www.iraksolidaritet.se
www.iraksolidaritet.se
IrakSolidaritet >> VÅR VERKSAMHET >> Irakkommission 140416-17, Bryssel, 140216
www.iraksolidaritet.se

De Skyldiga Går Fortfarande Fria

Irakkriget var inte bara omoraliskt. Det var olagligt. Det faller under domstolen i Nürnbergs definition efter andra världskriget av ”brott mot freden”. Miljontals människor försökte i demonstrationer världen över att stoppa kriget. Vi hade rätt. Konsekvenserna har varit förödande för Irak som än idag lider av USA:s politiska projekt.

Men de skyldiga då? Folktribunaler i t ex Istanbul 2005 och i Kuala Lumpur 2011 lade en solid juridisk grund för åtal mot Bush och Blair och andra. ICC, den internationella brottsdomstolen som upprättades för att sätta stopp för krigsförbrytelser, vägrar att ta upp frågan trots hundratals anmälningar och vittnesmål. Som bekant fäller de bara ledare från de icke-allierade länderna. I Spanien ändrade man lagen när en grupp försökte väcka åtal mot USA för folkmord. Polisanmälningar i Sverige och försök med medborgararrest i Storbritannien leder inte till resultat, men skapar ändå små rubriker för att påminna att vi inte har glömt. Demonstrationer kunde förhindra ett Bushbesök i Schweiz och Cheneys resa till Kanada. Efter flera år har inte ens den officiella UK-undersökningen av krigsutbrottet lyckats presentera några resultat.

I en federal domstol i Kalifornien tas nu i april frågan upp om Bush, Cheney, Rumsfeld, Rice, Powell och Wolfowitzs ansvar för krigsbrott. USA:s Justitiedepartement hävdar i en inlaga att de åtalade agerade i ”statens tjänst” och kan därför ej åtalas! Men dessa brottslingar var inte personer ”som bara följde order”. Det var de som gav order och planerade kriget långt innan det satts igång. (Även Sveriges nuvarande utrikesminister var aktiv i den politiska kampanjen ”befria Irak” som dessa låg bakom.)

15-18 april håller International Association of Democratic Lawyers (IADL) sin kongress i Bryssel. Samir Amin är inledningstalare.
Juristerna ska diskutera sitt arbete i försvar av folkens rättigheter världen över.
Under två av dessa dagar, 16-17 april, anordnar IADL och Brussells Tribunal en särskild Irakkommission där jurister och aktivister kan diskutera hur man kan fortsätta arbetet med frågan om ansvar för brottet och rättvisa åt Irak. Ett sådant brott bör ha konsekvenser både för de ansvariga och för krigets offer.
Denna
del av konferensen anordnas i partnerskap med IAON (International Anti-Occupation Network), KLFCW (Kuala Lumpur Foundation to Criminalise War), GICJ (Geneva International Center for Justice) and LAW (Lawyers Against War).
Talarlistan (på engelskan här) är mycket imponerande:


Michel Chossudovsky, Canada, Director of Center for Global
     Research. (Deras website har över 2 miljoner besökare varje
     månad!)
Eman Khamas, Iraq activist/Spain, formerly Human Rights Watch in
      Baghdad
Ross Caputi, USA, former marine in Fallujah, maker of the film
     ”Fear Not the Path of Truth”, founder of ”The Fallujah Initiative”
Curtis Doebbler, USA, specialist in international law, practices law in
      many international courts  and forums
Lindsey German, UK, Convenor of the Stop the War Coalition, UK
José Antonio Martin Pallin. Spain, Judge Emeritus, former public
     prosecutor at the Spanish Supreme Court, President of the Human
     Rights Association
Niloufer Bhagwat, India, Vice-President of the Indian Lawyers  
       Association   
Dahr Jamal, USA, one of the few journalists who covered Iraq
       independently of the occupation forces
Inder Comar, USA, Legal director of the law firm representing Iraqi   
      victims in the case against former US leaders for war crimes in
      Federal Court in California  
Zulaiha Ismail. Malaysia, Executive Director of Perdana Global
      Peace Foundation
Sabah al Mukthar, Iraq/UK, President of the Arab Lawyers
     Association (UK)
Dirk Adriaensen, Belgium, Executive Committee of the Brussells
     Tribunal

Initiativet har fått stark uppmuntran från en ”stödkommittee” (Patron Committee) med bl a Miguel D´Escoto Brockmann  (Nicaraugas fd utrikesminister och ordförande i generalförsamlingen 2008), Benjamin Ferencz (USA:s fd åklagare i Nürnberg), Dennis Halliday (fd FN humanitärsamordnare i Irak), Hans Christof Van Sponeck (fd FN humanitärsamordnare i Irak), Noam Chomsky, James Petras, Jan Myrdal, Ramsey Clark, Richard Falk, ett stort antal välkända advokater, professorer och aktivister som  t ex Jean Bricmont, Amy Bartholomew, Anders Romelsjö, Ian Douglas, Jodie Evans och Medea Benjamin (Code Pink) samt Sara Flounders (IAC) Även den mest berömde irakiske poeten Saadi Youssef finns med i stödgruppen för mötet.

OBS! Förändringar och tillägg kan ske eftersom arbetet pågår. Alla uppdateringar finns
        här.  

IrakSolidaritet anser att detta är ett mycket viktigt möte och ett unikt tillfälle att placera Irakfrågan på den internationella dagordningen. Vi stödjer den politiskt och ekonomiskt och kommer att närvara under dessa dagar i april i Bryssel. Vi hoppas att även andra fredsorganisationer gör likadant. Vi uppmanar alla jurister från Sverige som deltar i IADL:s kongress att delta i Irakkommissionens diskussion. Tillsammans kan vi bidra till att utveckla en strategi som fortsätter att kräva:
Rättvisa åt Irak – De skyldiga ska ställas till ansvar!


Mer information om mötet, dess plattform, hur du kan anmäla deltagande eller stödja konferensen med bidrag finns på: http://www.brussellstribunal.org/article_view.asp?ID=1169&menu=IADL-Brussels%202014&submenu=3#.Uv6gM2J5OSo

Mer information om läget i Irak på IrakSolidaritets hemsida

Mike Powers
IrakSolidaritet
2014-02-15
140216

Senast ändrad: 2014-03-17
www.iraksolidaritet.se
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se