www.iraksolidaritet.se
www.iraksolidaritet.se
IrakSolidaritet >> FOLKRÄTT >> Irak och krigslagarna
www.iraksolidaritet.se

"Kriget mot Irak är kriminellt"

Den 19 mars 2003 inledde president Bush Jr sitt kriminella krig mot Irak när han beordrade ett slag mot presidenten av Irak för att hugga huvudet av honom. Han bröt själv mot det ultimatum han offentligt gett presidenten och hans söner att inom 48 timmar lämna landet. Detta beteende som var ett dubbelspel bröt mot sedvanliga internationella krigslagar som lagts fast i Haagkonventionen från 1907 om inledande av fientligheter vilken USA fortfarande ansluter sig till. Det framgår av paragraferna 20, 21, 22 och 23 i Fälthandbok 27-10 för US Army (1956).
Så inleder Francis A Boyle en artikel från 31 oktober 2005 på hemsidan Dissident Voice. Han fortsätter:

-Dessutom var president Bush Jr:s försök att mörda Iraks president ett internationellt brott i sig. Självklart utgjorde president Bush Jr:s regerings angreppskrig mot Irak ett brott mot freden som det definieras i Nürnbergslagarna (1945), domslutet i Nürnberg (1946) och Nürnbergprinciperna (1950) liksom i paragraf 498 i fälthandboken 27-10 för US Army (1956).

Francis A Boyle är juridikprofessor vid Illinois' universitet.

Angreppet på Bagdad jämför han med Nagasaki, Hiroshima, Tokyo, Dresden, London, Guernica. De var alla utsatta för olagliga terrorbombningar som inte kan motiveras med "militär nödvändighet".

President Bush deklarerade 1 maj 2003 att stridigheterna i Irak upphört. Därmed har USA och Storbritannien blivit väpnade ockupanter som borde följa de fyra Genevekonventionerna från 1949, Haagreglerna från 1907 om krigföring till lands, US Armys nämnda fälthandbok, eller den brittiska motsvarigheten, de humanitära bestämmelserna i Tilläggsprotokoll Ett från 1977 till Genevekonventionerna och sedvanliga internationella krigslagar.

De fångar som USAs krigsmakt håller i Guantanamo ska skyddas antingen av Tredje Genevekonventionen om krigsfångar eller Fjärde Genevekonventionen om skydd för civila. I varje fall skyddas fångarna av Internationella konventionen om civila och politiska rättigheter. En liknande analys gäller alla de talrika men okända tortyr- och fånganläggningar som CIA har över hela världen. De är USAs egen "Gulagarkipelag".

Det är inte konstigt att Bush-regeringen gjort allt som står i mänsklig makt för att sabotera Internationella brottsmålsdomstolen, skriver Boyle.

Som vapenförande ockupant i Irak står det enligt internationell lag USA fritt att inrätta en marionettregering, som skett, säger Boyle. Men USA har ingen "suveränitet" att överlämna till denna regeringen och är juridiskt ansvarig för allt den tar sig till.

Nästa steg i Boyles resonemang gäller "den sk författning som formulerades av marionettregeringen med drivkraft från USAs regering". "Artikel 43 i Haagreglerna från 1907 om krigföring till lands förbjuder helt och hållet att grundläggande lagar som en stats författning ändras under väpnad ockupation."

Boyle ifrågasätter också om inte FN genom sitt säkerhetsråd har blivit delaktigt i USAs och Storbritanniens brott mot Irak. "Förenta Nationerna har beträtt samma väg som Nationernas Förbund mot Trotskijs historiska skräphög. Och George Bush Jr och Tony Blair är på väg mot sina egna Nürnbergsdomar vilkas 60-årsminne övriga världen firar i år med tacksamhet men också med grubbel. Aldrig igen!

Läs hela artikeln via länk nedan.
www.iraksolidaritet.se
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se