.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
VÅR VERKSAMHET
FÖRENINGEN
STUDIECIRKELN
KONTAKTA OSS
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.
Uttalande av föreningen IrakSolidaritet

Till försvar för folkrätten!

IrakSolidaritet uttalar 1 augusti 2006 solidaritet med Libanons och Palestinas folk. Föreningen fördömer Israels terrorbombningar som sker med stöd från USA och Storbritannien och drar parallellerna med USAs terrorbombningar i Irak och Afghanistan. Föreningen kritiserar svenska regeringens undfallenhet och kräver att den verkar internationellt för slut på Israels krigshandlingar och för att FN:s generalförsamling kallas in.

I förakt för internationell rätt drabbas Libanons folk av Israels urskillningslösa terrorbombningar. Med stöd av USA och Storbritannien ödelägger Israel sjukhus, bostäder och elverk. Det handlar om avsiktlig och medveten förstörelse av landets infrastruktur. Israels massakrer på den försvarslösa civilbefolkningen är brott mot mänskligheten. Israel begår krigsförbrytelse med USA:s stöd och beskydd. Människor tvingas till flykt i sitt eget land. Hjälparbetare hindras i sitt arbete.Väl utmärkta FN-byggnader bombas och FN-observatörer dödas.

Samtidigt utsätts Palestina för ständigt nya attacker och ödeläggelse.

Parallellerna mellan USA:s terrorbombningar av Irak och Afghanistan och Israels terrorbombningar av Libanon och Palestina är slående.

Det handlar om rent koloniala angrepp. Israels attacker har inget med de tillfångatagna israeliska soldaterna att göra. Det var bara en förevändning. Planerna är av gammalt snitt. Israels angrepp på Libanon med USA:s stöd är ett led i kampen för kontroll av det olje- och energirika Mellanöstern.

Nationella rörelser till försvar för ländernas oberoende och rätt till sina egna energitillgångar tolereras inte. I Irak störtades en regering som använde inkomsterna av den nationaliserade oljan till gratis utbildning och hälsovård. Proamerikanska och proisraeliska klientregimer installeras.

Indelning efter religiös och etnisk tillhörighet är ett av verktygen för att söndra, härska och kontrollera.

"The Greater Middle East Project" är USA:s och Israels plan för omstrukturering av Mellanöstern.

Dessa terrorbombningar och all denna medvetna förstörelse är ämnad att göra normalt liv omöjligt och strider mot alla internationalla konventioner. Det är kollektiv bestraffning och svåra brott mot folkrätten! Det är brott mot mänskligheten!

Rätten till motstånd, även väpnat, finns stadfäst i internationell rätt.


  • IrakSolidaritet fördömer Israels angrepp och terrorbombningar av Libanon. IrakSolidaritet fördömer Israels angrepp på Palestina!

  • IrakSolidaritet kritiserar Sveriges, EU:s och FN:s undfallenhet!

  • IrakSolidaritet kräver att Sveriges regering I EU, FN och andra internationella församlingar verkar för ett omedelbart och villkorslöst slut på Israels krigshandlingar och försvar för Libanons oberoende och suveränitet.

  • Israel måste omedelbart frige palestinska ministrar och parlamentariker! Sveriges regering måste erkänna den palestinska folkvalda regeringen!

  • Israels användning av splitter-och vitfosforbomber måste utredas och fördömas!

  • Tvinga Israel till utbyte av fångar! Riv muren!

  • Israel ut ur Libanon och Palestina!

  • USA ut ur Irak och Afghanistan!

  • Kräv att FN:s Generalförsamling inkallas till krismöte enligt resolution 337 !
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .