.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
IMPERALISM
OLJA OCH EKONOMI
IRAKS GRANNAR
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

USAs infiltration i Iran

USAs utrikesministerium har inrättat en speciell avdelning för att påverka den politiska situationen i Iran. Officiellt kallas det att främja demokratin i Iran.
Utrikesministeriet har fått ett begärt extraanslag på 580 miljoner kr. Nya kontor kommer att öppnas i Europa och i Dubai med farsitalande diplomater. Även i Washington ska mer personal arbeta mänskliga röttigheter och offentlig diplomati, enligt tidningen Washington Post 2 mars 2006.

Iran ingick tidigare i utrikesdepartementets Kontor för Arabiska Halvön. Bara ett fåtal länder är värda ett eget kontor, enligt en talesman.

Mer än 380 miljoner kronor ska användas till ett projekt för en TV-kanal som ska sända dygnet runt på farsi. Projektet leds av Elizabeth Cheney, hög tjänsteman i utrikesministeriet och äldsta dotter till vice-president Cheney. Hon vill ha direkt inflytande över den nya TV-kanalen och skilja den från det ordinarie organ som finns för USA-propaganda, som bl a alHurra, en arabiskspråkig TV-kanal.

Washington Posts artikel är inte fritt tillgänglig via länken nedan. Men den kan läsas på Information Clearing House.

"Det mindre begripliga"

6 mars 2006 satte Jan Myrdal uppmärksamheten på denna typ av frågor under rubriken Det mindre begripliga.

I många länder - inklusive Sverige - är det ett lagbrott att ta emot pengar från utländsk makt för att försöka påverka den inre politiska situationen. Så här skriver Myrdal:

I Förenta staterna anslås stora belopp till att understödja den politiska oppositionen i Iran. En stat som i och för sig har en valordning och ett valdeltagande som ter sig mer formaldemokratiskt korrekt än praxis i Förenta staterna.

I stater som Ukraina har mer eller mindre privata utländska kapitalkällor bidragit till så kallade oranga revolutioner. För närvarande tycks Vitryssland stå i tur.

Men jag ser inte i svenska tidningar, radio och TV någon mer principiell diskussion om detta. Dock tycks där finnas en upprördhet över att president Putin i Ryssland med hänvisning till detta nu vill kontrollera eventuell utländsk finansiering av den opinionsbildande verksamheten från så kallade Non-Governemental Organizations.

Jag undrar om vederbörande någonsin läst den svenska Brottsbalken. Eller är det så att de anser att det som gäller för oss i våra länder - och inte minst i Förenta staterna för övrigt - inte bör gälla i stater som inte tillhör Väst och dess villiga allierade?

13 § Den som av främmande makt eller från utlandet av någon som handlar för att gå främmande makt tillhanda tar emot pengar eller annan egendom för att genom utgivande eller spridande av skrifter eller på annat sätt påverka den allmänna meningen i en fråga som gäller någon av grunderna för rikets statsskick eller i någon angelägenhet som har betydelse för rikets säkerhet och som det ankommer på riksdagen eller regeringen att besluta om, döms för tagande av utländskt understöd till fängelse i högst två år. Lag (1981:1165).
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .