www.iraksolidaritet.se
www.iraksolidaritet.se
IrakSolidaritet >> KRIGSBROTT >> Bush och Blair inför rätta, Desmond Tutu, 120903
www.iraksolidaritet.se

Bush och Blair borde ställas inför rätta vid Internationella Brottmålsdomstolen i Haag

Det säger ärkebiskop Desmond Tutu som vann stor respekt genom sin kamp mot apartheidregimen i Sydafrika.
Han vägrade att stå på samma scen som Blair under ett möte i Sydafrika.

Ärkebiskop Desmond Tutu anser att dåvarande presidenten George W Bush och tidigare premiärminsistern Tony Blair borde ställas inför internationella brottmålsdomstolen i Haag för lögner om orsakerna till Irakkriget.
”Det omoraliska i USA:s och Storbritanniens beslut att angripa Irak 2003, byggde på lögnen att Irak hade massförstörelsevapen och har destabiliserat och polariserat världen i större omfattning än någon annan konflikt i historien.”
Även dödssiffrorna i Irak är skäl nog att åtala dem.
Desmond Tutu lämnade för några dagar sedan återbud till ett möte i Johannesburg om ledarskap. Han vägrade uppträda på samma scen som Tony Blair som också inbjudits till mötet. Det hade varit ”moraliskt oförsvarbart” att uppträda med Blair, säger han.
Bush och Blair är även ansvariga för den uppkomna hotfulla situationen i Mellanöstern, anser Desmond Tutu.
Desmond Tutu är respekterad för sina insatser i kampen mot apartheidregimen i Sydafrika och det gör hans yttrande extra viktigt. Korta notiser har förekommit i svenska media och det är naturligtvis bra jämfört med tystnad, men frågan är betydligt viktigare än en notis.
120903

Senast ändrad: 2012-09-05
www.iraksolidaritet.se
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se