www.iraksolidaritet.se
www.iraksolidaritet.se
IrakSolidaritet >> VÅR VERKSAMHET >> Fallujainsamlingen 2015-utbetalningar, 150318
www.iraksolidaritet.se

Fallujainsamlingen 2015
Redovisning av utbetalningar från Fallujainsamlingen 2015

400 dollar sändes 15 mars 2015 till Föreningen Islah Reperation Project  för att rädda den lilla pojken Azraq.
Azrak opererades 20 april 2015.
Läs om hur det gick lite längre ner.
Azraq tvingades fly från Falluja med sin familj och kom till Irakiska Kurdistan. Många Fallujabor har flytt regimens bombningar och ständiga angrepp på Falluja som pågått dagligen de senaste 15 månaderna och Daeshs (IS) kontroll av staden. Civilbefolkningen har drabbats mycket hårt.

Azrak behöver snabb hjärtkirurgi. Han lider av en cyanotisk medfödd hjärtsjukdom,en sjukdom som blivit allt vanligare i områden som USA angripit med radioaktiva vapen som Falluja. I dessa områden som Basra och Falluja med flera, ökar medfödda missbildningar, cancer-och hjärtsjukdomar kraftigt. Azraqs hjärtläkare ser 200 nya små hjärtpatienter i månaden från Falluja.

I Falluja förde dr. Samira Alani statistik sedan 2008 på frekvensen och ökningen av missbildade barn efter USA:s två stora angrepp på staden 2004. Enligt hennes statistik som enbart tar med nyfödda på Falluja allmänna sjukhus, har missbildningar hos nyfödda ökat med 15% efter 2004.

I början av 2014 tvingades dr. Alani fly Falluja undan regimens bomber och missiler. Hon är internflykting i Anbarprovinsen.

Azrak har undersökts av en framstående hjärtspecialist, även han flykting från Falluja. Tidigare utfördes dessa operationer på Falluja allmänna sjukhus. Sjukhuset har nu bombats 36 gånger och en stor del av personalen flytt. Dessa hjärtoperationer kan inte längre utföras där eller ens i Irak.
Enligt WHO:s chef för östra Medelhavsområdet som nyligen besökte Irak, har 45% av läkarna flytt sjukhus och vårdinrättningar.

Föreningen Islah Reperation Project, där Ross Caputi, tidigare marinsoldat nu är aktiv, söker genom olika projekt i Irak gottgöra lite av den skuld han personligen känner för USA:s krigsbrott och sitt deltagande i angreppet mot Falluja som mycket ung marinsoldat. Han deltog i USA:s angrepp på Falluja i november 2004.
Sigyn Meder och Mike Powers från IrakSolidaritet har personligen träffat Ross och vet att han besjälas av vilja att att hjälpa Iraks folk. Vi har även träffat den San Franciscobaserade advokaten Inder Comar som tar sig an bl.a flyktingar från Irak. Båda är medlemmar i Islahs ledning.

Islah fick 19 mars ihop de 10 000 dollar som Azraks resa utomlands och operation beräknas kosta och förberedelserna för operationen har påbörjats.
Läs mer om Azraq och Islah. Du kan även stödja Islah direkt.

OBS!
Azrak opererades 20 april i Indien. Operationen har gått bra och tog 5 timmar, men han behövde några veckor för att återhämta sig innan han kunde återvända till sitt flyktinghem.

4 maj kom han hem till sin mamma. Fotona visar Azrak direkt efter operationen och på bättringsvägen. På det tredje fotot har han kommit tillbaka till sitt flyktinghem.

 
 

10 februari 2015 översändes 3270 dollar till Malaekat Al-Rahman Social Organization för hjälp till nödlidande internflyktingar i Irak.
Samma dag fick föreningen ett tackbrev som bekräftade att pengarna kommit fram.

Det råder humanitär katastrof för Iraks internflyktingar och de ökar snabbt. De flyr undan strider mellan regeringen och Daesh (IS) och de flyr undan regeringens dagliga bombningar av civila områden, de flyr undan USA-koalitionens bomber som dödar många civila och de flyr undan härjande miliser som samarbetar med regeringen och Iran.

USA:s folkrättsstridiga angrepp på Irak 2003 drev civila i flykt. Den kristna befolkningens vedermödor och minoriteters flykt undan död och förföljelse började redan då och har fortsatt under hela ockupationen. USA införde medvetet en sekteristisk politik i det då sekulära Irak.
Alla etniska och religiösa grupper har drabbats av ockupationen och det nu pågående ”kriget mot terrorismen” och Daeshs mord och fördrivning av människor. Daesh (IS) begår fruktansvärda brott mot civilbefolkningen, De mördar, fördriver människor, förstör och plundrar Iraks och hela mänsklighetens kulturarv. Även regeringen och miliserna begår svåra brott mot befolkningen, Dessa brott kan mycket väl jämföras med Daesh.
2,2 miljoner människor är nya internflyktingar under mycket svåra förhållanden.Ytterligare en miljon människor är internflyktingar sedan ockupationen.
FN slår larm: det finna inte pengar till flyktingarna. 60% av pågående projekt riskerar nedläggning om inte medlemsländerna betalar utlovade bidrag.
16 spädbarn frös ihjäl under vinterns svåra umbäranden enligt FN. Enligt lokala människorättsorganisationer har långt fler spädbarn drabbats.
De många internflyktingarna i Anbar där städer bombas både av regeringen och USA-koalitionen och strider med Daesh pågår, har många familjer flytt flera gånger.

Pengarna till Malaekat har nu delats ut till svårt drabbade internflyktingfamiljer.
Främst till mat, filtar och de mycket viktiga vattenkokarna. Många blir sjuka av smutsigt och infekterat vatten och många tvingas ta orenat vatten direkt från Eufrat och Tigris.

 

Summorna vi sänder är inte stora, men uppskattas av mottagarna för den solidaritet de också innebär.
Vi hoppas få in mer och kunna sända mer pengar. Varenda krona når fram. Inte en krona försvinner på vägen. Allt vårt arbete är frivilligt. Vi har ett betydande internationellt nätverk, men alla resor till internationella konferenser, betalar vi ur egen ficka.
Fallujainsamlingen har ett eget konto. Föreningens övriga utgifter som seminarier med inbjudna talare, flygblad , affischer, utgivna tidskrifter etc. betalas från föreningens andra konto.

Stöd Fallujainsamlingen!
Lämna ditt bidrag till pg
11673-1

Hedra Kersti Kinnerdal-Alwans minne

Stöd Fallujainsamlingen!
Kersti träffade sin irakiske men för 35 år sedan. Hon ställde uppför Iraks folk, drabbat av sanktioner och ockupation. Hennes man hedrar Kersti med uppmaningen att stödja Fallujainsamlingen.
Läs om Kersti och Mohammed

Tack för bidrag!
Varmt tack för årets bidrag.
9 februari mottog föreningen en av det största enskilda bidragen någonsin: 5000 kronor. Vi har fått stora bidrag på 1000 kronor, 900 kronor, 700 kronor av trogna givare. Och flera bidrag på 200 och 300 kronor, varav några är anonyma. Vi lyckas inte tolka avsändarna.

Fallujainsamlingen

Läs om alla tidigare utbetalningar från Fallujainsamlingen. Revisorerna Tomas Bolme och Bo Stenström går igenom mottagna kvitton och redovisningar.
150318

Senast ändrad: 2015-05-17
www.iraksolidaritet.se
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se