.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
VÅR VERKSAMHET
FÖRENINGEN
STUDIECIRKELN
KONTAKTA OSS
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

Blodets och våldets logik

Journalisten Andreas Malm, tjänstledig från tidningen Arbetaren, skriver i Dagens Nyheter 1 april 2006 en recension av tre Irakböcker. Han gör ingen skillnad mellan terror och motståndskamp i Irak men han förordar att ockupationen ska upphöra.
De recenserade böckerna är:
Loretta Napoleoni: Uppror i Irak
Al-Zarqavis heliga krig
Övers: Stefan Lindgren
Leopard

Zaki Chehab: Inside the Resistance
The Iraqi inasurgency and the future of the Middle East
I.B. Tauris/Nation Books

In Their Own Words
- Reading the Iraqi Insurgency
International Crisis Group

Andreas Malm berättar om hur den kristne amerikanske fredsarbetaren Tom Fox hittats mördad efter att tillsammans med tre andra ickevåldsaktivister i Christian Peacemaker Team, CPT, ha suttit fången hos milisen "Rättfärdighetens svärd". De tre frigavs nyligen.Se uttalande.>>

Napoleonis bok tycks Malm polemisera mot och säger att "i sin fixering vid att bekämpa en 'myt' går Napoleoni baklänges in i verkligheten". Vad Malm menar därmed förklaras inte, inte heller hans ifrågasättande av hennes tes att det stora hotet från Al-Zarqavi är en av USA påhittad figur.

I sin recension diskuterar Malm aldrig några skillnader mellan motstånd och terrorism, säger bara att "tillfällena har försuttits".

Det framgår klart i hans förhållandevis omfattande recension att ansvaret för hela situationen i Irak vilar hos USA, även hur USA manipulerar för att öka riskerna för inbördeskrig mellan shia- och sunnimuslimer. Han accepterar inte resonemanget att ett snabbt tillbakadragande av USA skulle öka dessa risker och att USA därför måste stanna tills vidare.

Läs hela recensionen via länk nedan.
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .