www.iraksolidaritet.se
www.iraksolidaritet.se
IrakSolidaritet >> VÅR VERKSAMHET >> Vädjan från Falluja, 140219
www.iraksolidaritet.se

En vädjan om hjälp från Falluja - staden som aldrig kapitulerar
Pressrelease 2014-02-18
Föreningen IrakSolidaritet

Enligt direkta rapporter inifrån Falluja hade Allmänna Sjukhuset i Falluja 16 februari mottagit minst 92 döda och 542 sårade sedan regeringsangreppet började. Staden är omringad av regeringstrupper som hittills angripit sjukhuset 8 gånger. Läkare och sjuksköterskor har dödats eller skadats vid angreppen. Sjukhusen i Anbarprovinsen lider stor brist på läkemedel och nödvändig medicinsk utrustning. Några i personalen har evakuerats.
FN rapporterade 13 februari att 62 676 familjer eller mer än 370 000 människor har tvingats fly undan attackerna mot Anbar.

I själva Falluja finns det ingen mat och invånarna tvingas dricka ohälsosamt flodvatten. De människor som stannar kvar för att försvara staden vägrar ge upp sina hem och bostadsområden till regeringstrupper eller till den handfull terrorister som försöker ta över staden. Falluja har varit i förgrunden under det senaste årets utbredda folkliga, nationella, icke-sekteristiska protester mot regimen, som är en produkt av den amerikanska ockupationen.

 
Föreningen IrakSolidaritet i Sverige har beslutat att bevilja 3 000 euro (27 875 kronor) i nödhjälp för humanitära insatser för att hjälpa de civila som flyr från Falluja i Anbarprovinsen. Summan överförs via Geneva International Centre for Justice (GICJ), som har direktkontakt med humanitära organisationer i Irak. Ordförande för GICJ är Hans von Sponeck, tidigare FN:s biträdande generalsekreterare och samordnare av humanitära frågor rörande Irak. Vi uppmuntrar världsopinionen att fördöma al-Malikiregimens brott och kräva ett slut på angreppen mot civila. Lidandet som har drabbat Iraks folk sedan invasionen och ockupationen 2003 måste få ett slut!
Föreningen IrakSolidaritet i Sverige

Vädjan om hjälp till Fallujainsamlingen
Du kan med ett bidrag göra det möjligt för oss att hjälpa den
hårt drabbade civilbefolkningen i Anbarområdet!

Sänd ditt bidrag till pg 11673-1

Bomber över Falluja, februari 2014

 

Falluja Allmänna sjukhus, januari 2014Skolor fylls av flyktingar, februari 2014

140219

Senast ändrad: 2014-02-20
www.iraksolidaritet.se
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se