.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
VAD HÄNDER I IRAK?
KRIGSBROTT
MOTST.RÖRELSEN
USAs ETABL I IRAK
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

Ett rop på hjälp från en irakisk kvinna:

Lyft belägringen av Al-Kmira

Från Iraktribunalen i Bryssel, 19 oktober 2006

Följande rop på hjälp kom från en irakisk kvinna som bor i byn Al-Kmira.Honär gift och bor i makens storfamilj. De gav sig iväg till arbetetförnästan en månad sedan och kunde sedan inte återvända till hemmet idenbelägrade byn. De bor nu hos vänner i Bagdad, utan sinapersonligatillhörigheter eller kläder. Al-Kmira är en by med någratusen invånarei Al-Fahhamma-fälten nordöst om Bagdad. Den är välkändför sitt vackralandskap och sitt jordbruk.

Det är så denna berättelse av Sabah Ali presenteras på Brysseltribunalens hemsida här.

Detär nu på fjärde veckan som folket i Al-Kmira är under belägring. De kaninte ge sig iväg, inte ta sig hem, inga livsmedel, ingen försörjning.

Vivet inte hur de mår, hur de klarar Ramadan-fastan. Media fastar också,i rapporteringen om vad människorna i denna by går igenom.

Amerikansk-irakiskatrupper angrep Al-Kmira-området efter en inledande belägring påenvecka. Striderna med detta samhälle pågick i två dagar.

Endel av människorna som gav sig iväg och inte kunde ta sig tillbaka saatt trupperna hade lidit svåra förluster. Andra påstod att det fannsiranier bland de döda i milisen som deltog i attacken mot Al-Kmira.

Sh.T,kvinnan som sände ut nödropet per telefon utan att uppge sitt namn badav människor med samvete om hjälp att lyfta belägringen av Kmira, attlåta livsmedel nå folket. Livet stannade av, sa hon. De som gett sigiväg kunde inte återvända och de som är belägrade inne i byn kan intetasig ut. Anställda och arbetare kan inte gå till arbetet.

Vägspärrarna,vare sig det är regeringens eller milisens, är hindret för livsmedlentill folk, och de blev beslagtagna när en del försökte brytabelägringen. De som försökte föra lite livsmedel fick höra: Skickardumat till dessa hundar!?

Sh.T sa att invånarna försvaradesignär den första attacken misslyckades. Amerikansk-irakiskakrypskyttar ligger på lur på människorna, som mestadels tillhörNidawat-stammen somär känd för sitt intensiva motstånd motockupationen. Många av männen sitter fängslade sedan början avockupationen.

Många försök gjordes av framstående människor istammen att lösa problemen genom förhandlingar. När förhandlingarslutligen kom igång fick de väljamellan total förstörelse eller atthelt lämna trakten. Representanter för milisen sa till dem: Antingen nieller vi. De irakiska trupperna(inrikesministeriets kommandosoldater)upprättade en militär vägspärr vid huvudinfarten till området, mittemot den första grinden till”Tourist Baghdad Island”. Strax efter dennavägspärr upprättades fler spärrar av miliser som tillhör de politiskapartier som är representerade i regeringen. På samma sätt upprättadesvägspärrar vid den andra utfarten från det ockuperade området, på vägenmot BobAl-Sham och al-Husseiniya, öster om Bagdad.

Sh.Tbekräftade att regeringsrepresentanterna bryr sig om civilisterna ellersörjer fö rdem under belägringen. Hon begärde att belägringen skulleupphöra och att civilisternas säkerhet skulle garanteras, särskilteftersom Eid (avslutningsfesten för ramadan) kommer snart och eftersomdessa människor tillbringat hela ramadan under belägring.
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .