www.iraksolidaritet.se
www.iraksolidaritet.se
IrakSolidaritet >> VÅR VERKSAMHET >> Sänd inte svenska militärer, debattartikel,150410,150412
www.iraksolidaritet.se

"Sänd inte svenska militärer till Irak"
Debattartikel publicerad på SVT Opinion.
10 april 2015
IS begår oerhörda övergrepp i Irak, men bidrar en svensk militär insats i Irak till ”ett inkluderande och sammanhållet Irak”, ett ”Irak som möjliggör inflytande för landets många grupperingar, både etniska och religiösa”, som Margot Wallström och Peter Hultqvist skriver på DN Debatt?
Läs hela debattartikeln och vårt tidigare uttalande mot svenskt militärt deltagande i Irakkriget. Uttalandet har sänts till utrikesminister Margot Wallström.

”Sveriges deltagande i kriget i Irak är inte ett FN-uppdrag. Det ställer Sverige under USA/Natos befäl och gör oss medskyldiga till en politik som snarare ökar tillströmningen av allsköns terrorister från hela världen”, skriver Sigyn Meder.

Uttalande från föreningen sändes till utrikesminister Margot Wallström månadsskiftet mars-april.


Debattartikel på SVT Opinion 10 april 2015

Mosul februari 2015

IS begår oerhörda övergrepp i Irak, men bidrar en svensk militär insats i Irak till ”ett inkluderande och sammanhållet Irak”, ett ”Irak som möjliggör inflytande för landets många grupperingar, både etniska och religiösa”, som Margot Wallström och Peter Hultqvist skriver på DN Debatt?

Innan Sverige ingriper militärt måste dessa frågor besvaras.
I sin artikel nämner ministrarna inte med ett ord USA-koalitionens folkrättsstridiga ockupation av Irak 2003-2011, inte heller Gulfkriget eller de förödande sanktionerna.

Det irakiska folket har inte glömt den systematiska förstörelsen av landets infrastruktur, upplösningen av den nationella armén, tortyren och dödsskvadronerna, inte heller USA:s förstörelse och plundring av irakiska kulturskatter. Hela världen vet att angreppet på Irak byggde på lögner. Terrorgruppen Al Qaeda kom med ockupationen. USA:s söndra och härska-politik ödelade Irak, skapade fattigdom och misär och förutsättningarna för IS.

Ännu har inga ansvariga politiker ställts till ansvar för dessa uppenbara krigsförbrytelser mot Iraks folk.

Sveriges deltagande i kriget i Irak är inte ett FN-uppdrag. Det ställer Sverige under USA/Natos befäl och gör oss medskyldiga till en politik som snarare ökar tillströmningen av allsköns terrorister från hela världen.

Vi ger vårt stöd till en armé som är helt beroende av sekteristiska miliser. Human Rights Watch och Amnesty International avslöjar att dessa miliser, som till stor del lyder under den iranske Al Qudsgeneralen Qassem Suleimani, begår samma typ av vidriga övergrepp på civila som IS.

De ger många exempel som visar de fortgående demografiska förändringar som drivs fram i Irak. Det befriade Tikrit, som lyfts fram i DN-artikeln har plundrats av miliser och mängder av hus satts i brand. Civilbefolkningen hindras att återvända, liksom i flera brända byar.

De stora proteströrelserna i hela Irak 2011 och i Anbarprovinsen 2012-13 för elementära mänskliga rättigheter slogs ner i blodig repression.

Årsskiftet 2013-14 började regimen bomba Falluja, Ramadi och hela Anbarprovinsen med stor förstörelse och många civila offer som följd och enorma flyktingströmmar.

Hela befolkningen behandlades som terrorister. USA utrustade och beväpnade Irak och försåg regimen med underrättelsedetaljer.

Mosulborna som fullständigt tröttnat på IS, fruktar en storoffensiv med bombningar och angrepp. Den 8 april bombade USA-koalitionen Mosuls centrala delar, varvid elva civilpersoner dödades.

USA:s vicepresident Joe Biden förespråkar en tredelning av Irak. Det leder ofelbart till ökad etnisk rensning.

Den nuvarande irakiska regeringen har inte de politiska eller moraliska förutsättningarna att nå nationell försoning. En nationell icke-sekteristisk regering som representerar alla irakier måste till. Därmed skulle förutsättningar kunna skapas för att bekämpa IS.

Sveriges regering vill stödja den humanitära verksamheten i Irak. Föreningen IrakSolidaritet delar den uppfattningen. Vi kan göra mycket mer.

Regeringen vill stödja politiska lösningar. Det är den enda framkomliga vägen, men vi ser inga konkreta förslag.

Sänd inte svenska militärer till Irak! Utöka den humanitära hjälpen till Irak! Ställ dem till ansvar som är skyldiga till krigsförbrytelser!

Sigyn Meder opinion@svt.se
Publicerad:10 april 2015 - 12:05
Länk till artikeln på SVT Opinion
150412

Senast ändrad: 2015-04-14
www.iraksolidaritet.se
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se