.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
VÅR VERKSAMHET
FÖRENINGEN
STUDIECIRKELN
KONTAKTA OSS
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

Föreningen IrakSolidaritet i Stockholm

Årsmöte 12 maj 2015
Sigyn Meder summerade inledningsvis ett mycket kaotiskt år i Irak. USA-koalitionen har bombat landet under 9 månader och regeringen under 17 månader med många civila offer och stor förstörelse som följd. Under medial tystnad. Flyktingskarorna bara växer när de försöker undkomma strider och fallande bomber. Sveriges regering vill nu sända militärer till den turbulenta krigssituationen i Irak. Föreningen har på olika sätt uttryckt stora farhågor över denna politik och redovisar detta med mera i verksamhetsberättelsen.

Fallujainsamlingen
Insamlingsresultat 30 april 2015: 388 239 kronor
Du kan ta del av alla utbetalningar från Fallujainsamlingen och tidigare år
på vår hemsida. Utbetalningar hittills under 2015 finns beskrivna här i ord och bild.

Val av styrelse
På årsmötet 12 maj 2015 valdes följande styrelse:
Sigyn Meder (Stockholm) återvaldes till ordförande och Ulf Bjerén (Karlskrona), Mathias Cederholm (Malmö),  Ingvar Erlandsson (Göteborg), Arne Hjrth (Stockholm), Christer Lundgren (Stockholm) Sköld Peter Matthis (Stockholm) och Mike Powers (Stockholm) återvaldes till styrelsen.

Val av revisorer
Bo Stenström återvaldes till ordinarie revisor för föreningen och tillsammans med Tomas Bolme för Fallujainsamlingen. Olle Josephson valdes till revisorssuppleant.

Val av valberedning

Bodil Nilsson och Christiane Fürnkranz återvaldes.

Årsmöte 8 maj 2014

Under mer än 5 månader har den irakiska regeringen riktat angrepp mot städerna Falluja , Ramadi och hela Anbarprovinsen under medial tystnad. Humanitär katastrof råder. Över 400 000 civila har tvingats i flykt, många har dödats och sjukhus bombas. Detta sker med amerikanska vapen och amerikanskt stöd.
Parlamentsval har ägt rum under förhållanden som omöjliggör demokratiska och transparenta val.
Årsmötet diskuterade situationen och det synnerligen viktiga arbetet som Irakkommissionens konferens i Bryssel 16-17 april innebär, ett arbete föreningen gett sitt stöd till ekonomiskt och organisatoriskt. Mike Powers har ingått i organisationskommittén.
Rättvisa för Irak – ställ de skyldiga till ansvar!

Mötet antog en arbetsplan för det kommande verksamhetsåret.

I verksamhetsberättelsen kan du ta del av årets olika insatser.


Fallujainsamlingen
Insamlingsresultat 25 april 2014: 356.355 kronor
Du kan ta del av alla utbetalningar från Fallujainsamlingen och tidigare år
på vår hemsida. På grund av det mycket allvarliga läget i Anbarprovinsen, riktade föreningen en appel till stöd för Fallujainsamlingen.

Val av styrelse
På årsmötet 8 maj 2014 valdes följande styrelse:
Sigyn Meder (Stockholm) valdes till ordförande och Ulf Bjerén (Karlskrona), Mathias Cederholm (Malmö),  Ingvar Erlandsson (Göteborg), Arne Hjrth (Stockholm), Christer Lundgren (Stockholm) Sköld Peter Matthis (Stockholm) och Mike Powers (Stockholm) återvaldes till styrelsen.
Mike Powers avtackades för de gångna åren som ordförande.

Val av revisorer
Bo Stenström återvaldes till ordinarie revisor för föreningen och tillsammans med Tomas Bolme för Fallujainsamlingen. Olle Josephson valdes till revisorssuppleant.

Val av valberedning
Bodil Nilsson återvaldes och nyval gjordes av Christiane Fürnkranz

Motioner

Årsmötet antog den framlagda motionen som föreslog sänkning av medlemsavgiften.
Medlemskap kostar fortsättningsvis 100 kronor för yrkesverksamma och 50 kronor för pensionärer, studerande och arbetslösa. Medlemskap gäller kalenderår.

Årsmötet 14 maj 2013

Det har varit ett mycket händelserikt år präglat av 10-årsdagen av ockupationen och arbetet för den internationella parollen:
Rättvisa för Irak- de skyldiga måste ställas till ansvar!
Årsmötet diskuterade situationen i Irak och den allvarliga, komplicerade och farliga situationen i Mellanöstern.
Mötet antog ett uttalande som belyser frågan och en verksamhetsplan.
Uttalande om läget i Irak och verksamhetsplan

De närvarande medlemmarna ansåg att seminarierna med dr. Hashim al-Tawil om plundringen och förstörelsen av Iraks kulturarv varit mycket bra och vår verksamhet fick positiva omdömen.
Läs mer i verksamhetsberättelsen.

Fallujainsamlingen
2 april 2013 hade 316.954:- kommit in på Fallujainsamlingens pg.
17 oktober 2012 utbetalades 24.000:- till den sociala hjälporganisationen Malaekat Al- Rahman till stöd för fattiga familjer och änkor hårt drabbade av ockupationen i Abu Ghraibområdet och i Falluja. Tackbrev och kvitto finns.
2000:- har möjliggjort för en irakisk kvinnorättskämpe att delta i en internationell konferens.

Val av styrelse
På årsmötet 14 maj maj 2013 valdes följande styrelse:
Mike Powers omvaldes till ordförande och Arne Hjorth (sekr.), Sigyn Meder (kassör, kontaktperson), Sköld Peter Matthis och Ulf Bjerén (Karlskrona), Mathias Cederholm (Malmö) och Ingvar Erlandsson (Gbg) omvaldes,
Nyval: Christer Lundgren valdes till suppleant.

Val av revisorer
Bo Stenström återvaldes till ordinarie revisor för föreningen och tillsammans med Tomas Bolme för Fallujainsamlingen. Olle Josephson valdes till revisorssuppleant.

Val av valberedning
Återval skedde av Christer Lundgren, Bodil Nilsson och Hashim Al-Malki.


Årsmötet 8 maj 2012

Årsmötet diskuterade den förändrade situationen i Irak med tillbakadragande/omplacering av en stor del av den amerikanska armén, USA:s fortsatta närvaro i Irak och IrakSolidaritets verksamhetsplan med tanke på läget. En stor del av diskussionen ägnades det faktum att nästa år är 10-årsdagen av ockupationen.
I samband med verksamhetsberättelsen uttryckte medlemmarna att föreningen trots att vi är en liten organisation vars medlemmar ofta är verksamma med andra frågor, har genomfört ett bra och omfattande arbete och gett ut ett utmärkt nytt nummer av Brännpunkt Irak.
Fallujainsamlingen hade 26 april 2012, samlat 286.659 :-
Pengar från insamlingen har gett stöd till den oberoende forskningen om de missbildade och sjuka barnen i Falluja, änkor och föräldralösa i Mosultrakten, änkor och föräldralösa i Bagdad, flyktingfamiljer från Falluja med mera.

Val av styrelse
Mike Powers omvaldes till ordförande. Återval skedde även av Arne Hjorth, Sigyn Meder Sköld Peter Matthis och Ulf Bjerén (Karlskrona).
Nyval: Mathias Cederholm (Malmö) och Ingvar Erlandsson (Göteborg).
Föreningen tackar de avgående styrelsemedlemmarna Bane Al-Sabawi och Björn Bergfeldt.
Val av revisorer
Bo Stenström återvaldes till ordinarie revisor för föreningen och och tillsmmans med Tomas Bolme för Fallujainsamlingen. Olle Josephson valdes till revisorssuppleant.

Val av valberedning
Återval skedde av Hashim Al-Malki, Christer Lundgren, Bodil Nilsson och Erik Jonsson.

Ta del av hela verksamhetsberättelsen för 2011-2012

Följande verksamhetsplan antogs för 2012-2013
2011 var ett avgörande år då USA tvingades avsluta sin officiella ockupation av Irak. Detta var en stor seger för det irakiska folkets motstånd under 9 långa år. Men USA:s fortsatta närvaro i olika former och inblandning från andra stater, främst Iran, utgör en kränkning av Iraks oberoende och suveränitet. Den nuvarande regimen tillkom under ockupation och är illegal, diktatorisk och representerar inte Iraks folk utan ockupationsmaktens intressen.

Även IrakSolidaritet påverkas av det förändrade läget. Pågående och hotande krig i andra länder gör att Irakfrågan inte på samma sätt som tidigare står klart i fokus för fredsarbetet och kampen mot den av USA anförda krigspolitiken.

Vi har ett fortsatt ansvar för att stödja Iraks folk och måste fortsätta att sprida information om vad ockupationen har inneburit och fortsätter att betyda. Vi måste även bevaka händelseutvecklingen i en situation där det påtvingade politiska projektet fortgår och där olika krafter slåss om Iraks naturresurser och dess framtid som nation.

I detta läge måste vi anpassa vårt sätt att arbeta och koncentrera oss på att vinna brett stöd för konkreta krav i dagsläget. Vi måste i högre grad aktivera andra att driva dessa krav i olika forum.

Under det kommande två åren måste vi lyfta fram fyra områden:

  • USA:s ansvar för kriget och de krigsförbrytelser som följde i krigets spår

  • Fortsatta brott mot de mänskliga rättigheterna under den nuvarande regimen

  • Hälsokatastrofen, speciellt de drabbade barnen i Falluja

  • Utbildningens kollaps, speciellt hotet mot Iraks akademiker och kulturarv

Vi bör sträva efter att i samarbete med International Anti-Occupation Network (IAON) och andra organisationer samordna våra ansträngningar inför 10-årsdagen av invasionen för att uppnå största internationella effekt.

SOLIDARITET MED IRAKS FOLK!
ETT FRITT, ENAT OCH SJÄLVSTÄNDIGT IRAK!
KRIGSFÖRBRYTARE SKA STÄLLAS INFÖR RÄTTA!

Årsmötet 4 maj 2011

Årsmötet diskuterade verksamheten såväl den gångna som den kommande och konstaterade att vi genomfört en omfattande och lyckad verksamhet, gett ut ett nytt och bra nummer av Brännpunkt Irak. USA ska inte komma undan begångna krigsbrott är ett pågående viktigt inslag i vårt arbete. Ta gärna del av hela verksamhetsberättelsen.

Vi är fortfarande en liten organisation och många av våra medlemmar är verksamma inom andra organisationer.
Med tanke på detta förhållande, har föreningen gjort ett både omfattande och bra arbete.

Fallujainsamlingen har passerat en kvarts miljon under året och föreningen har under det gån gna året bidragit med 67.000 kronor från insamlingen till den oberoende forskningen om de sjuka barnen i Falluja. Senaste utbetalningen skedde för 2 dagar sedan. Detta kommer att redovisas på hemsidan.
Föreningens bidrag har hjälpt till att betala laboratorieanalyser av hår-vatten och jordprover med mer.

Val av styrelse
Mike Powers omvaldes som föreningsordförande liksom tidigare medlemmar: Arne Hjorth, Sigyn Meder, Sköld-Peter Matthis, Björn  Bergfeldt (Kungsängen) och Ulf Bjerén (Karlskrona).  Nyval: Bane Alsabawi som styrelsen hälsar välkommen.
Revisorer
Bo Stenström återvaldes till ordinarie revisor för föreningen och tillsammans med Tomas Bolme för Fallujainsamlingen och Olle Josephson till revisorssuppleant
Till valberedning valdes: Hashim Al-Malki, Christer Lundgren , Bodil Nilsson och Erik Jonsson.
Vid det konstituerande styrelsemötet mötet valdes Arne Hjorth till sekreterare och Sigyn Meder till kassör.

Länkar till några seminarier under våren. Mer finns i verksamhetsberättelsen.

19 mars
Här finns dokumentation från protestmötet mot 8 års ockupation och krigsbrott i Irak 19 mars 2011 i solidaritet med Iraks manifesterande folk. Ta del av videoklipp av tal, poesi och musik, intervjuer med mer:
Ett mycket bra möte var omdömet. God stämning och omväxlande program med poesi mot ockupationen, personligt om barnen i Falluja, flyktingarna och fin final med Skeppsholmens fredskör.
27 april
Förstörelsen av den högre utbildningen i Irak
Ockupationen har inneburit katastrof för det irakiska utbildningsvä sendet, tidigare det bäst ansedda i hela Mellanöstern.
Det är lika skakande varje gång att ta del av fakta om den systematiska förstörelsen riktad mot Iraks undervisningsinstitutioner och de riktade morden på irakiska akademiker.
Det står inte i media och även om du följer frågan, är vidden av förstörelsen svår att fatta.
Sigyn Meder från föreningen talade om detta och om seminariet i Gent 9,10,11 mars på ABF Stockholm 27 april:
Du kan här ta del av många av de tal som hölls i Gent.

Verksamhetsplan för 2011 – 2012 antagen på årsmötet 4 maj 2011

Utvecklingen under de närmaste åren blir avgörande för Iraks framtid.
Opinionsarbetet mot USA:s fortsatta ockupation av Irak måste upprätthållas
och intensifieras. Tystnaden om den pågående stora sociala protest-och upprorsrörelsen i Irak och den irakiska nationella motståndsrörelsen måste brytas.
USA-alliansen har brutit mot folkrätten på ett flagrant och uppenbart sätt i Irak. Det handlar om krigsbrott av det slag som i Nürnberg ledde till dödsstraff. IrakSolidaritet driver en kampanj för att ansvariga krigsförbrytare ska ställas inför rätta.

Detta kan vi bidra till genom:

att koncentrera vårt arbete kring huvudparollen – USA UT UR IRAK

att satsa på att bedriva utåtriktat basarbete, dvs tidningsförsäljning och insamlingsarbete både centralt, lokalt, vid arbetsplatser och offentliga möten.

att öka kunskapen om USA:s krigsbrott och situationen i Irak där stora folkliga protester och motstånd mot ockupationen pågår - dels genom seminarier och studiemöten för medlemmar och sympatisörer, men även med flygblad eller trycksaker samt föreningens tidning Brännpunkt Irak.

att påverka den svenska opinionen genom kampanjer, seminarier, kontaktarbete och pressutskick om det aktuella läget

att syna och avslöja det svenska stödet för ockupationen

att fortsätta samarbetet med anti-ockupationsgrupper nationellt och
internationellt tills USA tvingas till ett totalt och villkorslöst tillbakadragande.

Årsmötet 20 april 2010

I verksamhetsberättelsen redogörs bl.a.för de lyckade storsatsningarna på Cindy Sheehans besök i höstas och den framgångsrika kulturprotesten på sjuårsdagen, samt den mängd protester som initierats och uttalanden som tagits av föreningen under året och använts i informations-och opinionsarbete.
De valfrågor vi ställt om Irakpolitiken skickades ut före årsmötet och arbete med dem pågår
Den nya nummer av Brännpunkt Irak  har börjat spridas runt om i landet.
Ekonomin var i balans och Fallujainsamlingen hade passerat 200.000- kronorsstrecket!
Efter en livlig diskussion om läget i Irak och många konkreta förslag och uppdrag till den nya styrelsen antogs en verksamhetsplan som i likhet med förra året fastlog huvuduppgifter och inriktning under 2010-2011.
Val av styrelse

Mike Powers omvaldes som föreningsordförande. Till styrelsen omvaldes även Sigyn Meder, Sköld-Peter Matthis och Arne Hjort. Ny i styrelsen är Björn  Bergfeldt från Kungsängen och Ulf Bjerén från Karlskrona.
Revisorer
Valdes Bo Stenström till ordinarie revisor för föreningen och tillsammans med Tomas Bolme för Fallujainsamlingen och Olle Josephson till revisorssuppleant
Till valberedning valdes: Hashim Al-Malki, Christer Lundgren , Bodil Nilsson och Erik Jonsson.
Fallujainsamlingen
Förra året betalades 84.000 kronor av insamlade medel till fattiga familjer i Mosul.
Läs mer om Mosul och alla utbetalningar.


Den nya styrelsen har hållit konstituerande styrelsemöte och valde Arne till sekreterare och Sigyn till kassör och kontaktsekreterare. Sköld-Peter ansvarar tillsammans med Björn för studieverksamheten.
Verksamhetsberättelsen

Cindy Sheehan: foton, tal, program
Protestmötet mot ockupationen: Foton, tal och annan information
Frågor om Irakpolitiken i valrörelsen

Verksamhetsplan antagen på årsmöte 20 april 2010
VERKSAVERKSAMHETSPLAN FÖR 2010-2011

Utvecklingen under de närmaste åren blir avgörande för Iraks framtid.
Opinionsarbetet mot USA:s fortsatta ockupation av Irak måste upprätthållas
och intensifieras. Tystnaden om den irakiska nationella motståndsrörelsen måste brytas. Detta kan vi bidra till genom:
att koncentrera vårt arbete kring huvudparollen – USA UT UR IRAK

att satsa på att bedriva utåtriktat basarbete, dvs tidningsförsäljning och insamlingsarbete både centralt, lokalt, vid arbetsplatser och offentliga möten.

att öka kunskaper om ockupationen genom flera studiemöten för medlemmar och andra intresserade och genom att framställa förutom en ny tidning även aktuella flygblad och enklare trycksaker om olika frågor

att påverka den svenska opinionen genom kampanjer, seminarier, kontaktarbete och pressutskick om det aktuella läget

att fortsätta samarbetet med anti-ockupationsgrupper nationellt och
internationellt tills USA tvingas till ett totalt och villkorslöst tillbakadragande.

Verksamhetsberättelse för föreningen IrakSolidatitet, 16 april 2009 - 20 april 2010
Stadgar - 2009

Verksamhetsberättelser
Verksamhetsberättelse för 2005 - 2006
Verksamhetsberättelse för 2006 - 2007
Verksamhetsberättelse för 2007 - 2008
Verksamhetsberättelse för 2009 - 2010
Verksamhetsberättelse för 2010 - 2011
Verksamhetsberättelse för 2011 - 2012
Verksamhetsberättelse för 2012 - 2013
Verksamhetsberättelse för 2013 - 2014
Verksamhetsberättelse för 2014 - 2015

Senast ändrad: 2015-05-18
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .