.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
FALLUJAINSAMLINGEN
OM FALLUJA
MORDEN PÅ IRAKS
INTELLEKTUELLA
- NAMNINSAMLING -
STOPPA AVRÄTTNINGEN
AV TRE IRAKISKA
KVINNOR
- NAMNINSAMLING -
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

Stöd Iraks akademiker och intellektuella

En mordkampanj på landets akademiker och intellektuella pågår i Irak. Hundratals har mördats och tusentals flyr landet.

Därför vädjar nu föreningen IrakSolidaritet till dig att skriva under BRussellstribunalens appell till försvar för internationell människorätt. Några av de som redan har skrivit under är Harold Pinter, José Saramago, John M. Coetzee, Dario Fo, Eduardo Galeano, Noam Chomsky, Howard Zinn, John Pilger och Michael Parenti.

I Sverige stödjs appellen av bland andra Jan Hjärpe, Ronny Ambjörnsson, Mattias Gardell, Ulf Bjereld, Erik Wijk, Stefan Svallfors,Jan Öberg och Olle Josephson.

Stoppa tragedin

Appellen kan läsas i sin helhet på BRusselstribunalens och IrakSolidaritets hemsidor (www.brussellstribunal.org och www.iraksolidaritet.se) och lyder i sammanfattning:

Förföljelsen av Iraks akademiker och intellektuella innebär att den sekulära medelklass som aldrig stött USA:s ockupation decimeras. Redan den 14 juli 2004 rapporterade den erfarne korrespondenten Robert Fisk från Irak att ”personal på universiteten misstänker att det pågår en kampanj för att beröva Irak dess akademiker för att därmed fullfölja den förstörelse av Iraks kulturella identitet som startades då den amerikanska armén gick in i Bagdad.”

Organisatörerna bakom vågen av mord tycks inte göra skillnad på offrens politiska eller religiösa hemvist. Den gör heller ingen skillnad på kompetensområde: Bland de döda finns lärare i geografi, historia och arabisk litteratur, såväl som naturvetare. Ingen enda har gripits i samband med dessa mord.

Enligt Förenta Nationerna har omkring 84 procent av Iraks institutioner för högre utbildning redan bränts, plundrats eller förstörts. Det är ockupationsmakten USA som i sista hand bär ansvaret för internationell rätt och har skyldigheten att skydda Iraks medborgare, inklusive dess akademiker.

Vi vill med denna petition bryta tystnaden.
 • 1.Vi vädjar till de organisationer som verkar för att tillämpa och försvara internationella människorättslagar att de för upp dessa brott på dagordningen.
 • 2. Vi kräver att man omedelbart startar en oberoende internationell undersökning av detta rättsvidriga dödande.Denna undersökning bör också pröva frågan om ansvar, för att klart påvisa vem som är ansvarig för denna situation. Vi vädjar till den speciella rapportören för summariska avrättningar vid UNHCHR i Genève.

 • Skriv på och sprid uppropet!

  Enklaste sättet att skriva på är att gå till BRusselstribunalens hemsida URGENT APPEAL

  Föreningen IrakSolidaritet bedriver denna kampanj i Sverige. Bland initiativtagarna finns "BRussells Tribunal" i Belgien. "BRussellsTribunal" är liksom IrakSolidaritet en gren av WTI, World Tribunal on Iraq.

  IrakSolidaritet kan nås genom hemsidan www.iraksolidaritet.se eller via epost info@iraksolidaritet.se.

  Bakgrundsinformation

  I samarbete med irakiska akademiker upprättar bl.a. "BRussells Tribunal" i Belgien listor på hotade och mördade akademiker och intellektuella. Den 7 juli 2008 fanns 377 mord på akademiker dokumenterade.
  Den amerikanska tidskriften Science refererar 30 juni 2006 till listor på irakiska akademiker och intellektuella som mordhotas.

  USA-koalitionens ockupation av Irak är grundorsaken till dessa mord. Enligt Genèvekonventionen har ockupationsmakten det yttersta ansvaret för människors säkerhet. Trots detta har inget av dessa mord blivit föremål för en seriös utredning.

  I Irak är det förenat med livsfara att uttala sig mot ockupationen. Det gäller alla människor,men denna appell tar i första hand upp den systematiska förföljelsen av de välutbildade. Det som sker är en katastrof för landets utbildning,sjukvård, kultur, ja hela samhällslivet. De flesta akademiker och intellektuella motsätter sig ockupationen och försvarar Irak som nation mot de krafter som vill splittring och uppdelning enligt etnisk och religiös tillhörighet.

  Ett av ockupationsmaktens tidiga beslut är en administrativ övergångslag som bl.a. fastslår att alla val i Irak ska ske enligt sådan uppdelning. Det står fullständigt i strid med den irakiska sekulära traditionen.

  ”Morden följer inte ett religiöst eller sekteristiskt mönster”, säger den irakiske ögonspecialisten Ismail Jalili som gjort en stor utredning om dessa mord. Han presenterade sin utredning i samband med ett seminarium i Madrid i april 2006 (se nedan).

  Hot mot framtiden
  Den åderlåtning som mord och landsflykt innebär är ett hot mot Iraks framtid. Undervisning försvåras eller omöjliggörs i det land som hade Mellanösterns bästa utbildning. Den var gratis.

  Sjukhusen lider brist på både utbildad personal och utrustning. Humanitär katastrof råder i Irak. Det irakiska hälsoministeriet medgav i april 2006 att 220 läkare hade mördats och 1000-tals välutbildade flytt landet.

  I den brittiska tidningen The Independent anges 20 oktober 2006 antalet mördade läkare och sjuksköterskor till 2.000. Enligt samma tidning har 18.000 läkare och sjuksköterskor lämnat landet.

  Den 30 juli 2008 hade 290 irakiska journalister och 30 journalister av annan nationalitet, dödats.

  Den 21 maj 2007 hade 210 advokater och domare dödats enligt uppgift från Iraqi Lawyers Association (ILA).

  Enligt IRIN (FN:s nyhetsbyrå) hade 24 april 2006 nästan 80 kulturarbetare mördats sedan 2005.

  På ett stort seminarium om dessa mord i Madrid i april i år talade bl.a. flera framstående spanska professorer, chefen för Nationalbiblioteket, läkare från Bagdad och fackliga representanter för UGT. Talarna underströk sin solidaritet med Iraks folk och dess akademiker och intellektuella.

  Akademiker och intellektuella och alla berörda runt om i världen uppmanas till solidaritet med sina kolleger i Irak.

  Kraven på oberoende undersökningar om morden måste resas!

  UNESCOs generaldirektör Koïchiro Matsuura fördömde i en pressrelease (No2006-26) ”våldskampanjen mot Iraks akademiker och intellektuella”. Han talar om Iraks förtjänstfulla utbildning och säger att ”genom att rikta in sig på de som besitter nycklarna till Iraks återuppbyggnad och utveckling hotar dessa förövare Iraks framtid och demokrati”.

  14 november 2006 antog De Spanska Universitetens Rektorskonferens (CRUE) vid sin generalförsamling ett uttalande som fördömer våldet mot Iraks universitetslärare. ”Särskilt allvarliga konsekvenser för landets framtid har de systematiska morden på universitetslärarna” enligt uttalandet.

  Föreningen IrakSolidaritet bedriver denna kampanj i Sverige. Bland initiativtagarna finns "BRussells Tribunal" i Belgien. "BRussellsTribunal" är liksom IrakSolidaritet en gren av WTI (World Tribunal onIraq). I Sverige genomförde den dåvarande Kommittén för Världstribunalen om Irak en session i Stockholm i november 2004.

  IrakSolidaritet uppmanar akademiker, intellektuella, kulturarbetare, hälsovårdspersonal och andra berörda medborgare att skriva på det internationella uppropet.

  Vi måste bli fler och medvetenheten om vad som pågår måste öka.


  Stockholm i november 2006
  Uppdaterad juli 2008

  Vänligen
  Sigyn Meder/Föreningen IrakSolidaritet

  Se även aktionsprogrammet och ytterligare information på dessa länkar:

 • Att döda en identitet (morden på Iraks akademiker och förstörelsen av Mesopotamiens kulturskatter)
 • En professors död
 • BRusselstribunalen
 • Eman Ahmed Khammas - "We need international support"
 • Originaltexten på engelska
 • De första undertecknarna
 • Lista över mördade irakiska akademiker
 • Russell Vietnam War Crimes Tribunal (en föregångare till BRusselstribunalen)
 • Russell Tribunal - Wikipedia
 • Activists call for protection of academics

 • De svenska undertecknarna
 • Alla undertecknarna

 • Mordvåg på Irakiska akademiker (artikel i FiB/Kulturfront)

  Kulturell rensning i Irak - Varför muséer plundrats, bibliotek bränts ner och akademiker mördats. Boken har publicerats av Pluto Press.
  Boken kan även beställas här.
  Professorer, läkare, jurister, författare, statsanställda: ja alla de som arbetade under den tidigare regimen har i stor utsträckning dödats eller flytt.Talande fakta och bevis finns med i boken om denna kulturella förstörelse.
  Du kan fortfarande skriva på appellen till försvar för Iraks akademiker. Morden fortsätter! Den 22 november 2009 mördades professor Yamal Abu Muhie vid Al Nahreinuniversitetes medicinska fakultet i sin Bagdadbostad.
  091211
 • .
  IrakSolidaritets
  Plattform
  .

  • USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

  • Ett fritt och självständigt Irak!

  • Stöd motstånds- kampen!

  • Inget svenskt stöd till ockupationen!


  ----------------------


  • An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

  • A free and independent Iraq!

  • Support for the resistance struggle!

  • No Swedish support to the occupation!


  Iraq Solidarity Association in Stockholm

  .
  Irak
  .
  International Anti-Occupation Network
  .
  Fred i Irak är en möjlighet
  Le Feyt-förklaringen
  Le Feyt forklaring 08.pdf
  .
  .
  IrakSolidaritets
  Uttalanden
  Läs mer
  .

  Brännpunkt Irak
  (vår tidning)

  Läs mer
  .
  Iraks kulturarv måste räddas
  Läs och skriv på!
  .
  Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
  Läs och skriv på!
  .
  USA ut ur Irak
  ../../page_images/dot.gif
  Powered by Enburk
  © 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .