.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

USA:s krig har dödat över 650.000 irakier

654.965 irakier har förlorat livet på grund av USA:s invasion och ockupation. 200.000 av dem har dödats direkt av USA:s och Storbritanniens styrkor. Irakkriget är därmed den dödligaste internationella konflikten sedan andra världskriget och antalet krigsoffer ökar fortfarande. En grupp epidemiologer vid John Hopkinsuniversitetet i Baltimore har lett en undersökning som genomförts av irakiska kollegor inne i landet. Deras undersökningsmetod är vetenskapligt fullt accepterad och allmänt använd, men president Bush förkastade omedelbart både metoden och resultatet.

 

Officiellt räknar USA inga irakiska dödsoffer, men i december 2005 uppgav Bush en siffra på 30.000. Undersökningen gör en jämförelse av dödligheten i Irak mellan mars 2003 och juni 2006 och en period på 14 månader före invasionen. Den brittiska vetenskapstidskriften The Lancet offentliggjorde undersökningsmaterialet 11 oktober 2006. Två år tidigare kom i The Lancet en annan undersökning av samma vetenskapsmän som täckte ockupationens första 18 månader. Då var siffran 100.000 och den har bekräftats i den nya undersökningen som använt sig av liknande metoder men ett större urval. Till grund för denna artikel ligger huvudsakligen ett referat av The Lancet-rapporten i IPS 11 oktober 2006, en nyhetsbyrå gemensamt ägd från ett antal tredje världen-länder, men också den brittiska The Independent 14 oktober och Washington Post av 11 oktober 2006. Sanjay Suri skriver i IPS under rubriken ”Ockupationen kan ha dödat 655.000” att dessa dödade människor är utöver de som dött av naturliga orsaker. 47 orter över hela Irak valdes ut slumpmässigt för undersökningen som jämförde dödstalen efter invasionen med en period före, mellan januari 2002 och mars 2003. Utifrån dessa de därmed konstaterade dödsfallen räknades en total på 655.000 ut för hela landet. Det betyder i genomsnitt över 560 dödsfall fler om dagen än före invasionen. Undersökarna kontaktade slumpmässigt utvalda 1.849 hushåll med 12.801 medlemmar. Varje hushåll utfrågades under maj och juni 2006 om födslar, dödsfall, in- och utvandring. Vid rapporterade dödsfall bad undersökarna om dödsbevis, vilket de fick i 92 procent av fallen. Undersökningen fann att av de 629 rapporterade dödsfallen hade 547 (87 procent) inträffat efter invasionen och 82 före. Dödstalet var före invasionen 5,5 om året per tusen invånare. Efter invasionen steg det till 13,3 per tusen och år. "Denna fördubbling av dödstalet är en humanitär kris", säger rapporten. Undersökarna säger att "denna överdödlighet kan huvudsakligen hänföras till ökningen av våldsamma dödsfall, vilket har ökat varje år sedan invasionen". Av de 655.000 överdöda berodde omkring 601.000 på våld, säger rapporten. De flesta våldsamt dödade hade skjutits (56 procent), fann undersökningen. Luftangrepp, bilbomber och andra explosioner stod för 13-14 procent av de våldsamma dödsfallen. Dödsfall som kunde hänföras till koalitionsstyrkorna stod för 31 procent av de våldsamma dödsfallen efter invasionen, sade rapporten. Undersökningen fann att andelen dödsfall som kan hänföras till koalitionsstyrkorna minskade 2006 medan det faktiska antalet människor som dödades av koalitionssoldater steg. Dödsfallen betyder att 2,5 procent av Iraks befolkning dött en onaturlig död under ockupationen, säger rapporten. "Fastän sådana dödstal kan vara vanliga under krigsförhållanden gör kombinationen av långvarighet och att tiotals miljoner människor är berörda att detta är den dödligaste internationella konflikten under 2000-talet och det borde allvarligt oroa alla människor", skriver författarna till rapporten. Gilbert Burnham vid John Hopkins Bloomberg-skolan för offentlig sjuk- och hälsovård i Baltimore i USA är en av författarna och han kommenterade undersökningen. Författarna till rapporten kräver en internationell undersökning. "Vi anser fortfarande att det är ytterst angeläget att en oberoende internationell grupp undersöker huruvida Genèvekonventionerna och andra humanitära regelverk för konflikter följs", säger de. "Med tillförlitliga data kan de som talar ut om civila som fångats i konflikter bidra till att minska de tragiska mänskliga förlusterna i kommande krig." Lancet-rapporten kommer säkerligen att orsaka allmän upprördhet, men kommer förmodligen inte att förändra USA:s politik, säger James Denselow vid The Royal Institute for International Affairs i London till IPS. "USA har alltid hanterat frågan om förluster hänsynslöst", säger Denselow till IPS. I allmänhetens ögon kommer "rapporten att underminera USA:s projekt i Irak", sade Denselow. "Andra rapporter har sagt att irakierna lider mer under USA:s ockupation än under Saddam, och nu har vi en rapport som antyder ett högre dödstal under USA-ockupationen." Bush har hittills kunnat kombinera kriget i Irak ganska väl med kriget mot terrorn, säger IPS:s medarbetare Sanjay Suri och fortsätter citera Denselow: "Men folk börjar nu se att Irakkriget skapar större problem än de som kriget mot terrorn skulle åtgärda." Invasionen har visat sig "illa skött och tragiskt ansvarslös", sa Deneslow. "Men det betyder inte att det blir en förändring av USA:s agerande." Bush förklarade på onsdagen (11 oktober 2006) att resultaten i The Lancet inte är trovärdiga. Denselow sa att rapporten står på "en sund akademisk grundval" trots att undersökningen genomförts i svåra omständigheter. The Independent har talat med dr Les Roberts som deltagit i bägge undersökningarna. Han är förvånad över resultatet denna gång. "Jag hade inte förstått att läget är dubbelt så illa som när vi genomförde vår första undersökning 2004." Roberts tror nu att många kommer att försöka bortförklara resultaten, vilket också skedde för två år sedan. Men, säger han: "Låt dessa människor berätta för oss vilka fel vi gjort och vad de verkliga siffrorna är. Vår undersökning är mycket enkel att verifiera. Om de bara går till begravningsplatsen i en liten by och frågar hur många människor som lagts i jorden..." The Independent refererar rapporten och säger att de drygt 650.000 dödsfallen omfattar civila, upprorsmän och irakiska soldater. Cirka 75 procent var män. Omkring 50.000 dödsfall kan hänföras till andra orsaker än våldsamheter, som havererad sjukvård, utvandring av läkare, dålig vattenförsörjning och förstörd infrastruktur - allt beroende på kriget. När president Bush förkastade undersökningen sa han utan motiveringar: "Jag ser det inte som en trovärdig rapport. Det gör inte heller general George Casey eller Iraks representanter." Casey är USA:s ÖB i Irak. USA:s utrikesdepartement, som förkastade den förra dödstalsundersökningen, sade sig studera den senaste och att fortsatta våldsamheter i Irak motiverar USA:s fortsatta militära närvaro. Undersökningsmetoden är "beprövad och trovärdig", sa Ronald Waldman, epidemiolog vid Colombiauniversitetet och som i många år arbetat för The Centers for Desease Control and Prevention till Washington Post och tillade: "Detta är den bästa dödstalsuppskattningen vi har." Samma åsikt hade Sarah Leah Whitson vid Human Rights Watch i New York: "Vi har ingen anledning att betvivla resultaten eller exaktheten." Washington Post säger att undersökningen gjordes från 20 maj till 10 juli 2006 av åtta irakiska läkare som organiserades av Mustansiriyauniversitetet i Bagdad. Undersökningen kostade ungefär 50.000 USA-dollar och bekostades till större delen av Center for International Studies vid Massachusetts Institute of Technology. IrakSolidaritets kommentar: Svenska media har alltsedan den förra rapporten i The Lancet i stort sett struntat i de höga förluster som detta vetenskapliga USA-irakiska lag presenterat. När förlustsiffror rutinmässigt presenteras har de lägre alltid dominerat och ofta har Bushs 30.000 nämnts utan kommentar som ett faktum. Få se om denna vetenskapliga bekräftelse på att Bushs och andras siffror är för låga kommer att leda till förbättring av rapporteringen i media. En annan dödstalsundersökning, den brittiska Iraq Body Count, ligger på en tjugondel av de nu framlagda siffrorna. Men den undersökningsgruppen baserar sig enbart på dödsfall som rapporterats i media. Förhoppningen om att svenska media ska bättra sig och inte bara gå i det korta ledband USA:s regering håller är kanske inte realistisk. Se t ex Micahel Winiarskis reaktion på rapporten i Dagens Nyheter 11 oktober 2006. Han säger att rapporten inte bygger på faktiskt räknade döda. Däremot säger han inte varför de lägre beräkningar han nämner, ”irakiska och andra”, skulle vara mer tillförlitliga eller diskuterar deras metoder. Han säger att Lancetrapporterna är ”mycket omstridda” och att forskarlagets metod är ”mycket kontroversiell”, men klistrar samtidigt den uppskattande etiketten ”oberoende” på Iraq Body Count. Som framgår av referatet från IPS, The Independent och Washington Post ovan hanterar dessa media frågan om trovärdighet på ett helt annat sätt. De refererar rapporten och ber experter på området om kommentarer. Varför följer inte Michael Winiarski samma enkla journalistiska grundregel? Och varför accepterar Dagens Nyheter metoden insinuationer av sin medarbetare? Om man vill närma sig sanningen om dödstalen i Irak är det bättre att läsa rapporten som den presenterades i The Lancet. Som författare står Gilbert Burnham, Riyadh Lafta, Shannon Doocy och Les Roberts. Länk till rapporten här eller till sammanfattningen här eller till tidskriftens kommentar här. Av rapporten framgår bland annat varför staden Falluja uteslöts från 2004 års undersökning. Falluja var så avvikande att det skulle förryckt resultatet för hela landet. Över häften av överdödligheten av rapporterade våldsamma dödsfall inträffade i Falluja och ingick alltså inte i undersökningens totalsiffra på 100.000. Inte heller i 2006 års undersökning är Falluja med och om överdödligheten där är så mycket större än i övrigt tyder det snarast på att undersökningsresultaten är underskattningar.
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .