www.iraksolidaritet.se
www.iraksolidaritet.se
IrakSolidaritet >> VAD HÄNDER I USA? >> Bakerrapporten
www.iraksolidaritet.se

Bakerrapporten - kommentar

”Bakerrapporten är bara ett sätt för USA att stanna kvar i Irak

För 35 år sedan läckte den förre marinofficeren Daniel Ellsberg de.sk.Pentagonpappren som grundligt avslöjade USA:s lögner om Vietnamkriget.

Hansmodiga handlande stärkte antikrigsrörelsen i USA och därmed kampen föratt USA skulle dra tillbaka sina trupper från Vietnam. I Stockholm harhan nyligen mottagit Right Livelihoodpriset.

På ett ABF-möte den 7 december sammanfattade han sin syn på Bakerrapporten: USA kommer inte att lämna ifrån sig Iraks olja, ansåg Ellsberg och han uppmanade nya ”whistleblowers”att stiga fram och avslöja dagens amerikanska lögner.

Bakerrapporten är bara ett sätt för USA att stanna kvar i Irak med färre förluster för amerikanerna. Det är även ett sätt att lugna opinionen”, sade Daniel Ellsberg den 7 december på ABF i Stockholm. Han gjorde klart att förslagen i rapporten inte är bindande. President Bush bestämmer. Ellersom Larry Haas, politisk kommentator i Vita Huset under Clinton, uttryckte det i The Observer den 10 december: ”Jesus Christ himself could be on the panel. It does not matter” (Det hade inte spelat någonroll om så Jesus själv hade deltagit i arbetet).

En alltmer krigstrött hemmaopinion bidrog till demokraternas seger i kongressvalet nyligen. Den hyser förhoppningar om att USA ska dra tillbaka sina trupper från Irak. Denna opinion kommer inte känna igen sig i Bakerrapportens förslag. Trycket på demokraterna från en växande antikrigsopinion har haft begränsad effekt. Under den gångna kongressperioden har de flesta av demokraternas representanter på olika sätt stött kriget och ockupationen. De har röstat ja till utökade krigsbudgetar och kritiken av Bush och kriget har oftast varit av taktisk natur.

Några representanter föreslår att USA drar tillbaka sina trupper, men stödet för fortsatt närvaro eller t.o.m. tillfällig truppökning i Irak dominerar: den republikanske Oregonsenatorn Gordon Smith känd som ultralojal anhängare till Irakkriget tog till orda i senaten för några dagar sedan och sade ”Let us cut and run.” Gordon Smith anslöt sig därmed till ett av Bakerrapportens 79 förslag. Förslaget avvisas av rapporten. Även den demokratiske senatorn Mc Govern ochMellanösterexpertern William R. Polk har lagt fram en plan för tillbakadragande av trupperna medan den inflytelserike republikanske senatorn John Mc Cain inte är ensam då han föreslår ökade truppstyrkorunder åtminstone en begränsad period.


Den stora amerikanska krigsmaskinen har uppenbara problem I Irak. Motståndsrörelsen ökar sina attacker och har stora framgångar. Det äruppenbart att USA måste se över sin politik och det har varit Bakerrapportens uppgift.


Iraq Study Group

Den s.k. Iraq Study Group (ISG-report eller Bakerrapporten) sammansatt av 5 republikaner och 5 demokrater tillsattes av USA:s kongress förra året för att utarbeta förslag på hur Vita Huset ska handla i den för USA hårdnande situationen. Arbetet har letts av tidigare republikanske utrikesministern James Baker. Gruppens medlemmar är inga ”duvor” ochmånga är djupt involverade i USA:s olje- och andra affärsintressen iMellanöstern.


Rapporten föreslår att 15 stridande brigader ska dras tillbaka från och med år 2008. Förhoppningsvis ska detta besked lugna opinionen på samma sätt som USA försökte lugna Vietnamopinionen på 70-talet. Enligt ThomShanker i NYT den 19 december utgör 15 brigader enbart 23% av USA:strupper i Irak. Han tillägger: ” i alla fall kommer besluten att hänga på militära villkor på marken och politiska i Washington.” Enligt officiella siffror har runt 3000 amerikanska soldater dött i Irak. En starkt undervärderad siffra enligt många observatörer. Rapporten föreslår att de amerikanska rådgivarna och militära utbildarna ökar från 4000 till 20.000. dvs en ”irakisering” av kriget. Den irakiska marionettregimen ska ta ökat ansvar.

Ingen bedömare tror att den irakiska regeringen och armén klarar av att ”stabilisera” Irak. De måste alltså tränas och få mer och bättre utrustning. Minst 70.000 soldater bör stanna i Irak under lång tid ochBagdad måste vara under kontroll och ”säkrat” innan den irakiska regeringen kan anförtros eget ansvar för stadens säkerhet.


Inom Bushadministrationen finns förespråkare för tillfällig ökning av amerikansk trupp till Bagdad. Redan tidigare under hösten deklarerade de multinationella styrkornas överbefälhavare Peter Chiarelli att ”om vi förlorar Bagdad, förlorar vi Irak.” Bagdad måste ”säkras”. USA upprättar permanenta jättelika baser för kontroll av Irak ochMellanöstern. Det är knappast troligt att man tänker överge dem. Soldater som förflyttas från Irak kan istället förstärka baser i länder med klientregimer runt om i Mellanöstern eller sättas in i Afghanistan där problemen också växer för USA. ”Air power will take over” som Daniel Ellsburg uttryckte det på ABF den 7 december. Luftunderstöd till de irakiska trupperna och död och förintelse över Iraks folk.Parallellerna med Vietnam är stora.

Internationaliseringen och privatiseringen av krigsmaskinen

Ungefär 100.000 amerikaner, irakier och andra nationaliteter arbetar som den amerikanska regeringens kontraktsanställda Medräknat anställda hos underleverantörer närmar sig det totala antalet kontraktsanställda140.00. och ökar ständigt enligt Washington Post den 5 december 2007. Säkerhetsfirmor med agenter och säkerhetsvakter från Israel, Sydafrika, ja från hela världen dras till de feta kontrakten i Irak. Det har avslöjats att dessa privatanställda både deltar i förhör, tortyr och strid. De arbetar under regeringskontrakt och måste räknas in i den USA-ledda alliansens trupper. Internationaliseringen innebär att andra ska strida och dö i amerikanernas ställe. Även svenskar. Enligt Östersundsposten den 2 december 2006 ska 100 svenska säkerhetsvakter rekryteras för att vakta en amerikansk bas i Irak. Dessa personer ingår inte i dödsstatistiken.

Diplomatisk offensiv

Rapporten föreslår ”en ny diplomatisk offensiv” som bl.a. involverar Iran och Syrien i avsikt att ”stabilisera” Irak. Det irakiska folket har allt att frukta av sådana förslag. Den irakiske presidenten Talabani träffade med USA:s goda minne den iranske presidenten Ahmadinejad den25 och 26 november på ett toppmöte i Teheran för att tala om Irak.

USA:s Irakpolitik har stärkt Iran som regional stormakt liksom Irans inflytande i Irak. Den administrativa lagen, TAL, som USA införde i Irak påtvingade det sekulära Irak val enligt religiös och etnisk indelning. Proiranska partier dominerar bl.a inrikesministeriet iBagdad. Dessa partiers miliser deltar enligt såväl FN:s nyhetsbyrå IRIN som Human Rights Watch i de dödsskvadroner som härjar i Bagdad. Trots stora motsättningar mellan USA och Iran har de ett gemensamt intresseatt hålla motståndsrörelsen tillbaka.

När det gäller Syrien kan vi nog anta att USA mot smärre kompensation kommer att kräva att Syrien fullständigt stänger sin gräns mot Irak såatt motståndsmän inte kan ta tillfälligt skydd i Syrien.

Oljan

Pudelns kärna är Iraks olja. Bakerrapporten föreslår en mer långtgående privatisering av oljan än USA hitintills lyckats genomföra. Bakerrapporten förordar ”att USA ska hjälpa de irakiska ledarna att omorganisera den nationella oljeindustrin till kommersiella företag”. Enligt somliga experter har Irak världens största oljereserver. Endast en mindre del av dessa reserver exploateras. Inkomsterna från Iraks nationaliserade olja betalade gratis sjukvård och utbildning och enlig tUNESCO hade Irak den bästa utbildningen i Mellanöstern. Innan Gulfkriget 1991 uttalade Baker enligt Antonia Juhasz (gästforskare vid Institute for Policy Studies) i artikeln ”Oil for sale” att det varnödvändigt att attackera Irak eftersom ”den industriella världens livlina kommer från Gulfområdet och vi kan inte tillåta en diktator av detta slag att sitta gränsle över den livlinan.”

Det ingår i det s.k Greater Middle East Project att införliva Irak i en marknadsekonomi kontrollerad av USA. Ett ”balkaniserat”och konfliktfyllt Mellanöstern skulle underlätta USA:s kontroll ochplundring av olja och andra naturtillgångar.

Framtida krigsplaner

Bush ska under den närmaste tiden tala med representanter för bl.a.Pentagon och armén. I början av nästa år ska han i ett TV-tal lägga fram en handlingsplan för Irak. I intervjuer talar Bushfortfarande om ”seger” i Irak. Daniel Ellsberg varnade den 7 december på ABF för en amerikansk kärnvapenattack mot underjordiska kärnkraftsanläggningar i Iran och fasade över att Europas regeringarsitter stilla i båten.

USA:s aggressiva politik kan sätta Mellanöstern och världen i brand. Den närmaste tiden blir avgörande.

Sverige tiger

Det har varit oerhört tyst i svenska media om kriget i Irak. Under USA:s angrepp på Vietnam hade vi en statsminister, Olof Palme, som fördömde USA:s terrorbombningar mot Hanoi 1972 och jämförde dem med illdåden mot Guernica, Lidice, Katyn och Sharpeville. Idag råder tystnad från officiellt håll i Sverige, både från den tidigare socialdemokratiska regeringen och den nuvarande borgerliga.

Vägen ut

Det finns bara en väg ut ur kriget för USA och det är förhandlingar med motståndsrörelsen. Antikrigsrörelsen har en stor uppgift att påvisa nödvändigheten av sådana förhandlingar och trycka på i alla sammanhang för att tvinga USA till förhandlingsbordet. Som i Vietnam måste USA förhandla med folkets representanter.


Därför har vi i föreningen IrakSolidaritet i Stockholm tillsammans med International Anti-Occupation Network ställt oss bakom uttalandet ”Vägen ut”(The Way Out).

Bakerrapporten

http://www.usip.org/isg/iraq_study_group_report/report/1206/iraq_study_group_report.pdf

Olof Kleberg skriver i Västerbottens-Kuriren
2006-12-13
http://www.vk.se/Article.jsp?article=92949

www.iraksolidaritet.se
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se