www.iraksolidaritet.se
www.iraksolidaritet.se
IrakSolidaritet >> KRIGSBROTT >> Minst 90 avrättningar hittills under 2013,130920
www.iraksolidaritet.se

Minst 90 avrättningar hittills under 2013 i Irak

42 dödsdömda avrättades natten mellan 9 och 10 oktober 2013 - en massaker
Minst 140 har avrättats hittills under 2013.
läs artikel
131025

23 personer
avrättades 22 och 26 september 2013 anklagade för ”terrorism”

131001
Ytterligare 13 män avrättade

Amnesty International har delgivits namnen på 9 av de 13 avrättade 22 septembr 2013.
Amnesty understryker att rättegångarna varit orättfärdiga och bekännelser avtvingats under tortyr.
130925
4 september meddelade Iraks justitieminister att ytterligare 3 män hade avrättats
.

Under 2012 avrättades minst 129 personer, såväl män som kvinnor.
Justitieministern låter meddela att 1500 fångar väntar på presidentbeslut för att domarna ska verkställas. Ytterligare 1400 personer har dömts till döden.

Fångarna döms enligt den av FN och olika människorättsorganisationers hårt kritiserade Antiterrorlagen. Över 40 brott räknas som terrorbrott. Vi har skrivit många artiklar om bekännelser framtvingade under tortyr och den strida ström av fångar som i irakisk TV tvingas erkänna sina "brott".
Myndigheterna anger det stora antalet terrorbrott som anledning till de många avrättningarna.
En logik som har föga giltighet. Antalet terrorattentat har ökat och rättslösheten är en av orsakerna till de rådande protesterna och en av orsakerna till den fredliga proteströrelse som i december förra året manifesterade mot att kvinnor fängslades istället för manliga släktingar, torterades och våldtogs. Man kräver att alla oskyldiga fångar ska friges!
Vem som helst kan gripas angiven av en betald informatör eller i de ständigt pågående massarresteringarna.
En ström av betalda ”informatörer” anger folk till säkerhetstjänsterna som arresterar de angivna. Enligt lag 33 från 2008 ang. belöning av informatörer, stipuleras att ”brottsutredningen ska i enlighet med denna lag vara hemlig. Den som utreder brottet, ska hålla informatörens namn hemligstämplat”.

Iraks justitieminister Hassan al-Shammari kritiserade vid en presskonferens i april i år "de internationella rapporter som placerade Irak som tredje land i världen beträffande avrättningar". och fortsatte: "Den irakiska regeringen kommer att fortsätta med dödsstraff även om man skulle rankas som det land i världen som har flest avrättningar".

I maj förra året uttryckte UNAMI (FN:s assistance mission for Iraq) "allvarliga reservationer angående det irakiska rättssystemets integritet som tillåter oegentligheter under rättsprocessens gång, fällande domar som bygger på framtvingade bekännelser, ett svagt domstolsväsen, korruption och förfaringssätt vid rättegångar som som alls inte uppfyller internationella baskrav".
130920
Några tidigare artiklar
Massavrättningar fortsätter
17 personer har avrättats genom hängning i Irak, meddelade Iraks justitieminister 20 augusti, utan att ange exakt datum. 16 var irakier och en egyptier. Två kvinnor fanns med bland de hängda.
läs mer om massavrättningar, ta del av artiklar, intervjuer och uttalanden till FN:s Råd för Mänskliga Rättigheter

Senast ändrad: 2013-10-27
www.iraksolidaritet.se
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se