.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
IMPERALISM
OLJA OCH EKONOMI
IRAKS GRANNAR
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

Israel förstörde civila infrastrukturen

Amnesty presenterade 23 augusti 2006 en rapport som visar hur Israel medvetet riktade in sig på att förstöra den civila infrastrukturen i Libanon. I rapporten kräver Amnesty också att FN tillsätter en grupp av oberoende experter som får i uppdrag att utreda de krigsförbrytelser som har begåtts av bägge parter i konflikten.

Israels förstörelse av tusentals hem, bombattacker mot broar, vägar, vattenreservoarer och oljecisterner var en integrerad del i Israels militära strategi snarare än "oavsiktlig skada" till följd av lagliga attacker mot militära mål, anser Amnesty.

- Israels försäkringar att attackerna har varit lagliga är uppenbarligen felaktiga. Många av de attacker som beskrivs i Amnestys rapport är krigsförbrytelser, urskillningslösa och oproportionerliga. Bevisen som finns med i rapporten pekar i stället på att den omfattande förstörelsen av kraft- och vattenverk, liksom infrastruktur för transporter som är nödvändiga för leveranser av mat och humanitär hjälp, var medveten och en integrerad del i en militär strategi, säger Kate Gilmore, biträdande generalsekreterare för Amnesty International.

Den israeliska regeringen har hävdat att den har riktat in sig på mål som har utgjort Hizbollahfästen och att de skador som har drabbat den civila infrastrukturen beror på att Hizbollah använde civilbefolkningen som en mänsklig sköld.

- Attackernas mönster och omfattning gör att Israels påstående om att detta har varit oavsiktliga skador inte är trovärdigt. Civila offer på bägge sidor förtjänar rättvisa. Övergreppens allvarliga natur gör att en utredning av parternas agerande är än mer brådskande. De som har begått krigsförbrytelsr måste ställas inför rätta och offren måste få kompensation, anser Amnesty.

Till bevisen för den medvetna förstörelsen av infrastrukturen hör:

 • Massiv förstörelse av stora bostadsområden och byar.
 • Attacker mot broar i områden som inte hade något strategiskt militärt värde.
 • Attacker mot pumpstationer för vatten, vattenreningsanläggningar och livsmedelsaffärer, trots förbudet mot att angripa mål som är nödvändiga för civilbefolkningens överlevnad.
 • Uttalanden från israeliska militärer som tyder på att förstörelsen av den civila infrastrukturen verkligen var ett mål för Israels militära kampanj med syfte att pressa den libanesiska regeringen och civilbefolkningen att ta avstånd från Hizbollah.

  Rapporten visar på ett mönster av urskillningslösa och oproportionerliga attacker som resulterade i av 25 procent av befolkningen tvingades på flykt i sitt eget land. Detta mönster tillsammans med officiella uttalanden tyder på att dessa attacker på infrastrukturen var medvetna och inte enbart oförutsedda effekter av lagliga militära aktioner.

  De bevis som presenteras i rapporten förstärker kravet på en brådskande, omfattande och oberoende utredning, ledd av FN, av de allvarliga brott mot den humanitära rätten som har begåtts av såväl Hizbollah som Israel under den månadslånga konflikten.

  Denna text är ett referat från svenska Amnestysektionen av Amnesty Internationals rapport Israel/Lebanon Deliberate destruction or "collateral damage"? Israeli attacks on civilian infrastructure Amnesty Internationals hemsida.

  Amnesty ger outtalat Israel och Hisbollah samma ansvar i konflikten, gör inga försök att skilja mellan angripare och försvarare, sätter inte in kriget 12 juli - 14 augusti i något historiskt sammanhang. Men rapporten ger tydliga exempel på brotten i Libanon mot internationella humanitära lagar och krigsförbrytelser.

 • .
  IrakSolidaritets
  Plattform
  .

  • USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

  • Ett fritt och självständigt Irak!

  • Stöd motstånds- kampen!

  • Inget svenskt stöd till ockupationen!


  ----------------------


  • An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

  • A free and independent Iraq!

  • Support for the resistance struggle!

  • No Swedish support to the occupation!


  Iraq Solidarity Association in Stockholm

  .
  Irak
  .
  International Anti-Occupation Network
  .
  Fred i Irak är en möjlighet
  Le Feyt-förklaringen
  Le Feyt forklaring 08.pdf
  .
  .
  IrakSolidaritets
  Uttalanden
  Läs mer
  .

  Brännpunkt Irak
  (vår tidning)

  Läs mer
  .
  Iraks kulturarv måste räddas
  Läs och skriv på!
  .
  Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
  Läs och skriv på!
  .
  USA ut ur Irak
  ../../page_images/dot.gif
  Powered by Enburk
  © 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .