.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
VAD HÄNDER I IRAK?
KRIGSBROTT
MOTST.RÖRELSEN
USAs ETABL I IRAK
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

President Obama och straffriheten
Tortyr till döds
”Se framåt, inte bakåt!”

Obamaadministrationen har genom justitieminister Eric Holder tillkännagivit att undersökningarna rörande två fall av tortyr till döds utförda av CIA i Irak och Afghanistan, har lagts ned.
Dessa enda två fall av över hundra undersökta tortyrfall skulle gå vidare till rättegång. Det är uppenbart att immunitet och straffrihet råder för Bush:s CIA-torterare. Obama kallar det att ”se framåt, inte bakåt.”
Glenn Greenwald, journalist och advokat, skriver i The Guardian.

Under valkampanjen 2008, försäkrade Obama att han skulle ge sin ”justitieminister uppgiften att ”omedlebart gå igenom” brott begångna under dessa tortyrprogram för ” ingen står över lagen”.
Det var då det. Som president har Obama agerat för att torterarna inte ska åtalas och straffrihet råda.
”Ingenting kan vinnas på att ägna tid och energi åt att anklaga det förflutna… Vi måste stå emot de krafter som splittrar oss och istället komma samman i arbete för vår gemensamma framtid”, sade han och behandlar de som vill följa folkrätten och åtala krigsförbrytare, som ”splittrare”.
I ett tidigt beslut, framkom att ”det skulle vara orättvist att åtala de hängivna män och kvinnor som arbetade för att skydda Amerika för ett uppförande som var sanktionerat av Justitiedepartementet” (Bushadministrationens tortyrmemos).
Kvarstod möjligheten att åtala de många som drivit ”de hårda förhörsmetoderna” längre än vad som föreskrevs i DOJ-memos, men 30 juni 2011, förklarade Holder att av de över 100 fall
av tortyr Justiedepartementet gått igenom, skulle bara 2 undersökas.
Och nu har dessa två ytterst brutala tortyrfall bara lagts till handlingarna. Det är skamligt att världssamfundet håller tyst.


Vad hände de två ihjältorterade fångarna?

Manadel al-Jamadi, Abu Ghraib, blev slagen, avklädd, översköljd med kallt vatten, slängd i väggen, upphängd i en ställning som gör det svårt att andas och med huva över huvudet, torterad till döds av CIA.
Manadel al-Janabis torterade kropp förvarades i is, förevisades och fotograferades med leende amerikanska soldater. Obduktionsrapporten är hårresande läsning.

Det andra fallet är afghanen Gul Rahman som frös ihjäl i ett ökänt CIA-fängelse i Afghanistan, kallat ”saltgruvan”. Han, blev slagen, avklädd, slängd i väggen och fick ligga kvar i köldgrader. Han frös ihjäl.
Det var i dessa två fall som Obamaadministrationen beslöt att förövarna skulle gå fria.

Inget ansvar, bara straffrihet

Så här säger Jameel Jaffer från ACLU (Medborgerliga rättigheter i USA):
”Att justitiedepartementet inte tänker hålla någon ansvarig för dödandet av fångar, fängslade av CIA, kan bara kallas skandal….beslutet att inte åtala individer som torterade fångar till döds. är ännu ett steg i det redan skamliga rekordet”.

Obama har motarbetat varje försök att få till stånd en oberoende kommission som undersöker Bushadministrationens användning av ”hårda förhörsmetoder”.
Obamatjänstemän har även med kraft utövat påtryckningar på Spanien och Tyskland för att hindra dessa länder att undersöka tortyrbrott mot medborgare i dessa länder och extraordinära påtryckningar för att hindra brittiska domstolar från att avslöja begångna brott.

Dessutom hindrar Obamaadministrationen att Bush-tjänstemän hålls ansvariga ens i fall där civila torterats och söker rättvisa. Obama åberopa ”sekretesslagar” och ”immunitet” i den nationella säkerhetens namn.

”Whistle blowers” lever farligt

De som höjer sina röster, de som avslöjar begångna krigsbrott, råkar illa ut. Det gäller inte minst Bradler Manning.
Fredag 14 september 2012 skriver exempelvis Times att den tidigare CIA-tjänstemannen John C Kiriakou som deltog i jakten på al-Qaida-medlemmar i Pakistan, avslöjade senare offentligt förekomsten av waterboarding. Nu väntar han på rättegång för att ha avslöjat namnen på andra CIA-anställda som deltog i förhören.
De enda verkliga ”brottslingarna” blir de som vågar tala offentligt om dessa brott.

Ska världen tolerera att dessa brottslingar och deras ansvariga inte åtalas!
Ska detta få fortgå? Även torterare i armén eller bland privat anställda går fria.
Folkopinionen måste kräva att de skyldiga åtalas.
120916

”Se framåt, inte bakåt”!
Bush, Obama och krigsbrotten
Bushadministrationen har trampat på alla internationella konventioner som förbjuder tortyr och andra krigsbrott och på amerikansk lag som förbjuder ”grova brott mot någon av de internationella konventionerna som undertecknats i Génève 490812 eller något protokoll lagt till dessa konventioner som USA undertecknat”.
Tortyren var utbredd i amerikanska fängelser och fångläger i Irak. Vittnesmål har nått oss om alla slags övergrepp, våldtäkter och förnedring. Många kvinnor och barn satt i USA:s fängelser. Fokuseringen på den skrämmande tortyren i Abu Ghraib har bidragit till att skymma sikten för de 1000-tals andra tortyrfallen och utomrättsliga avrättningar USA begått. Armén, CIA, privata säkerhetsfirmor, specialstyrkor är alla skyldiga till krigsbrott.
Mängder av fångar har överförts till irakiska armén till en säker tortyr eller hotats med att överlämnas till den notoriska Vargbrigaden, tränade av USA:s armé i etnisk rensning, mord och tortyr. Amerikanska soldater fick order (Frago 242) att överse med irakisk tortyr.
Nu avslöjas även brittisk, dansk, australiensisk tortyr eller överlämnande (outsourcing) av fångar till irakisk rättslöshet och tortyr.
När nuvarande NATO-chefen Anders Fogh Rasmussen var Danmarks premiärminister 2001-2009, överlämnade danskarna irakiska fångar med vetskap att de skulle torteras. Det är skandal.

President Obama väckte stort hopp och stora förhoppningar, men han har inte stängt Guantánamo och återinförde Bushadministrationens hårt kritiserade militärkommissioner i Guantánamofängelset trots löften om motsatsen..
Obama utfärdade som nybliven president en exekutiv order mot tortyr, men endast gällande ”väpnade konflikter”. Hela spektrat av antiterroroperationer lämnas därhän och tortyr och outsourcing av fångar fortsätter. CIA omfattades av denna order, men FBI, National Security Agency med flera omfattas inte. Kryphålen är många.
Obama kritiserar inte den utbredda tortyren i Irak. I december 2011 tog Obama mot al-Maliki i Vita huset och berömde Irak som ett” självständigt och demokratiskt land”, ett exempel för framväxande demokratier i Mellanöstern.
President Obama vägrar göra upp med Bushadministrationens tortyr och andra krigsbrott och vill bara ”se framåt” trots att FN:s kommissionär för mänskliga rättigheter Navi Pillay uppmanat honom att ”sprida ljus över de grumliga områden som har med arrestringar, förhörsmetoder, hemliga bortrövanden och fängelsevillkor att göra för de personer som anklagas för att vara inblandade i terrorism”
Trots att FN:s specielle rapportör om tortyr, Manfred Nowak, uppmanar USA att ställa Bush och Rumsfeld inför rätta för tortyr. Det vore ett misslyckande att inte erkänna de skyldigheter USA har enligt folkrätten.


President Obamas ovilja att åtala för krigsbrott undergräver folkrätten. Ett farligt klimat av rättslöshet och straffrihet skapas.

Internationella oberoende utredningar måste tillsättas! De måste få tillträde till alla fängelser och fångar i Irak!
120201

Artikel om tortyren i Irak publicerades i nr 6 av Brännpunkt Irak, sid. 23 -24
läs fler artiklar
http://iraksolidaritet.se/index.php?nr=373
120916

Senast ändrad: 2012-09-26
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .