.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
VAD HÄNDER I IRAK?
KRIGSBROTT
MOTST.RÖRELSEN
USAs ETABL I IRAK
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

42 dödsdömda avrättades natten mellan 9 och 10 oktober 2013 i Irak - en massaker
Minst 140 avrättade hittills i år
Avrättad oskyldigförklarad kvinna hängd med hänvisning till "hemliga amerikanska bevis"

Film från Amnesty International
Se den!
Fångar i Irak tvingas till vilka bekännelser som helst, även brott som aldrig blivit begångna, snyggas upp och förevisas som terrorister i statlig TV.
131120
12 avrättade17 november 2013
Natten mellan 9 och 10 oktober avrättades 42 dödsdömda enligt Iraks justitieminister. En av de hängda var kvinna
.
Det är en massaker och världen vet att det inte existerar ens ett minimum av rättssäkerhet. Snabba processer åberopar den synnerligen tänjbara antiterrorlagstiftningen från 2005. Massavrättningar av detta slag, "är inte bara oanständigt och omänskligt, de står troligtvis i strid med folkrätten", säger Navi Pillay, FN:s högkommissionär för mänskliga rättigheter. Hennes talesman Rudolf Colville sade att det var ”synnerligen perverst med tanke på att gårdagen (10 oktober) var den internationella Världsdagen mot dödstraffet”.

Sammanlagt har minst 140 personer avrättats i år (2013).
UNAMI, Amnesty , Human Rights Watch och GICJ fördömer massavrättningarna.
131024
Hemliga amerikanska bevis mot oskyldigförklarad kvinna
Den avrättade kvinnliga fången hade förklarats oskyldig av 2 domstolar. Hon hade erkänt alla terroranklagelser under tortyr enligt läkarutlåtande. En tredje domstol kullkastade de frikännande domarna och dömde henne till döden åberopande ”hemliga bevis” från amerikanerna, säger HRW:s Irakforskare Erin Evers.
Erin Evers intervjuade den 52-åriga kvinnan, en av de tusentals fångar som USA överlämnade till de irakiska myndigheterna 2011. Hon visade märken efter slag och brännmärken efter cigaretter. Hon hade utsatts för elchocker och slagits så svårt att hon fortfarande gick på kryckor. Intervjun ägde rum på Shaaba Khamsa där Bagdads dödsdömda inväntar hängning.
131101

FN:s kontor för mänskliga rättigheter
kräver att den irakiska regeringen omedelbart stoppar alla avrättningar
. Landets rättssystem är för bristfälligt för att tillåta någon som helst användning av dödsstraffet. FN, Amnesty International, Human Rights Watch, EU kräver alla ett moratorium beträffande dödsstraffet i Irak.


Geneva International Center for Justice (GICJ) har uppmanar Navi Pillay ”att omedelbart agera för att se till att den irakiska regeringen följer folkrätten”. GICJ uppmnar FN:s råd för MR att omedelbart företa en oberoende undersökning om pågående och tidigare avrättningar som genomförs i en rökridå av kamp mot terrorism och undersöka om Antiterrorlagen från 2005 överhuvudtaget är legal och om den följer internationell standard för 2005.
Den är dessutom starkt politiserad och används i en ”häxjakt” på politiskt oppositionella.

FN:s råd för MR måste öka sitt tryck på den irakiska regeringen och sammankalla en speciell session om mänskliga rättigheter i Irak.
GICJ ger i sitt uttalande bakgrund till antiterrorlagen, den bristande rättssäkerheten, den irakiska regimens arrogans och ökande frekvens av avrättningar.
”Tidigt i augusti 2013 sade justitieminister al-Shammari på irakisk TV att 1200 fångar väntade på avrättning. Han underströk den irakiska regeringens beslutsamhet att inte bara fortsätta dessa avrättningar, utan även accelerera och förenkla processen för nya dödsdomar".
Han hävdade att det "fortfarande finns några legala hinder att övervinna, men att Iraks regering var fast besluten att övervinna dessa hinder. Han avslöjade även planerna på att ändra Iraks kriminallag nr 23 från 1971 (Iraqi Criminal Proceedings Nr.23 of 1971) som fram till nu haft till uppgift att se till att anklagade åtnjuter grundläggande mänskliga rättigheter och är enligt många irakiska advokater en av de bästa av existerande irakiska lagar jämfört med internationell standard”.

I detta sammanhang bör man även se de pågående och ständigt ökande massarresteringarna.
I augusti utropades kampanjen ”Thar al-Shuhada” eller ”Martyrernas hämnd” i kampen mot terrorrism. Den öppnar för vidare arrresteringar och avrättningar av regimmotståndare, politiska kritiker och fredliga demonstranter. GICJ har tagit upp frågan med högkommissionären för MR och varnat för den sekterism som kännetecknar de godtyckliga arresteringarna och de stränga straffen, även dödsstraff för civila och oskyldiga till påstådda
terrorbrott.
Oron inför arresteringskampanjen delas av Rupert Colville, talesman för FN:s högkommissionärs kontor för MR. Han följer avrättningskampanjen i Irak och anser att den undergräver ansträngningar att bygga ett stabilare och mindre våldsamt Irak.

Från FN:s högkommissionärs kontor för mänskliga rättigheter

Vi uppmanar den irakiska regeringen att omedelbart stoppa alla avrättningar”
Human Rights Watch (HRW)
"Att avrätta påstådda brottslingar - möta våld med våld - gör inte Irak säkrare.
Med landets rättssystem i kaos, råder starka tvivel på att de som dömts till döden verkligen är skyldiga".
Amnesty International
"Dödsdomar utfärdas fortsättningsvis efter grovt orättfärdiga rättegångar. Erkännanden som pressats fram under tortyr och ligger till grund för fällande domar, gör det mycket troligt att oskyldiga människor avrättats i Irak".

Geneva International Centre for Justice (GICJ) tillsammans med 300 organisationer och många experter har antagit ett stort antal uttalanden och skrivit rapporter om Iraks massavrättningar och bristfälliga rättssystem och andra brott mot mänskliga rättigeheter. IrakSolidaritet finns med bland undertecknarna.
De ger värdefull kunskap om situationen i Irak förutom de viktiga krav som ställs.
Arbitrary Arrest and Detention in Iraq
är en av 5 rapporter till FN:s människorättsråds 24e session. Dessa har publicerats
av FN:s människorättsråds sekretariat tillsammans med andra officiella dokument från rådets 24e session 9-27 september 2013.
Geneva International Centre for Justices hemsida finns tidigare uttalanden och rapporter om brott mot mänskliga rättigheter i Irak.

Läs några tidigare artiklar om massavrättningar och dödsstaffet i Irak

Återanställ en speciell rapportör för mänskliga rättigheter i Irak!
Posten togs bort i början av ockupationen.
En speciell rapportör bevakar ovanstående och andra brott mot mänskliga rättigheter och rapporterar direkt till FN:s råd för mänskliga rättigheter.

IrakSolidaritet har länge drivit denna fråga. Det behövs kunskap, information och påtryckningar från organisationer och enskilda på regering och riksdag till stöd för detta och andra krav. I brevväxlingen mellan IrakSolidaritet och utrikesminister Carl Bildt hittar du nödvändiga argument.
Utan bred solidaritet med det irakiska folket och tryck underifrån, kan vi inte påverka Sveriges ställningstagande.
131024

Senast ändrad: 2013-11-19
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .