.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
VÅR VERKSAMHET
FÖRENINGEN
STUDIECIRKELN
KONTAKTA OSS
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

4 juli 2014, USA:s nationaldag
Alla människors lika värde, alla folks lika rätt
Möte med tal, sång och musik på Stortorget i Stockholm

Om USA:s militära järngrepp runt världen, om Syrien och Mellanöstern, Om USA:s brott mot Afghanistan och Irak, om detviktigaste av allt: freden, om Kubas och Latinamerikas frigörelse från USA talade Agneta Norberg, Hans Öhrn, Claes Engelbrandt, Sigyn Meder, Pelle Sunvisson och Eva Björklund.

Mötet inramades av vacker musik och sång med Pepe och Mari, Xavier Castro, några Wayramusiker och Jan Hammarlund med sin fina Afghanistansång och andra fina sånger. Sigyn Meder talade för IrakSolidaritet.

Tal på Stortorget 140704
Under mer än 6 månader har städerna Falluja, Ramadi och Anbarprovinsen dagligen bombats av Al-Malikiregimen med USA:s uttalade stöd och leveranser av hellfiremissiler, attackflyg, ammunition och annan utrustning. Även barrel bombs har använts mot befolkningen.
Falluja allmänna sjukhus har bombats ett otal gånger, liksom bostadskvarter, skolor och moskéer i strid med alla internationella konventioner och med många civila offer. Det är inte ISIS som bombats!
I media råder tystnad!
De många protesterna från norr till söder i Irak under 2011 mot fattigdom, korruption och den av USA påbjudna politiska processen slogs ner i blodig repression liksom de fredliga sits-in och protesterna i Anbarprovinsen under slutet av 2012 och hela 2013. Sit-in-torgen i Falluja och Ramadi jämnades med marken.
När inga fredliga försök att förhandla om förbättringar för människor gav resultat, möttes Al-Malikis militär och SWAT-stykor av väpnat uppror. Folk hade fått nog av fängslanden, tortyr, kvinnor som oskyldiga torterades och våldtogs, massakrer på fredliga demonstranter som den i Hawija förra året och nog av den politiska processen med den av USA tillsatte premiärminister al-Maliki.

Att ”göra slut på stater”, kallade Wolfowitz, USA-ockupationens fruktansvärda ödeläggelse av den irakiska staten, en totalkollapsad stat.

Irak var framgångsrikt och sekulärt, hade nationaliserat sin olja och gas till förmån för utbildning och sjukvård. Det tillåter inte USA-imperialismen.
I enlighet med de gamla USA-Israeliska balkaniseringsplanerna för att kontrollera de stora nationaliserade naturtillgångarna infördes medvetet ett sekteristiskt kvotsystem, en splittrande konstitution och ren uppdelning på religiös och etnisk grund, etnisk rensning, mord och tortyr. Vicepresident Biden förespråkar varmt denna politik.
Glöm inte Negroponte, general Steele och den s.k. Salvador Option som i Irak släppte loss sekteristiska dödsskvadroner, oftast shiamuslimska med trohet även till religiösa ledare i Iran.
Den sunnitiska befolkningen liksom minoriterna marginaliserades totalt och har fått nog. Oppositionella shiamuslimer straffas. Dödsskvadronerna är tillbaka.

Hela befolkningen har fått nog. Inte heller shiamuslimska partiallierade eller kurdpartierna stöder längre al-Maliki. I förrgår lät han bomba shiitiska grupper i heliga Karbala, i Basra och Nasiriya.

Trots det irakiska motståndets seger över USA, har vi nykoloniala former kvar som Big Business och en sekteristisk klientregim som säljer ut oljan och gasen till Exxon, BP, Chevron och de andra bolagen.

Detta är grunden och orsakerna till de strider vi nu ser. En dysfunktionell klientregim som är beroende av USA och Iran som båda vill stoppa det motstånd som hotar deras och Big Business intressen.
USA har sänt 100-tals nya rådgivare, mer vapen och drönare utöver tidigare 1000-tals militär ambassadpersonal och kontraktsanställda.
Men det är inte ”Intervention” säger utrikesminister Kerry. Och Obama hotar: ”Vi begränsar inte möjliga USA- aktioner till ett specifikt geografiskt område”.

Som på en given signal var Irak åter bland rubrikerna. ISIS hade tagit över stad efter stad och hotar nu Bagdad.

Terrorister finansierade av USA, Israel, Saudiarabien, Turkiet med flera: terrorister, hatade av irakierna, och som kom med ockupanterna, poppar upp så fort starka folkliga strömningar gör sig gällande. Dessa terrorister ska nu bekämpas, påstår USA, Iran, Ryssland och Nato.

Det står klart att motståndet mot regimen och USA:s kvarvarande nykoloniala inflytande, till stor del utgörs av den gamla arméns officerare, klanmedlemmar och flera motståndsorganisationer. Såväl sunni som shia, kurder och andra grupper finns med. Och motstånd är legitimt! Det är inte terrorism!

I uttalanden med bl.a. talesmannen för Rebellernas Militära Råd, tar motståndet avstånd från ISIS och terrorism, från sekterism och våld mot civila. ISIS har dödat 300 namngivna sunnitiska präster, många ledande i motståndet i Falluja och Ramadi. Detta är terrorismens verkliga roll.

Och det är bara deras svarta fanor vi får se i TV och tidningar.
Vi måste få fram sanningen om vad som händer. Den döljs för oss. Vi ska inte förledas av USA:s propaganda och desinformation. Vi måste bekämpa nya USA-krig i Irak, hemliga eller öppna!
I ett gemensamt uttalande med vårt internationella nätverk på vår hemsida, klargör vi några principer.

Stoppa USA:s och all utländsk inblandning i Irak!

Nej till den av USA påtvingade och splittrande politiska processen!


För ett enat, oberoende, demokratiskt och icke-sekteristiskt Irak!

Det irakiska folket har rätt att befria sitt land!

Rättvisa för Irak- Ställ de skyldiga till ansvar!
140706

Senast ändrad: 2014-07-07
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .