www.iraksolidaritet.se
www.iraksolidaritet.se
IrakSolidaritet >> VÅR VERKSAMHET >> Utkräv ansvar för ockupationen av Irak, 121125
www.iraksolidaritet.se

Utkräv ansvar för ockupationen av Irak
Inför 10-årsdagen av det USA-ledda angreppet

Den 19 mars 2013 är det tio år sedan det USA-ledda angreppet på Irak.
Ockupationsmakten och de lokala regeringarna har begått och begår fortfarande svåra brott mot det irakiska folkets mänskliga rättigheter.
IrakSolidaritet uppmanar partier, organisationer, media och enskilda att bidra till att belysa krigsförbrytelserna. Sverige och världssamfundet måste försvara folkrätten och se till att de som är skyldiga till krigsbrott ställs inför rätta

Angrepp baserat på en lögn

Den sydafrikanske ärkebiskopen Desmond Tutu har påpekat:

”Det omoraliska i USA:s och Storbritanniens beslut att angripa Irak 2003, byggde på lögnen att Irak hade massförstörelsevapen och har destabiliserat och polariserat världen i större omfattning än någon annan konflikt i historien.”

http://iraksolidaritet.se/?nr=639


Inför FN:s människorättsråds ordinarie möte 27 februari - 23 mars 2012 restes krav på oberoende internationella utredningar om brott mot mänskliga rättigheter i Irak och tillsättande av en speciell rapportör som bevakar dessa. Kraven ställs i tio uttalanden som antogs och undertecknades av över 200 organisationer, bland dem IrakSolidaritet. Dessa uttalanden var resultatet av ett mycket omfattande dokumentationsarbete.


Kraven gällde tortyr, fängelser, avrättningar, rättslöshet, kvinnornas situation, förstörelsen av undervisningssystemet, de missbildade och sjuka barnen, den oerhörda kollektiva bestraffning Iraks folk utsatts för. Ett av kraven gällde tillsättande av en speciell rapportör för mänskliga rättigheter i Irak, en post som funnits tidigare, men som togs bort i början av ockupationen.


Alla uttalanden och de krav som formuleras finns här:

http://iraksolidaritet.se/index.php?nr=619
Några av kraven finns översatta till svenska. Hjälp till att mobilisera stöd för något, några eller alla dessa krav! Sänd dem till FN:s råd för mänskliga rättigheter, till FN:s kommissarie för mänskliga rättigheter, FN:s generalsekreterare och vår svenske vice generalsekreterare, FN:s rapportörer om tortyr och utomrättsliga avrättningar. Sänd dem till Sveriges regering och riksdag med krav på att de måste agera kraftfullt! Sänd gärna en kopia till: info@iraksolidaritet.se

Barnen hårt drabbade

Iraks barn är ockupationens mest sårbara offer. De har dödats, sårats, sjunkit ner i fattigdom, är ofta hemlösa, föräldralösa och övergivna eller måste arbeta istället för att gå i skola

Sambanden mellan USA:s vapen och det stora antalet missbildade och sjuka barnen måste belysas och forskningen om detta få internationellt stöd. Detta bör också uppmärksammas mer i Sverige.

Bie Kentane har för Brussells Tribunal skrivit en skakande artikel om Iraks barn, följd av ett rikt statistiskt material.

http://iraksolidaritet.se/index.php?nr=636

Krigsbrottskommission

Krigsbrottskommissionen i Kuala Lumpur uttalade 11 maj en fällande dom över USA:s president George W Bush och vicepresident Dick Cheney samt några av deras medhjälpare för tortyr och krigsbrott. Domen konstaterar:

”De anklagade har uppsåtligt deltagit i formulerandet av exekutiva beslut och direktiv som utesluter tillämpningen av internationella konventioner och lagar.”

Även om domen är symbolisk, fastställdes den av utbildade domare och jurister. Domen, en redogörelse för kommissionens arbete och en del skakande tortyrskildringar av irakiska vittnen finns här: http://iraksolidaritet.se/?nr=620


Hjälp till att belysa brotten

IrakSolidaritet har under några år riktat uppmaningar till riksdagspartier och riksdag att uppmärksamma brotten mot Iraks folk. Uppmaningar till undersökningar finns formulerade och ett omfattande bakgrundsmaterial finns med till varje uppmaning.

http://iraksolidaritet.se/index.php?nr=571

Låt inte Sverige, låt inte världen förtränga dessa brott! Medverka till att ditt parti, din fackliga organisation, människorätts-, kultur- och solidaritetsorganisationer uppmärksammar tioårsdagen och deltar i en kampanj för att de skyldiga, vilka de än är, inte ska komma undan.


Har du frågor, skriv till oss!


Kontakt: info@iraksolidaritet.se

Hemsida: www.iraksolidaritet.se
121125

Senast ändrad: 2012-11-27
www.iraksolidaritet.se
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se