Post 101026, säger Human Rights Watchforskaren Samer Muscati att rättegången under vilken Taria Aziz dömdes var” bristfällig på grund av allvarliga administrativa, procedurmässiga och stora rättsliga brister”.
Abed Hamoud var nummer 4 i USA:s kortlek med de mest eftersökta efter USA:s angrepp.
Från källor som vi inte kan namnge, framkommer att Abed Hammoud delgavs att han skulle på en läkarkontroll, men fördes istället till avrättning.
”Den irakiska regeringen underrättade inte ens hans familj eller släktingar eller vidtog några åtgärder för att överlämna hans kropp till dem.”
Farhågorna ökar för Tariq Aziz som är svårt sjuk och inte får den sjukvård han behöver.
Tidigare i år uttryckte Al-Malikis pressekreterare att avrättningarna skulle snabbas på.
Irak är ett totalt rättslöst samhälle och Amnesty uppmanar regimen att ”inte använda dödsstraff, omvandla straffen för de som sitter i dödsceller och tros vara många hundra och förklara ett moratorium vad beträffar dödsdomarna”.

Fader Miguel d´Escoto Brockman, tidigare ordförande för FN:s generalförsamling, gjorde 3 november 2010 följande appell för Tariq Aziz frigivning. Tariq Aziz var landets vice premiärminister före ockupationen. Fader d´Escoto Brockman är djupt upprörd över ”ännu en orättvisa begången av USA”. USA har medvetet gjort en orättfärdig rättegång möjlig och bär därför ansvar”. Det är ett allvarligt brott mot 3e och 4e Genèvekonventionerna som USA säger sig följa.
”I överensstämmelse med det som FN:s arbetsgrupp mot godtyckliga arresteringar har noterat beträffande olagligheten, bristen på en rättssäker och rättvis process i rättegången mot Tariq Aziz, har USA den moraliska och lagliga skyldigheten att se till att Tariq Aziz omedelbart friges”.

27 oktober 2010 uttalade sig den Internationella Kommissionen mot dödsstraff ” mot avrättningen av Tariq Aziz.

Vatikanen och EU har protesterat mot dödsdomen som dessutom strider mot irakisk lag som inte tillåter avrättning av människor äldre än 70 år.

Iraks syrianske katolske ärkebiskop Georges Casmoussa har vädjat för Tariq Aziz.
Tariq Aziz är kristen. Som sådan hör han till en minoritet i det ockuperade Irak som förföljs och fördrivs.
”Vi måste formulera en internationell appell till den irakiska regeringen för att omkullkasta deras dödsdom mot Tariq Aziz, sade prästen, ”Jag är redo att underteckna vilket dokument som helst som kräver att dödsdomen inställs”.

Hans von Sponeck och Denis Halliday, högt uppsatta FN-tjänstemän som hoppade av sina tjänster i Irak i protest mot sanktionerna, har protesterat.
Författarinnan och journalisten Felicity Arbuthnot med stor erfarenhet av Irak, citerar 2 juni 2012 vad Tariq Aziz sade till henne i en intervju 1999: ”Madame Felicity, när jag var 10 år gammal, delade jag ut flygblad på Bagdads gator, jag sköt in dem under folks dörrar, för att hindra britterna att lägga beslag på vår olja. Jag tänker inte ge upp Irak nu”.
Långt fler protester skulle behövas, men Västs ledare tiger still. Oljan som Irak kämpade för att behålla nationaliserad och under irakisk kontroll, säljs ut. Västs ekonomiska intressenter gnuggar sina händer.
Vad är mänskliga rättigheter värda när så stora ekonomiska intressen är involverade. En död Tariq Aziz håller dessutom tyst. Han kommer troligtvis inte få chansen att tala.
120617

Senast ändrad: 2012-06-17
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .