.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
VAD HÄNDER I IRAK?
KRIGSBROTT
MOTST.RÖRELSEN
USAs ETABL I IRAK
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

"Irak, ett förgiftat land"
USA använde kemiska vapen i Irak
Del 1

"Irak, ett förgiftat land"
Vad gör WHO åt den irakiska hälsokatastrofen?
Del 2

”Irak är ett förgiftat land. 35 miljoner människor vaknar varje morgon till en verklig mardröm

av barncancer, vuxencancer och missbildningar”.
”Sterilitet, upprepade missfall, dödfödda och allvarliga missbildningar – somliga har aldrig beskrivits i någon medicinsk litteratur. Fångna i denna hemska mardröm, kämpar miljoner irakier för att överleva och de ber om hjälp”.
Det är den kvinnliga forskaren Mozhgan Savabieasfahani, verksam i Michigan som säger detta. Hon är toxikolog och har deltagit i den oberoende internationella forskning som genomförts om situationen i Falluja. Situationen är densamma i stora delar av Irak.

Dr Samira Alani är barnläkare på BB, allmänna sjukhuset i Falliuja där hon arbetat sedan 1997. Ett år efter USA:s båda stora angrepp på staden 2004, blev hon varse den starkt ökande förekomsten av nyfödda med missbildningar.

Hon berättar för den oberoende journalisten Dahr Jamail, som förra året återvände till Falluja, en stad han besökt ett antal gånger som journalist: ” Vi har alla slags defekter nu, från medfödd hjärtsjukdom till allvarliga fysiska avvikelser, båda i antal du inte kan föreställa dig”, säger dr. Alani medan hon visar journalisten otaliga och chockerande foton på missbildningar.

Flicka född på allmänna sjukhuset i Falluja 130926

21 december förra året hade dr. Samira bokfört 677 fall sedan oktober 2009. 29 december, bara 8 dagar senare, hade siffran stigit till 699. ”Det finns inte ens medicinska termer som kan beskriva en del av dessa tillstånd. Vi har aldrig tidigare sett något liknande så när jag ska beskrva vad som sker, kan jag bara klargöra de fysiska felen, men inte ge en medicinsk term”.-

De flesta av dessa nyfödda, dör inom 20-30 minuter, men inte alla. Många barn får leva med ytterst svåra handikapp i ett Irak där sjukvården fullständigt raserats under ockupationen. När USA-Storbritannien genomförde sitt folkrättsstridiga angrepp på Irak 2003, hade landet 34.000 läkare. Idag finns enligt officiella siffror 20.000.
Ockupationen drev stora delar av Iraks mycket välutbildade medelklass i flykt. 2000 läkare beräknas ha dödats under de gångna ockupationsåren. Många läkare och sköterskor som finns kvar, vågar inte tjänstgöra på grund av säkerhetssituationen och den sekteristiska politiken.

Tidigare under 2012 besökte dr. Alaani Japan där hon sammanträffade med japanska läkare som studerar missbildningar efter atombomberna mot Hiroshima och Nagasaki och kunde konstatera att antalet nyfödda i Japan med missbildningar, låg på 1-2%. I Falluja utgör denna grupp 14,7% av alla nyfödda.

Dr. Alani är dessutom övertygad om att detta bara är toppen på isberget. Många kvinnor föder i sina hem och på andra kliniker som inte registrerar missbildningar . Det finns inget rapportsystem för missbildningar och sjukdomsfrekvens hos dessa barn. Det ses inte heller med blida ögon från regeringens eller USA:s sida att statistik förs och att defekter hos nyfödda bokförs. Hon tror att det enbart är 40-50% av fallen hon kommer i kontakt med.

Falluja november 2004

Dr. Alanis sjukhus ligger i ett område i Falluja som utsattes för intensiv bombning i november 2004. I grundskolan nära sjukhuset har 3 av lärarna utvecklat bröstcancer och 2 av dem har dött.

I juli 2010 publicerade strålningsexperten dr. Chris Busby med andra forskare en undersökning som visade att cancer hos barn ökat 12-falt i Falluja sedan angreppen på staden 2004. Rapporten visar även att förhållande mellan antal födda pojkar och flickor minskat från normalt förhållande till att bara 86 pojkar föds per 100 flickor. Samtidigt ökar sjukdomar som tyder på genetiska skador liknande dem i Hiroshima, men förekomsten är högre.

I september 2011 publicerade dr. Busby och dr. Alani med andra forskare ännu en studie där de undersökt prover från hår, från jord, och vatten i staden.
Man fann kvicksilver, uran, vismut och andra ämnen.
”Som läkare vet vi att kvicksilver, uran och vismut kan medverka till att genetiska skador uppstår och vi tror att det kan vara relaterat till användningen av förbjudna vapen.”
”Vi bör vara försiktiga med att avfärda andra möjligheter, för inget av nämnda element som vi funnit i stora mängder, anses framkalla genetiska skador eller cancersjukdomar förutom uran.
Vi tror att anrikar uran är den främsta orsaken eller står i samband med orsaken till genetiska defekter och cancersjukdomar. Det reser frågor om sammansättningen av de vapen som används på moderna stridsfält.”

Både hälsopersonal och befolkning är övertygade om att deras sjukdomar beror på de vapensystem USA utsatte dem för.
”Luften, jorden, vattnet, allt är förgiftat av dessa vapen (utarmat uran) och när människor kommer i kontakt med detta, är det giftigt. Detta är nytt för vårt område och vårt folk lider”, säger dr. Sharif al-Alwach, som konstaterar att cancerfrekvensen ökar lavinartat sedan ockupationen. Han förestår Babil Cancer Center i Babylonprovinsen söder om Bagdad.
Basra och delar av Irak drabbades av hårda bombanfall som lämnar efter sig bombfragment, kulor och missiler innehållande utarmat uran redan under första Gulfkriget 1991.

"Utarmat uran är en radioaktiv och kemiskt giftig tungmetall. Om den intas, inandas ellr kommer in i människokroppen genom sår eller hud, förblir den kvar i årtionden, skriver professor Souad al-Azawi i sin artikel "The Responsability of the US in contaminating Iraq with depleted Uranium.


Ökendammet för med sig död, sade dr. Jawad al-Ali, onkolog och medlem av England´s Royal Society of Physicians. ”Vår statistik visar att mer än 40% av Basras befolkning kommer att få cancer. Vi lever i ett nytt Hiroshima”, säger han.
”Mellan oktober 1994 och oktober 1995 var frekvensen nyfödda med missbildningar av levande födda 1,37 per tusen vid BB i Basra. 2003 hade frekvensen ökat till 23 per tusen. Inom loppet av 10 år hade frekvensen av missbildade nyfödda ökat med 17% vid detta sjukhus.”

Det är viktigt att understryka att stora delar av Irak har drabbats av dessa vapen och städer som Bagdad, Najaf, Karbala, Hawijya med fler lider svårt. Falluja får stå som en symbol för alla drabbade städer och orter.
USA:s krig förgiftade Irak även genom att bränna mängder av riskmaterial direkt utanför sina baser i Irak med svåra hälsoproblem som följd för såväl civilbefolkningen som de amerikanska soldaterna.
USA bombade kemiska fabriker med den förgiftning av luften det innebär.
USA:s medvetna och systematiska förstörelse av Iraks vatten-och elverk, lider befolkningen fortfarande svårt av.
Bristen på rent vatten, bidrar tillatt sjukdomar spreds som tidigare knappt fanns i Irak.

Övervägande civila har drabbats, men även många Irakveteraner är sjuka och deras barn drabbas. Doug Rokke amerikanska arméns hälsofysiker, som övervakade den partiella upprensningen av fragment från DU (utarmat uran)bomber, är nu sjuk. Hans kropp registrerar 5000 gånger högre strålningsgrad än vad som anses ”säkert.”
Doug Rokke är övertygad om var skulden ligger och han sade till den australiensiske journalisten John Pilger: ”På grund av tungmetaller, radiologiskt gift från DU, har befolkningen i södra Irak andningsproblem, njurproblem och cancersjukdomar. Medlemmar i mitt eget team har dött eller är döende i cancer.”

USA:s regering och krigsmakt, förnekar problemen och göra vad de kan för att avvärja kritik. Brittiska UK Atomic Energy Authority ansåg dock i en studie gjord 1991 att om mindre än 10% av partiklarna från utarmat uranvapen i Irak och Kuweit, inandades, skulle detta kunna leda till ”300.000 troliga dödsfall.
Nya studier visar att en ”radioaktiv cocktail” , en blandning av olika radioaktiva ämnen kan ha använts och bland dem plutonium och den synnerligen radioaktiva isotopen uran 236, mer än 100.000 gånger farligare än utarmat uran.

För USA handlar det om potenta vapen som tränger genom pansar, spränger bunkrar och tanks. Alldeles för värdefulla vapen för att tillåta oberoende undersökningar som kan klargöra fakta.
Det är en skakande verklighet och en fruktansvärd hälsokatastrof. Som råder i Irak.

När president Obama 3-5 september i 2013 besökte Sverige, skrev IrakSolidaritet ett brev till statsminister Reinfeldt och regeringen om USA:s användande av kemiska vapen i Irak som avslutas med följande uppmaning: Vi uppmanar er, som företrädare för det svenska folket, att klargöra för den höge gästen att Sverige värnar om folkrätten och FN-stadgans grundprincip, förbudet mot angreppskrig, och att de ansvariga för brott mot folkrätten, i enlighet med principerna från Nürnbergrättegångarna, är personligen ansvariga och måste ställas till svars för sina brott.
Rättvisa för Irak kräver att de skyldiga till angreppskrig, ockupation och övergrepp ställs till ansvar!

Brevet skickades till media, organisationer och enskilda. Med undantag för Blekinge Läns Tidningar och Sydöstran, har det varit tyst. Man kunde kanske tänka sig en viss rapportering, frågeställningar och undersökande journalistik som förekommit både i The Independent, The Guardian, Le Monde och annan internationell press.

Föreningen har flera gånger vänt sig till regering och riksdag för att stödja krav på internationella, oberoende undersökningar om frekvensen av genetiska skador och andra sjukdomar och orsakerna. Vi kräver också att USA ska avslöja sammansättningen av sina vapensystem och de kvantiteter som använts.

Den oberoende forskning som ägt rum under svåra förhållanden, har fått stöd från Fallujainsamlingen med 64.000:- Pengarna har använts till laboratorieanalyser och föreningen har kopia på dessa fakturor.
Det vore självklart och i enlighet med folkrätten att USA och andra ansvariga ockupationsländer bekostar studierna och betalar för att göra vad som är möjligt för att rensa Irak från dessa gifter.

Hittills har Belgien (2007) och Costa Rica (2011) antagit lagar som förbjuder uranvapen på deras territorier. 2008 antog Europaparlamentet en resolution som uttryckte att ”användningen av DU i krigföring strider mot grundregler och principer i skriven och hävdvunnen humanitär folkrätt och folkrätt på miljöområdet.”

FN tillåter inte användning av vapen som har långsiktigt negativa konsekvenser på folkhälsan. Uranvapen måste förbjudas.

Stöd Fallujainsamlingen!
Skicka ditt bidrag till pg 11673-1
131006

"Irak, ett förgiftat land"
Vad gör WHO åt den irakiska hälsokatastrofen?
Del 2

Läs uttalande och artiklar:

Till statsminister Fredrik Reinfeldt, utrikesminister Carl Bildt och Sveriges regering

vid president Obamas Sverigebesök
USA använde kemiska vapen i Irak
Brev från IrakSolidaritet till Sveriges regering

Föreningen har upprepade gånger uppmanat regering, riksdag, organisationer och enskilda
att stödja oberoende, internationella undersökningar om barnens hälsokatastrof och dess orsaker och stödja återinsättandet av en speciell rapportör för mänskliga rättigheter i Irak. Posten togs bort efter angreppet på Irak
"Utred de massiva brotten mot mänskliga rättigheter i Irak"


Geneva International Centre for Justice (GICJ) tillsammans med 300 organisationer och många experter har antagit ett stort antal uttalanden och skrivit rapporter om brott mot mänskliga rättigheter i Irak. IrakSolidaritet finns med bland undertecknarna.
Dessa ger värdefull kunskap om situationen i Irak förutom de viktiga krav som ställs.
The effect of war on the environment in Iraq and its health consequences
http://www.gicj.org/NOG_REPORTS_HRC_24/environmental_iraq_item3.pdf
är en av 5 rapporter till FN:s människorättsråds 24e session. Dessa har publicerats
av FN:s människorättsråds sekretariat tillsammans med andra officiella dokument från rådets 24e session 9-27 september 2013.
Geneva International Centre for Justices hemsida finns tidigare uttalanden och rapporter om brott mot mänskliga rättigheter i Irak.

Anders Romelsjö (professor vid Karolinska Institutet) och Sköld Peter Mtthis (läkare)

skriver i Irakskriften: Irak 10 år efter ockupationen


Från föreningens hemsida

Här finns även sammanfattningar av några av de studier som nämns i artikeln "Irak, ett förgiftat land" och länkar till ett stort antal artiklar:

Uranvapen orsakar cancer, många allvarliga missbildningar och hög spädbarnsdödlighet i Irak”

Från möte med dr Chris Busby. Inbjudan till mötet.

Missbildningar hos nyfödda, tumörer och hjärnskador
Falluja juli 2010

Värre än Hiroshima

Falluja efter USA:s två stora angrepp på staden 2004

Missbildade nyfödda barn
, cancer och leukemi i Falluja och andra delar av IrakSenast ändrad: 2015-07-30
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .