.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
VÅR VERKSAMHET
FÖRENINGEN
STUDIECIRKELN
KONTAKTA OSS
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

Internationell appell för Iraks akademiker

brysseltribunalen.gif

I Irak pågår en mordkampanj mot akademiker. En belgisk solidaritetsorganisation har upprättat en lista på mördade: I januari 2006 är de minst 250 läkare, lärare, fysiker, geografer, teologer, historiker, statsvetare, kemister, jurister...

Därför har nu organisationen, BRussells Tribunal, tagit initiativ till en internationell namninsamling till stöd för Iraks akademiker och mot mordkampanjen. Organisationen vädjar om stöd och opinionsbildning.

Kartläggningen av morden sker i samarbete med irakiska akademiker och arbetet pågår fortfarande.

Sigyn Meder, en av initativtagarna till och medlem av interimsstyrelsen för föreningen IrakSolidaritet i Stockholm, uppmanar även svenska akademiker att stödja den belgiska appellen:

- Vi hoppas och tror att det även bland svenska akademiker, studenter och andra finns människor som vill ansluta sig till denna opinionsyttring och även på annat sätt uppmärksamma situationen för de irakiska akademiker vilkas liv och existens nu är allvarligt hotade och sprida denna information.

- Därför vädjar vi till dig att underteckna appellen och sprida den vidare, säger Sigyn Meder som hoppas på aktivt stöd också från läsarna av denna hemsida.

Appellen och namninsamlingen kommer att sändas till FN:s specielle rapportör för summariska avrättningar vid UNHCHR i Genève och internationella människorättsorganisationer.

BRussells Tribunal är den belgiska grenen av World Tribunal on Iraq (WTI). Världstribunalen sammanträdde i Istanbul 23-27 juni 2005 efter förberedande sessioner i en rad städer runt om i världen.

I Stockholm organiserade Kommittén för Världstribunalen om Irak en hearing om Irak i november 2004. Föreningen IrakSolidaritet har bildats sedan dess och samarbetar med WTI och vidareutvecklar de kontakter som knöts i samband med denna hearing.

På hemsidan för BRussells Tribunal finns den aktuella listan över mördade irakiska akademiker. Läs den via länken nederst på denna sida.

Överhuvudtaget har BRussells Tribunal mycket material på engelska på sin hemsida om kriget efter USAs invasion och dess återverkningar på Iraks folk.

Man kan ansluta sig till appellen via epost till: info@brussellstribunal.org. Uppge namn, titel, land och e-postadress.

Föreningen IrakSolidaritet och Sigyn Meder kan nås med epost till info@iraksolidaritet.se.

Brysseltribunalens hemsida: www.brussellstribunal.org

Svensk översättning av appellen

En föga omtalad sida av den tragedi som hemsöker Irak är den systematiska likvideringen av landets akademiker. Till och med enligt de mest försiktiga uppskattningarna har över 250 pedagoger och lärare mördats och flera hundra har försvunnit. När tusentals flyr landet i fruktan för sina liv innebär detta inte bara att en betydande del av de utbildade försvinner – den sekulära medelklassen, som aldrig stött USA:s ockupation, har decimerats med långtgående följder för Iraks framtid.

Redan den 14 juli 2004 rapporterade den erfarne korrespondenten Robert Fisk från Irak att ”Personal på universiten misstänker att det pågår en kampanj för att beröva Irak dess akademiker för att därmed fullfölja den förstörelse av Iraks kulturella identitet som startades då den amerikanska armén gick in i Bagdad.”

Vågen av mord tycks inte göra skillnad på offrens politiska eller religiösa hemvist. Den drabbar kvinnor såväl som män och försiggår i hela landet. Den gör heller ingen skillnad på kompetensområde: Bland de döda finns lärare i geografi, historia och arabisk litteratur, såväl som naturvetare. Ingen enda har gripits i samband dessa mord.

Enligt Förenta Nationerna har omkring 84 procent av Iraks institutioner för högre utbildning redan bränts, plundrats eller förstörts. Iraks undervisningssystem var en gång bland de främsta i regionen. En av landets främsta tillgångar var dess välutbildade folk.

Situationen speglar ockupationen i dess helhet – en katastrof av svindlande proportioner utvecklas i ett klimat av brottslig nonchalans. Det är ockupationsmakten USA som i sista hand bär ansvaret för internationell rätt och har skyldigheten att skydda Iraks medborgare, inklusive dess akademiker.

Vi vill med denna petition bryta tystnaden.

1. Vi vädjar till de organisationer som verkar för att tillämpa och försvara internationella människorättslagar att de för upp dessa brott på dagordningen.

2. Vi kräver att man omedelbart startar en oberoende internationell undersökning av detta rättsvidriga dödande. Denna undersökning bör också pröva frågan om ansvar, för att klart påvisa vem som är ansvarig för denna situation. Vi vädjar till den speciella rapportören för summariska avrättningar vid UNHCHR i Genève.

Denna petition startades av BRussells Tribunal och stöds redan av CEOSI (Spanien), the Portuguese hearing of the WTI, Iraktribunal.de (Tyskland), Swedish Antiwar committee, the IAC (USA), the International Association of Middle East Studies (IAMES), the German Middle East Studies Association (DAVO) och the European Association for Middle Eastern Studies (EURAMES), och därtill kända personer som Noam Chomsky, Howard Zinn, John Pilger, Michael Parenti (se vidare nedan).

Se också aktionsprogrammet nedan och ytterligare information på denna länk: www.brussellstribunal.org/Academics.htm


Maning till handling för att rädda Iraks akademiker

1. Vi uppmanar alla människor, i synnerhet akademiker och studenter, att hjälpa till att bryta den tystnad som omger det pågående mördandet av de irakiska akademikerna, liksom förstörelsen av Iraks utbildningsväsende. Vi uppmanar till stöd för de irakiska akademikernas rättigheter och förhoppningar om att få leva i ett oberoende demokratiskt Irak, fritt från utländsk ockupation och hegemoni.

2. Vi uppmanar akademiska institutioner och organisationer att tillkännage sin solidaritet med sina irakiska kollegor.

3. Vi uppmanar akademiker att utveckla förbindelser med irakiska pedagoger och lärare, såväl i exil som i Irak och vid universitet i hela världen.

4. Vi uppmanar studentorganisationer att utveckla band med irakiska studentorganisationer.

5. Vi uppmanar lärare och pedagoger att mobilisera kollegor och engagerade medborgare att ta upp frågan om att rädda Iraks intellektuella rikedom genom att organisera seminarier, teach-in och möten om den svåra situation Iraks akademiker befinner sig i.

Världens akademiker och intellektuella måste handla nu, för att rädda livet på sina kollegor i Irak.

[The BRussells Tribunal har i samarbete med andra organisationer börjat bygga ett kontaktnätverk för att öka allmänhetens uppmärksamhet och kan tillhandhålla information och stöd åt individer och grupper som vill ägna sig åt denna fråga. Vi kan agera informationsbank och nav för kampanjen.]PS Med det speciella sättet att skriva sitt namn, The BRussells Tribunal, vill Brysseltribunalen anknyta till Russelltribunalen, eller Internationella krigsförbrytartribunalen vars första sammanträde hölls i Stockholm 1967. Initiativtagare var den brittiske filosofen, matematikern och fredsaktivisten Bertrand Russell. Andra medlemmar var Jean-Paul Sartre, Vladimir Dedijer, Wolfgang Abendroth. Svenska medlemmar var författarna Sara Lidman och Peter Weiss. Avsikten var att pröva USAs krigsförbrytelser i Vietnam, Laos och Kambodja.

Anm. Med Swedish Antiwar Committee avses Föreningen IrakSolidaritet.

Se den engelska originaltexten via länken nedan, liksom listan över de första undertecknarna av appellen och listan över mördade irakiska akademiker. Dessutom två länkar till material om Russelltribunalen och en till en rapport av FNs nyhetsbyrå IRIN.

Utlagd 2006-01-10

.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .