.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
VÅR VERKSAMHET
FÖRENINGEN
STUDIECIRKELN
KONTAKTA OSS
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

Verksamhetsberättelse för föreningen IrakSolidaritet
8 maj 2012 – 14 maj 2013

Val av styrelse
årsmötet 8 maj 2012 valdes följande styrelse:

Mike Powers omvaldes till ordförande och Arne Hjorth (sekr.), Sigyn Meder (kassör, kontaktperson), Sköld Peter Matthis och Ulf Bjerén (Karlskrona) omvaldes.
Nyval: Mathias Cederholm (Malmö) och Ingvar Erlandsson (Gbg).
Föreningen tackar de avgående styrelsemedlemmarna Bane Al-Sabawi och Björn Bergfeldt.

Val av revisorer
Bo Stenström återvaldes till ordinarie revisor för föreningen och tillsammans med Tomas Bolme för Fallujainsamlingen. Olle Josephson valdes till revisorssuppleant.

Val av valberedning
Återval skedde av Hashim Al-Malki, Christer Lundgren, Bodil Nilsson och Erik Jonsson.

Årsmötet 8 maj 2012
Årsmötet diskuterade den förändrade situationen i Irak med tillbakadragande/omplacering av stridande förband, formerna för USA:s fortsatta närvaro i Irak och IrakSolidaritets verksamhetsplan med tanke på läget. En stor del av diskussionen ägnades det faktum att nästa år är 10-årsdagen av ockupationen.
I samband med verksamhetsberättelsen uttryckte medlemmarna att föreningen trots att vi är en liten organisation vars medlemmar ofta är verksamma med andra frågor, har genomfört ett bra och omfattande arbete och gett ut ett utmärkt nytt nummer av Brännpunkt Irak.

Styrelsen har utsett Christer Lundgren till redaktör för Brännpunkt Irak.

Rättvisa för Irak – de skyldiga måste ställas till ansvar! (Accountability and Justice for Iraq)
Det gångna verksamhetsåret har präglats av 10-årsdagen av ockupationen av Irak. Föreningen beslöt göra en satsning på ockupationens plundring och förstörelse av Iraks rika kulturarv, ett medvetet slag riktat mot Iraks identitet och nationella stolthet.
Dr. Hashim al.Tawil, professor i konsthistoria, verksam vid Henry Ford Community College bjöds in och samarbete med Medelhavsmuseet, ABF Stockholm och Utrikespolitiska föreningen i Uppsala etablerades.
I vårt internationella nätverk International Anti-Occupation Network har vi 2013 arbetat utifrån parollen: Rättvisa för Irak – de skyldiga måste ställas till ansvar!
Trots det fortsatt motsträviga medieklimatet och desinformationen, har föreningen genomfört ett omfattande opinionsarbete i form av seminarier, kampanjer, flygblad och inte minst lyckats ge ut en skrift med anledning av 10-årsdagen av angreppet på Irak: Irak 10 år efter ockupationen.

Våren 2012
19-20 maj
Internationellt möte om 10-årsdagen i Belgien
Mike och Sigyn deltog på egen bekostnad. Förberedelser inför 10-årsdagen diskuterades i det internationella nätverket. Såväl en konferens i Genève som aktiviteter i våra respektive länder diskuterades. Styrelsemötet 120531 uttalade stöd för Genèvemötet.
Under Justice4Iraq finns programmen för Sverige och andra länder på BRussells Tribunals hemsida.

3 juni
Manifestation i samband med Hillary Clintons besök i Sverige.
Det blev en lyckad demonstration mot USA:s krigspolitik. Clinton kom för att diskutera ”Afghanistan och Mellanöstern” med svenska regeringen.
Sigyn Meder talade för IrakSolidaritet.
Du kan läsa mer och läsa talen här:

18 juni
Manifestation utanför Märsta flyktingförvar
Var tredje vecka tvångsavvisas irakiska flyktingar till Irak. Flyktingar hämtas på natten och förs till förvar och häkten inför utvisning i ökande omfattning.
Sigyn Meder talade utanför Märsta förvar på manifestation organiserad av Aktion mot deportation. Runt 200 ungdomar deltog.

30 juni
Uttalande till minne av Sverker Åström
Media nämnde inte med ett ord Sverker Åströms upprätthållande av folkrätten beträffande Irak. Sverker deltog på många av våra seminarier från starten med Stockholmssessionen av World Tribunal on Iraq. Uttalandet publicerades av FIB/K, Miljömagasinet nr 27, Tidskrift för Folkets Rättigheter och fick många positiva kommentarer. Fotot på bifogad länk är från Tribunalhearingen i november 2004.

4 juli
På den sedvanliga manifestationen med tal och kulturinslag på Stortorget i Stockholm mot USA:s krigspolitik på USA:s nationaldag, talade Sigyn Meder för föreningen.

Fredssamtal i Degerfors 3-5 augusti
Fredsfrågornas överhängande vikt diskuterades av fredsvänner från Sverige, Norge och Finland.Thage G. Peterson ställde frågan: Varför talas det så lite om fred?
Hur bygger vi en fredsfront var den stora frågan i en tid när krigen ökar och Sverige befinner sig i krig.
Från IrakSolidaritets styrelse talade Mike Powers om Irak och Ulf Bjerén om Libyen.
Brännpunkt Irak såldes på mötet och ledde till att norska vänner översatte Mathias Cederholms artikel i Brännpunkt Irak 6 till norska för spridning i Norge.
Arr. Arbetsgruppen för Nordiska fredssamtal, Folket i Bild/Kulturfront, Stockholm

Barcelona 5-6 oktober
Mike och Sigyn deltog i gemensamt IAON-möte på egen bekostnad

8 november
Mathias Cederholm, historiker, talade om situationen i Irak i dagens Mellanöstern
Ett lyckat och välbesökt möte
Om mötet med länkar till referat på Jinges blogg

1 december
Socialistiskt forum
Föreningen deltog med bokbord, tidningsförsäljning, flygblad och bössinsamling

5 december
Föreningen inbjöds att tala i riksdagen. Miljöpartiet och Etikkommissionen inbjöd till mötet ”Välgrundad fruktan”- Ett samtal om situationen för ofrivilligt återvändande irakier. Ett möte med bra frågeställningar som avslutades med partidebatt. Tyvärr kom Sigyn som skulle tala sent. Fastnade i snöstormen mellan 2 stationer, liftade, men kom ändå sent och kunde endast tala några minuter på slutet.

25 december 2012
tog en irakisk protest och massrörelse sin början. Den pågår i skrivande stund efter mer än 4 månader.
I en serie artiklar på vår hemsida klargörs orsakerna och vad rörelsen strävar efter.
För IAON skrev Mike Powers en artikel i frågan publicerad av BRussells Tribunal med flera.
Sammanfattning på svenska

6,7 och 9 mars
I samband med 10-årsdagen av ockupationen
Vi är glada att IrakSolidaritet tillsammans med Medelhavsmuseet och ABF kunde bjuda in dr. Hashim al-Tawil som inledde sin föreläsningsserie 6 mars på Medelhavsmuséet. Mycket lyckat och liksom vid övriga seminarier fångades publiken av det systematiska i förstörelsen och den stora omfattningen rikligt illustrerad med foton och bilder.
7 mars
föreläsning i universitetssalen i Uppsala.
Många frågor från ungdomar.
Arr. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala och IrakSolidaritet
9 mars
Solidaritetsmöte
Arr. IrakSolidaritet och ABF
Skådespelaren Tomas Bolme inledde mötet med att läsa utvalda irakiska dikter.
Fyra av dem nyöversatta för mötet av Ingvar Rydberg, översättare och valda av Maysoon, lärare i arabiska.
Tack till Franz Smidek som filmade.
Dokumentation, referat, poesi, foton, tal med mera finns här.

Debattartiklar i samband med 10-årsdagen
Ställ de skyldiga inför rätta!
Debattartikel av Sigyn Meder publicerad i Fria tidningen 130313
Debattartikel av Ulf Bjerén publicerad i Sydöstran 130320

Konferens i FN, Genève 14-15 mars
i samband med FN:s människorättsråds årliga session
Mycket kunniga föreläsare och över 300 organisationer överlämnade uttalanden till FN:s Råd för mänskliga rättigheter.
Dokumentation kommer på vår hemsida.
Mike och Sigyn deltog på egen bekostnad.

10 april
10 år av förstörelse
Ljusvaka med anledning av 10-årsdagen av plundringen av Iraks Nationalmuseum i Bagdad.
Vi var 10 medlemmar och vänner till föreningen som delade ut flygblad om vad som hänt, sålde årets Irakskrift, talade med folk och samlade pengar till Fallujainsamlingen.

Varberg 13-14 april
Några medlemmar från olika delar av Sverige deltog på Myrdalssällskapets årliga prisutdelning på Varbergs teater och festligheter i samband med detta. Vi hjälptes åt att sälja 60 Irakskrifter och 5 Kriget mot Iraks kultur. Sigyn fick tillfälle att hålla ett appelltal om Irak på teatern.

23 april
Hawijamassakern
Föreningen har uppmärksammat den massaker på fredliga demonstranter som Al-Malikiregimen är ansvarig för. T.o.m sårade och bakbundna fångar sköts ihjäl, bland dem dekanen för universitetet i Kirkuk, professor i ekonomi.

1 maj
Som vanligt delade vi ut flygblad och sålde Irakskriften på samlingsplatser för olika demonstrationståg i Stockholm med början vid La Mano och hyllningen till de Spanienfrivilliga.
Det är en stor fördel att vi har styrelsemedlemmar i Göteborg, Karlskrona och Malmö. Det gör att Irakfrågan hålls levande med tidningsförsäljning och insamling i dessa städer, men även på fler ställen runt om i Sverige.


Irakskriften: 10 år efter ockupationen
Nr. 7 utkom till 10-årsdagen av ockupationen med Christer Lundgren som redaktör.
Skriften har fått mycket goda omdömen och innehåller ett digert material med perspektiv på de gångna åren sedan angreppet 2003.
Brett irakiskt deltagande med artiklar, Noam,Chomsky medverkar liksom den amerikanske författaren Nicolas J.S. Davies, Hans von Sponeck, återblickar på Stockholmssessionen av World Tribunal on Iraq och den stora fredsmanifestationen 15 februari 2003. Foton har vi fått till stånd med hjälp av fotograferna Claes-Göran Bjernér och Eva Wernlid. I artikel redovisas tidningens innehåll och kan beställas eller läsas som pdf.

Hemsidan
är en viktig informationskälla om läget i Irak och USA:s politik. Hemsidan erbjuder både längre analyserande artiklar och dagsaktuell information. Den informerar även om våra aktiviteter. Hemsidan får goda omdömen trots föreningens begränsade resurser. Antalet besökare har ökat under innevarande år.

Fallujainsamling, tidningsförsäljning och flygbladsutdelning
sker främst på konferenser, seminarier och gatuaktioner i Stockholm, Karlskrona, Göteborg och Malmö där föreningen har styrelsemedlemmar, men även i Eskilstuna, Arvika, Uppsala, Växjö, Luleå, Borås, Norrköping, Sollebrunn, Sandviken, Luleå där vi har medlemmar med fler orter.
Insamlingsresultat 2 april 2013 var 316 954:-
Under det gångna verksamhetsåret utbetalades 24.000:- 17 oktober 2012 till den sociala hjälporganisationen Malaekat Al-Rahman. Organisationer hjälper fattiga familjer och änkor i Abu Ghraibområdet och i Falluja att överleva i den humanitära katastrof ockupationen har skapat. Kvitton och tackbrev finns. 2000:- har möjliggjort för en irakisk kvinnorättskämpe att delta i en internationell konferens.

Främsta bidraget till insamlingen kommer från enskilda medlemmar i hela landet som regelbundet stöder insamlingen. Resten kommer från bössinsamlingar och mer sporadiska bidrag. I år har föreningen även mottagit 2106:- från kyrkans samfällighet i Lund.

Styrelsemöten och medlemsutskick

Styrelsen har hållit 8(?) protokollförda möten. Medlemsbrev informerar medlemmarna om vår verksamhet och läget i Irak.

Samarbete nationellt och internationellt
IrakSolidaritet har blivit mindre Stockholmscentrerat med hjälp av fler styrelsemedlemmar och medlemmar ute i landet.
Mathias Cederholm har talat om Irak och Mellanöstern förutom på mötet i Stockholm 8 november 2012, även 2 maj 2012 om Humanitär intervention för Vänsterpartiet i Malmö,
120926 för Rosengårds socialdemokrater om Syrien, Irak och Mellanöstern, 130329 för V i Malmö om Mellanöstern, Irak och imperialism, 18 april för Enhetsgruppen i Helsingborg om Mellanöstern, Irak och imperialism och 1 maj-appell för V i Malmö.

Ulf Bjerén och medlemmar i IrakSolidaritet i Blekinge har genom den lokala Folket i Bild-gruppen regelbundet sålt Brännpunkt Irak vid gatuaktioner samt spridit Brännpunkt och annat material om Irak på bokbord vid offentliga möten och på Lövmarknaden i Karlskrona.

Kriget och ockupationen har berörts i debattartiklar i den blekingska lokalpressen. I samband med tioårsdagen av invasionen publicerades i Sydöstran en översiktlig artikel under rubriken "Tio års förstörelse av Irak".
Både Mathias och Ulf har regelbundet medverkat i Brännpunkt Irak och årets Irakskrift.

Det viktiga internationella samarbetet med IAON (International Anti-Occupation Network) har under året dominerats av det internationella året för Rättvisa för Irak och arbetet inför 10-årsdagen. Gemensamt genomför vi kampanjer där USA:s begångna krigsbrott dominerar.
Vi har stort utbyte av information och kontakter.
Gemensamma uttalanden skrivs. Se under uttalanden.

IrakSolidaritet har även bidragit till den internationella kampanjen för att Ayse Berktay, fredsaktivist och en av initiativtagarna till World Tribunal on Iraq (WTI), ska friges.

Kampanjer
Föreningen kräver tillsammans med IAON och många andra att en speciell rapportör för mänskliga rättigheter ska återinsättas i Irak. Posten togs bort efter angreppet på Irak.
Under lång tid har föreningen brevväxlat med utrikesminister Carl Bildt. Regering och riksdag har uppmanats att stödja detta krav. Brevväxlingen är offentlig och uppmaningen har lett till stöd för kravet från Kristna Fredsrörelsen, Ingen människa är illegal och Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet i Göteborg.
SIDA har publicerat artikel om föreningens kampanj i sitt nyhetsbrev.
Brevväxlingen

Iraks barn: Var det värt priset?

Bie Kentanes (BRussells Tribunal) artikel om Iraks barn har översatts till svenska av Monika Björnson-Rzewuski och stort arbete är nedlagt på att sprida kunskap om den katastrof för Iraks barn ockupationen fört med sig.
Uranvapen och dess konsekvenser för Iraks barn, är också en fråga föreningen driver med syftet att frågan måste utredas bättre och att Sveriges regering och riksdag bör stödja detta. Sköld Peter Matthis och Anders Romelsjö har bidragit med ett stort antal upplysande artiklar såväl i senaste Irakskriften som i en del andra media och Läkartidningen.
Avrättningar, tortyr och våldtäkter under total rättslöshet präglar regimen och har också föranlett kampanjer från vår sida och att ständigt ta upp ockupationens brott mot mänskliga rättigheter i Irak. Med syftet att de skyldiga ska ställas inför rätta.

Utkräv ansvar för ockupationen av Irak


Ett stort antal viktiga artiklar har sammanfattats eller översatts av Arne Hjorth för hemsidan och Nyhetsbrev.
Hit hör bl.a artiklar som tydligt visar USA:s ansvar för dödsskvadroner, etnisk rensning och sekteristiskt våld i Irak, något som nu efter 10 år bekräftas av artikelserie i The Guardian.
T.ex. artikeln "Amerikas dödspatruller" av Nicolas J.S. Davies, författare till boken: Blood on our Hands.

Uttalanden, pressmeddelanden och Nyhetsbrev
har gjorts fortlöpande i relevanta och aktuella frågor.
Gemensamt uttalande med IAON togs angående Humanitär intervention
Uttalande med anledning av Sverker Åströms bortgång
Uttalanden mot rättslösa avrättningar och tortyr
Uttalande om proteströrelsen i Irak
Uttalande om proteströrelsen med IAON

Media
Tystnad och desinformation fortsätter
Vid dr. Hashim al-Tawils besök
gjorde Radions Kulturnytt följande intervju.
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=5463963
Sydsvenskans kulturchef Rakel Chukri gjorde intervjun:
Konsten och kriget
http://www.sydsvenskan.se/kultur--nojen/konsten-och-kriget/
Kulturnyheterna SVT intervjuade (tidsbegränsad tillgänglighet)
Joar Tiberg skrev en blänkare i AB
http://www.aftonbladet.se/kultur/article16384514.ab
Jinges blogg om kulturförstörelsen
http://jinge.se/dagens-bild/irak-efter-10-ar-usa-overtraffar-talibanerna-och-nazisterna-i-kulturforstorelse.htm
Kulturen som vapen
http://jinge.se/allmant/irak-kulturen-som-vapen.htm
med Mike Powers artikel för IAON
Dr Hashim al-Tawils artikel skriven för föreningens Irakskrift publiceras av BRussells Tribunal
http://www.brussellstribunal.org/article_view.asp?id=821
och
Uruknet
http://www.uruknet.info/?p=95921
Proletären: Mänsklighetens kulturarv offrades
http://www.proletaren.se/utrikes-mellanostern/mansklighetens-kulturarv-offrades
Debattartiklar; se rubriken Debattartiklar
Nyhetsbrev, appeller mot dödsstraff med mera publiceras på FIB/K:s hemsida, av Vi mänskor
med flera.

Rättvisa för Irak - de skyldiga måste ställas till ansvar!
130509
IrakSolidaritets styrelse

Kontakt: info@iraksolidaritet.se
Hemsida: www.iraksolidaritet.se

 

Senast ändrad: 2013-05-12
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .